La Retbutiko
FEL, ĉiam io nova!
Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de FEL
en la retpaĝoj de FEL

Brokantaĵoj haveblaj ĉe FEL

0-9 A B C Ĉ D E F G H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V W Y Z ~

La jenaj brokantaj libroj estas nun akireblaj ĉe FEL. La prezo estas po 0,02 eŭroj por ĉiu paĝo, escepte se estas menciita prezo, plus afranko. Por mendi ilin vi povas uzi la mendilon de FEL. Tiu ĉi listo estas konstante adaptata. Vizitu ĝin ofte do!

Novaj

* Armeo de Hirohito, La. Notoj de japanaj militkrimuloj. 200 p.
* Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Hirt & Sohn. 1922. Fraktur. 225 p.
* Esperanto en Antverpeno. 1907-2007. Plena historio de la klubo. 250 p.
* Komunaj leksikaj elementoj en Esperanto kaj la rumana lingvo. Maria Butan. 25 p.
* Migranta judo, La. August Vermeylen. FEL. 72 p.
* Tago de senaeriĝo, La. Masaji Iŭakura. 1985. 86 p.
* Tendaraj tagoj 1. Stefan MacGill. 42 p.

0-9

* 14-hora rapidkurso pri Esperanto. Will Auld. Trad. P. De Smedt. Leuven, 1984. 40 p.
* 15-a IF Saarbrücken. Hans-Dieter Platz 1998-99. 30 p.
* 17-a IF Trier. Hans-Dieter Platz 2000-01. 34 p.
* 19-a Internacia Festivalo Akvokastelo Borken-Gemen 2002-2003, 2002, 40 p.
* 20-a Universala Kongreso de Esperanto. Antverpeno 1928. Kongreslibro. 115 p.
* 25 jaar La erikejo. De geschiedenis van La Erikejo. 39 p.
* 41-a Universala Kongreso de Esperanto. Kopenhago-Danlando. 1956. Kongresa libro + prospekto KLM (reĝa nederlanda aerkompanio). 185 p.
* 43-a Universala Kongreso de Esperanto. Mainz-Germanujo. 1958. Kongresa libro 150 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto (dua oficiala bulteno). 48 p.
* 56-a Universala kongreso de Esperanto - kongresa libro. London. 158 p.
* 64-a Universala kongreso de Esperanto - Rezolucioj. 28 p.
* 65-a universala kongreso de Esperanto. Rezolucioj de la (EDj) 27 p.
* 67-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro Antverpeno. 112 p. 2 ekz.
* 70-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Aŭgsburg 136 p. 2 ekz.
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio - kongresa libro. UEA 1987. 272 p. 2 ekz.
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio 1987 Dua Bulteno, U.E.A.,1987, 48 p., 2 ekz.
* 73-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Roterdamo 156 p.
* 74-a Universala Kongreso de Esperanto. 1989, Brajtono. Kongresa libro. 137 p. 2 ekz.
* 75-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Havano 150 p. 2 ekz.
* 76-a Universala kongreso de Esperanto - Dua bulteno. Bergeno 36 p.
* 76-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Bergeno 157 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto Vieno - dua bulteno. UEA 1992. 35 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto. 1992, Vieno. Kongresa libro. 132 p. 2 ekz.
* 81-a Universala Kongreso de Esperanto Prago - Kongresa libro. UEA 1996. 128 p. 2 ekz
* 83-a Universala Kongreso de Esperanto. 1998, Montpeliero. Kongresa libro. 160 p. 2 ekz.
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto. 1999, Berlino. Dua bulteno. 34 p.
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto. 1999, Berlino. Kongresa libro. 152 p. 2 ekz.
* 86-a Universala Kongreso de Esperanto Zagrebo - Kongresa libro. UEA 2001. 128 p. 2 ekz.
* 87-a Universala Kongreso de Esperanto Fortalezo - Kongresa libro. UEA 2002. 112 p.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto. 2005, Vilno. Kongresa libro. 144 p. 2 ekz.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto. 2005, Vilno. Kongresa kuriero. 7 n-roj, sume 28 p.
* 93-a Universala Kongreso de Esperanto. 2008, Roterdamo. Kongresa libro. 128 p. 2 ekz.
* 93-a Universala kongreso de Esperanto - Dua bulteno. Roterdamo 34 p.
* 100 vragen over Grammatica en Onderwijs ten Dienste van Candidaten voor het Esperanto-Examen B, F. Faulhaber, Libro-Servo F.L.E., Amsterdam, 16 p. 2 ekz.
* 107 Krucenigmoj en Esperanto. Stano Marĉek. 90 p.

A

* Aan Esperanto de Toekomst!!, J.N.J. Smulders, Nederl. R.-Kath. Esperantisten-Bond, 1910, 84 p. 2 ekz.
* A.B.C. d'Espéranto. G. Waringhien. UFE Paris 1967 (dua eldono). 76 p.
* ABC-gramatiko de Esperanto, Christianne De Vleminck kaj Emile Van Damme. FEL 1994, 240 p.
* A common Europe (karteto). Lernu.net. 3 ekz.
* Afero Jesuo kaj la Judoj, La. Peter J. Tomson. FEL, 2000. 158 p.
* Ago kaj reago. Francisci Cândido Xavier. 233 p. 2 ekz.
* Akbar. Orienta romano. P.A.S. van Limburg Brouwer. Trad. J.C. & J.R.G. Isbrücker, J. Ziermans. Den Haag, Nederlando, 1936. 215 p.
* Aktoj de la Akademio. II. 1968-1974. UEA, SAT, 1975 79 p.
* Almanako Lorenz - 1992. 95 p.
* Amo kaj morto en Balio. Vicki Baum. Trad. el la germana P.H. Mooij. UEA 1986. 420 p.
* Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj. Brusela Libera Universitato. 167 p.
* Analizo de nova biologia nomenklaturo. W.M.A. de Smet. 2005. En Esperanto kaj la angla. 262 p.
* Analoj de EASP, 1937-1997. (Ledon) 72 p. 2 ekz.
* Anekdotoj pri "novaj rusoj" M. Lineckij. (Esperanto-Almanako). Nr 1. 48 p. 2 ekz.
* Angelo, tirano de Padovo, akto tria. Victor Hugo. 51 p.
* Angla antologio 1000-1800. Red. Boulton, Auld, Rossetti. Trad. Auld, Banham, Capp, Dinwoodie, Foote, Francis, Jervis, Ockey, Rossetti, Venture, Waringhien. Rotterdam 1957. 319 p. 2 ekz.
* Ano de l' Ringludo. Dinko Ŝimunoviĉ. 85 p.
* Antaŭ dumil jaroj. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. 399 p.
* Antaŭ dumil jaroj. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, dua eldono. 453 p.
* Antverpeno festas la 100-jariĝon de la Klubo "La Verda Stelo", 2007, 24 p. 2 ekz.
* Aperoj de la Sankta Virgulino en la pasintaj jarcento, La. Arni Decorte. Eld. Fratoj de la Karitato. 24 p.
* Apprendre des langues étrangères. Edward Symoens. 63 p. 4 ekz.
* Ardes. B. Tornado. Moskvo, 1996. 180 p.
* Ariel. J.E. Rodó. El. la hispana. Montevideo, 1950. 157 p.
* Arkaika Esperanto Arcaicam Esperantom, Manuel Halvelik, Provizora Eldono 1969, 2 ekz.
* Armeo de Hirohito, La. Notoj de japanaj militkrimuloj. 200 p.
* Arto kaj Naturo, Reto Rossetti, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1989, 128 p.
* Atta Troll. Somernokta Sonĝo, Heirich Heine, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin & Dresden, 1925, 96 p.
* Aufbau, Entwicklung, Leistungen. Deutscher Esperanto-Bond. 56 p.
* Aŭli. Rakonto pri knabeto. H. Adamson. 86 p.
* Ausführliche Sprachlehre des Esperanto. Hermann Göhl. 1989. 300 p.
* Aŭtuna Foliaro. Poemaro, Julio Baghy, Librejo Pirato, Oosaka, 1970, 156 p. 2 ekz.
* Aventuro de Ĉasisteto dum Ekspediciado. Ĉen Ŝjaŭji. Infanlibro. 81 p.
* Aventuro en la Novjara Nokto. Heinrich Zschokke. Trad. K. Brüggemann. Esperanto-Verlag Friedrich Ader, 1923, 72 p. 2 ekz.
* Aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa, La. I. F.V. Dorno. Libro. 64 p.
* Aventuroj de Pinokjo, La. Carlo Collodi, trad. Jozefo Horvath, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2003, 160 p.
* Aventuroj de Tom Sawyer. Mark Twain. Desegnolibro. 34 p.
* Aventuroj de Ŝpar- kaj Aliaj Porketoj, La. Rik de Roover, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1982, 80 p.

B

* Baĥantinoj, Eŭripido, trad. Albert Goodheir, Eldonejo Kardo, Glasgow, 1975, 42 p.
* Baza Literatura Krestomatio, tria eldono, red. Vilmos Benczik, Hungara Esperanto-Asocio, 1986, 282 p.
* Begleitmaterial für Selbstunterricht. KdDDR, 1983. 78 p.
* Bela petveturantino, La. Leopold Vermeiren. FEL 1996. 80 p.
* Bela subtera mondo, La. Libro pri grotoj. Tell. Mankas antaŭa kovrilo. 1959. 96 p. + 20 p. da fotoj.
* Beletro, sed ne el katedro. G. Waringhien. FEL 1987. 262 p.
* Beneluksa kongreso de Flandra Ligo Esperantista, Nederlanda Esperanto-asocio, Reĝa Belga Ligo Esperantista (1953) Kongreslibro. 46 p.
* Beneluksa kongreso Antverpeno - 13-16 majo 2010. Kongreslibro. FEL. 19 p. 2 ekz.
* Belga Antologio, Flandra parto. komp. H. Vermuyten. Belga Esp. Instituto. 290 p.
* Belga Antologio, Franca parto. komp. M. Jaumotte. Belga Esp. Instituto. 290 p.
* Bill kaj lazuraj okuloj. Atus Goldoni kaj Lina Gabrielli. 82 p.
* Bietje Unuakta Teatraĵo, Maurits Sabbe, trad. W. Van der Biest, Belga Esperantisto, Antwerpen, 1914, 18 p.
* Briĝo kun Veneno, Ronald Cecil Gates, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2014, 92 p.
* Bukedo de esperantistoj. Rejna de Jong. Poemoj originalaj. 32 p. 2 ekz.

C

* Cecilja. Felix Timmermans. trad. Lode Dores/Pierre Anselme/Eugeen Paesmans, FEL, 2000. 110 p. 2 ekz.
* Cisko kaj Vinjo La brusela Bubo, Standaard uitg. 60 p.
* Colomba. Prosper Mérimée. El la franca trad. J. Beaŭ. 192 p.
* Constitution of the Universal Esperanto Association 16 p.
* Cours méthodique d'Espéranto, Grammaire complète. Camille Aymonier. Esp. Centra Librejo 1935 (5a eldono). 174p.
* Cours pratique d'Esperanto. M. Th. Cart. 1925. 192 p.

Ĉ

* Ĉaka milito, La. Neufeld. 32 p.
* Ĉapelilo 2.0. Manlibro por uzantoj. 60 p. 2 ekz.
* Ĉe la sanktaj akvoj. J. C. Heer. Bern 1947. Trad. el la germana A.Bader, P le Brun. J. Schmid. 81 p.
* Ĉefaj vidindaĵoj de Hungario. Espertur. 16 p.
* Ĉernobil. Juri Ŝĉerbak. 398 p. 2 ekz.
* Ĉielo kaj la infero, La. aŭ La justeco de dio laŭ spiritismo. Allan Kardec. 420 p. 1 ekz.

D

* Danio en bildoj. 1966. 59 bildoj kun esperantlingvaj klarigoj. 2 grandaj paĝoj.
* De Esperanto-Literatuur in Vogelvlucht, G.P. De Bruin, Libro-Servo F.L.E., 1946, 56 p.
* Dek ses urboj de Ĉinio Ĉina Esperanto-Eldonejo 176 p.
* Deklingva manlibro pri Politiko. (e-o, angla, ĉina, franca, germana, hisp., jap., nederlanda, portugala, rusa). Stefan Maul. Antverpeno, 1994. 459 p.
* De la dubo al la kredo. (Pri patro Pio) Alberto del Fante. 32 p. 2 ekz.
* Deutsches Esperanto-Institut. Werner Bormann. Deutsches Esperanto-Institut. 1977. 56 p. 2 ekz.
* Dirdri kaj la Filoj de Usnaĥ, Adriaan Roland Holst, trad. Christian Declerck, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 52 p.
* Diverskolora bukedeto. Francisco Valdomiro Lorenz. 155 p. 2 ekz.
* D-ro Dorner 2-a eldono, H.L. Egerrup, Dansk Esperanto Forlag, Aabyhoj, 1972, 210 p.
* Doktor Esperanto, Maria Ziolkowska, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1959, 348 p.
* Dr. L. Zamenhof. A.M.D. Korff. Stichting IVIO. 1959. 16 p. 2 ekz.
* Dr. Szilágyi's kurs i Esperanto. Ferenc Szilágyi. Eldonejo Esperanto Stokholmo 1935. 96 p.
* D-ro Zamenhof, Esperanto kaj la Esperanto-movado. D-ino A.J. Middelkoop. Esperantocentrum NL (3a eldono). 16 p.
* Du malsanoj en Esperanto. H.A. de Hoog. Erik Carlén Svedujo 1954. 140 p.
* Du Noveloj, Arkadij Gajdar, Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, Moskvo, 1968, 94 p.
* Dum Vi Estis kun Ni, István Nemere, Oy Mendoservo Ak (Finnlando) & HEA, Budapest, 1988, 166 p.

E

* Ebura Kombilo, La. Noveloj pri Sud-Vjetnamio, Liberigo-Eldonejo, 1967, 462 p.
* Edel Quinn - en la servo de la legio. Frank Duff. 38 p. 2 ekz.
* Educational Value of Esperanto Study: An American View (The). Bruce Sherwood. Esperanto-dokumento 31A. UEA, 1983. 12 p.
* Eduko kaj vivsignifo. Krishnamurti. 40 p.
* Een nieuwe methode voor het leren van Esperanto. H. Thien. Henk Thien. 355 p.
* Een verwaarloosde kant van de eenwording van Europa. red. A. J. Bout 1983. 40 p.
* Eigen Taal als Esperanto, J. H. Roosdorp, N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer 1938, 156 + 24 p.
* Eigennamen in Esperanto. Nederlands. G. J. Degenkamp. 40 p. 3 ekz.
* Ekzilo kaj azilo. EMBA (Emeriko Baranyai). Stafeto - Beletraj Kajeroj, 1962. 164 p.
* El Ĉina Poezio S.J.Zee 126 p.
* El diversaj lingvoj (leer-leesboek). A.G.J. van Straaten. Centrale Esperanto Propaganda Commissie (2a eld.) 178 p.
* El la polvo de la tero. William Frederick Rolt. 134 p.
* El popola Ĉinio. 2000/11. 52 p.
* El sisma zono. Mikaelo Giŝpling. FEL, 1994. 109 p. 2 ekz.
* El verva vivo ĵurnalista. Stefan Maul. 272 p.
* Elektita verkaro. Ĥristo Botev. 83 p. 2 ekz.
* Elektitaj Fabloj, Krilov, Stafeto, 1979, 336 p.1 ekz.
* Elektitaj libroj en Esperanto. 64 p.
* Elektitaj noveloj. Lode Baekelmans. Trad. Jan van Schoor. Kortrijk. 83 p. 2 ekz.
* Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. Ivo Lapenna. Eldonita de Ivo Lapenna en Roterdamo 1966. 152 p.
* Elektitaj poemoj. Castro Alves. 184 p.
* Elektitaj poemoj. To Huu. 1964. 230 p.
* Elektitaj versaĵoj. Miĥail Lermontov. 28 p.
* Elementaire esperanto cursus. arnhemse koerier. 1963. 62 p.
* Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Hirt & Sohn. 1922. Fraktur. 225 p.
* Elementara lernolibro de Esperanto. P.A. Schendeler. Gebr. L & M Bek 1912. 46 p.
* Elementara lernolibro de Esperanto. P.A. Schendeler. Gebr. L & M Bek 1930. 6a eld. 78 p.
* Elementoj de homa fiziologio. SUK 1981. Pol Denoël. 30 p. 24 ekz.
* Elementoj latinaj en Esperanto. Franjo Modrijan. 46 p.
* Enciklopedia Vortaro Esp.-Germana 1a parto. F. Hirt & Sohn.136 p. 1 ekz.
* En Ombro kaj en Lumo. Zilda Gama. 274 p. 2 ekz.
* En pli granda mondo. Francisco Cândido Xavier. Andre Luiz. 215 p. 2 ekz.
* Esperanta Antologio. Poemoj 1887-1981, red. William Auld, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1984, 886 p.
* Esperanta Bildvortaro, Rüdiger Eichholz, Esperanto Press, Balieboro, 1988, 880 p.
* Esperanto! Rik De Roover & Leopold Vermeiren, De Sikkel, 1987, 32 p. 2ekz.
* Esperanto: Kion mi povas fari per tio? Jan Bovendeerd. FEL, 1982. 20 p.
* Esperanto 60-jara. G.J. Degenkamp. Libroservo F.L.E. 1947. 58 p. 3 ekz.
* Esperanto 100 jaar. G.F. Makkink. Stichting IVIO 1986. 60 p.
* Esperanto. G.H. Bennink. H. Stam 1966. 3a eld. 160 p. 2 ekz.
* Esperanto and the international year of disabled persons. (ED 30A). UEA, 1983. 8 p. 2 ekz.
* Esperanto-catalogus Stedelijke Openbare Bibliotheek Leuven, Gh. Jacobs, 1987, 31 p., 2 ekz.
* Esperanto. Das neue Latein der Kirche. Ulrich Matthias. Armin Gmeiner Verlag, 1999, 126 p.
* Esperanto de poche. 71 p. 3 ekz.
* Esperanto de tweede taal voor iedereen. Esperanto-Centrum Nederland 1986. 36 p. 2 ekz.
* Esperanto de weg naar internationaal begrijpen. 24 p. 4 ekz.
* Esperanto eenvoudig leerboekje voor schoolgebruik 1. H.J. Bulthuis. N.V. Joh. Ykema's uitgeverij 1931. 112 p. 2 ekz.
* Esperanto eenvoudig leerboekje voor schoolgebruik 2. H.J. Bulthuis. N.V. Joh. Ykema's uitgeverij 1931. 112 p.
* Esperanto einmal anders. William Auld. Tradukita el la angla. Heroldo de Esperanto 1975. 112 p.
* Esperanto en Antverpeno. 1907-2007. Plena historio de la klubo.
* Esperanto en 24 páginas; gramatica, 1500 palabras. (Hispana). 1981. 24 p.
* Esperanto en komerco (5-lingva) B. Vogelmann 1962 102 p.
* Esperanto en lingvolaboratorio. Hermann Behrmann 70 p. 1 ekz.
* Esperanto (een) Europese of Aziatische taal? C. Piron. 34 p. 7 ekz.
* Espéranto et l'Association universelle d'espéranto (L'). Esperanto-dokumento 7F. UEA, 1981. 8 p. 2 ekz.
* Esperanto Examenopgaven. J.C. Isbrücker-Dirksen. Den Haag 1930 3a eld. 64 p.
* Esperanto Examenopgaven voor diploma A en B. J.C. Isbrücker-Dirksen. Cseh-Instituto Den Haag 1934 4a eld. 128 p.
* Esperanto grammatica met oefeningen. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries. Coutinho 1999. 448 p + DVD.
* Esperanto-gramatiko. Paul Kempeneers. Nederlandlingva. 60 p.
* Esperanto in 20 lessen. Hans Bakker. 122+16 p. 3 ekz.
* Esperanto in een doosje. Hans Bakker. H. Meulenhoff. 24 p.
* Esperanto in een notedop (zakwoordenboekje). Truus Degenkamp. Nederlanda katoliko. 86 p. 2 ekz.
* Esperanto in rubrieken. W.H.W. van Liempt. Stichting Esperanto bij het onderwijs 1979. 147 p. 2 ekz
* Esperanto internacia lingvo (zakwoordenboekje). A. de Wit. FEN 1981. 94 p.
* Esperanto in tien lessen, Het. A-J. Witteryck. 2a eld. 72 p.
* Esperanto in twintig lessen, Het. A. Blok. 1ste deel W. Zwagers 1935 16a eld. 48 p.
* Esperanto in twintig lessen, Het. A. Blok. 2de deel W. Zwagers 1935 16a eld. 116 p. 2 ekz.
* Esperanto in Vlaanderen, Edward Symoens (red.), Vlaamse Esperantobond, 1980, 16 p.
* Esperanto je vraagt maar. Claude Piron. FEL, 1999. 24 p. 4 ekz.
* Esperanto kaj lingvistiko. Detlev Blanke. Fakvotoj en Esperanto. Wera Blanke. DEI, 1995.
* Esperanto Kalender 2000. 194 p. 2 ekz.
* Esperanto-Katalogo, Libroservo de UEA, 1992, 160 p.
* Esperanto-katalogo. Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. UEA, 1994. 159 p.
* Esperanto-katalogo. UEA 2001. 190 p.
* Esperanto Katalogo. Libroservo de UEA. 1994. 160 p. 2 ekz.
* Esperanto-Katalogo, Libroservo de UEA,Rotterdam, 2001, 192 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Dua eldono. E-o, angle, germane. 128 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Dua eldono. E-o, france, nederlande. 128 p., 1 ekz.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Kun nederlandlinva kaj franca antaŭparolo kaj vortareto. Antverpeno, malgrandformata, 128 p.
* Esperanto la lingvo internacia. C. Walter. 119 p.
* Esperanto - La nova latino de la Eklezio. Ulrich Matthias. FEL, 2001. 142 p.
* Esperanto-leerboek voor de Kweekschool, derde druk, C.B. Zondervan & W.A.J. Manders, J. Muusses NV, 108 p,
* Esperanto leerboekje. Schoofs. 2de uitgave 1926. 32 p. 2 ekz.
* Esperanto leerboek voor diploma A. (deel 2). P.Ch.M. Van de Vijver. NV Lecturis 160 p.
* Esperanto leerboekje voor de lagere school, tweede deeltje. H.A. Appel 1951. 80 p.
* Esperanto leren lezen. G.F. Makkink. 47 p.
* Esperanto-Lehrbuch Tesi la testudo. 180 p. + Vortaro 72 p.
* Esperanto literatuur in vogelvlucht, De. G.P. De Bruin. 1946. 56 p.
* Esperanto Missionen. Sveda societo por konigi la savon en kristo. Kajeroj 11, 13, 15, 18
* Esperanto-movado, La. C. Stóp-Bowitz, Ir. J.R.G. Isbrucker. Eldonejo Esperanto Oslo 1948. 62 p. 2 ekz.
* Esperantonimoj. Marinko Ĝivoje. "La Patrolo" Milano 1973. 110 p.
* Esperanto op School? De Beslissing is aan U! Bureau Esperanto bij het Onderwijs, De Haag, 16 p.
* Esperanto por infanoj. G. Gladstone Solomon. Sesa eldono 1968 (1934). 68 p.
* Esperanto. Premier Manuel. Grammaire, Exercices, Vocabulaire. E-o - Francais. Belga E-o-Instituto, 1938. 32 p. 2 ekz.
* Esperanto programita (libro) Hermann Behrmann, nederlandlingve. 352 p.23 ekz.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. Tradukita el la germana. FEL 1979. (4a eldono). 2 ekz. 56 p.
* Esperanto Programita 2, 3de verbeterde uitgave, trad. Paul Peeraerts, Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 2, 4de verbeterde uitgave, trad. Paul Peeraerts, Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 3, 4de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 1982, 56 p. 2 ekz.
* Esperanto Programita 4, 3de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 4, 4de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 1982, 56 p.
* Esperanto Schritt für Schritt. Einsteigerkurs. Heft 2. 46 p.
* Esperanto Schritt für Schritt. Einsteigerkurs. Heft 3. 46 p.
* Esperanto snel assimileren. Dr. W.M.A. De Smet. Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen 1982. 152 p.
* Esperanto Starptautiskas valodas kurss. E. Jaŭnvalks. 192 p.
* Esperanto ŝlosilo. (Finna) Esperanto AVAIN. Helsinki 1946. 36 p. DIN A7.
* Esperanto ŝlosilo. (Flandra) Esperanto Sleutel. Antverpeno, 1933. 34 p. DIN A7. 3 ekz.
* Esperanto ŝlosilo. (Hispana) Clave de Esperanto. Córdoba (Hispanujo), 1928. 36 p. DIN A7. 2 ekz.
* Esperanto ŝlosilo. (Malaja) Koentji Esperanto. Semarang (Java), 1931. 68 p. DIN A7.
* Esperanto ŝlosilo. (Nederlanda) Esperanto Sleutel. Den Haag, 1985. 30 p. DIN A7.
* Esperanto ŝlosilo. (Persa) Tabriz-Persujo, 1930. 84 p. DIN A7.
* Esperanto ŝlosilo. (Romanĉa - Ladina) Clev da l'Esperanto. 36 p. DIN A7. 9 ekz.
* Esperanto tweede taal voor iedereen. Kampina Esperanto-Grupo ter gelegenheid van de tentoonstelling. 26 p.
* Esperanto une approche de la langue internationale. Paris. Din-A-6 60 p.
* Esperanto Vandaag, Claude Piron, Basil Boothroyd, Gian-Carlo Fighiera, Fernand Roose, Petro De Smedt, Eddy Frederickx, Frans Luyten, La Verda Stelo, Antwerpen, 1977, 24 p.
* Esperanto Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. Deel 1: Esperanto Nederlandsch. 554 p. 4 ekz.
* Esperanto-Woordenboek, A.G.J. Van Straaten, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1933, 134+552 p.
* Esperanto-woordenschat. H.J. Bulthuis en Dr. F.C. Dominicus. Nijgh & Van Ditmar 1931. 114 p. 2 ekz.
* Espere despere, tri unuaktaj dramoj pri nia lingvo 110-jara (VHS bendo)
* Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko O.M. Aïvanhov 230 p. 2 ekz.
* Estonta Eduko. Ad. Ferrière. 72 p.
* Estonteco de la homo. A. Brooke. Trad. 1963. 16 p.
* Eŭropa Kalendaro 1997-1998. 106 p.
* Europe's Babylon: Towards a single European Language? Marc Fettes. 16 p. (ED 41A). 3 ekz.
* Evangelio de pura amo. Okamoto-Rikici. 36 p.
* Examen doen. Handleiding ten behoeve van candidaten voor het A- en B-examen. 93 p.
* Examenbesluit Lager Onderwijs Esperanto. Staatsdrukkerij. 1964. 20 p.

F

* Fabeloj. Mirka Tomeĉkova. 1986. 34 p.
* Fabeloj de la Verda Pigo, kolektitaj de Louis Beaucaire, TK/Stafeto, Antverpeno, 1981, 112 p., 2 ekz.
* Facile lerni Esperanton; Gemakkelijk Esperanto leren. G.P. de Bruin. Libroservo F.L.E. 1946. 56 p. 2 ekz.
* Faktoj pri Germanujo. 2a eld. 1960. 79 p.
* Faktoj pri Nederlando. 46 p.
* Falo de la domo Usher, La. Edgar Allan Poe. El la angla tradukis Edmund Grimley Evans. 2002. 24 p.
* Faraono, La. B. Prus. Varsovio, 1957. 1-a vol., 296 p.; 2-a vol., 358 p.
* Fatomaŝino, La. Jean Kokto. 125 p.
* Faulheber wijst de weg, hoe een goed esperantist te worden. 1939. 96 p.
* Febro, István Nemere, Hungara Esperanto-Asocio, 1984, 132 p., 2 ekz.
* FEL-kadrokursoj 1982-83. FEL, 1983. 51 p.
* Feliĉaj la simplaj. Waldo Viera. Valerium. 115 p. 2 ekz.
* Fermentario. Carlos Vaz Ferreira. 261 p.
* Filigranoj el lumo. 150 p.
* Fino, La. Miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. Folke Bernadotte. Trad. Stellan Engholm 139 p.
* Financa evoluigo. Humphrey Tonkin. UEA, 1976. 64 p.
* Flandra kaj Nederlanda Esperanto-Bibliografio, Guido Thys, Vlaamse Esperantobond, Antwerpen, 1983, 92 p.
* Fontamara. I. Silone. Trd. A. Anĝelo kaj J. Van Scheepen. 188 p.
* Forkaptita. R.L. Stevenson. El la angla tradukis Albert Goodheir. 1976. 181 p.
* Formortinta Delsuno. René Vermandere. 118 p.
* Forto de la fortaj, La. J. London. 28 p. 2 ekz.
* Fotono ĉe Juĝejo. S. Tomonaga. 39 p.
* Fragmente / Fragmentoj. Memorlibro pri Hermann Tautorat. 200 p.
* Freunde in allen Erdteilen. GEJ, 2000. 24 p.
* Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto. 22 p. 3 ekz.
* Fundamenta krestomatio. L. L. Zamenhof. 1969. 442 p.
* Fundamenta krestomatio. L. L. Zamenhof. 1936. 15a eldono. 472 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Oka eldono. Esperantista Centra Librejo. 1931. 184 p
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. 9a eldono, 1963. 355 p. 2 ekz.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. 9a eldono, 1963. Malmola kovrilo. 355 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. 9a eldono, 1963. Mola kovrilo. 355 p.
* Funebra Parolado pri Louis de Bourbon, princo de Condé. Bossuet. 69 p.
* Funktion und Kultur des Esperanto. Dr. Werner Bormann. 32 p. 2 ekz.
* Funktion und Kultur der internationalen Sprache Esperanto. Werner Bormann. 28 p.

G

* Gaston Waringhien 1901-1991. A. Cherpillod. Memeldono 2000. 80 p.
* GEA 2000 - La merkatoj. Rainer Heckhausen. Dei 1995.
* Gebonden stijl een en ander over poëzie in Esperanto. F. Faulhaber. 1937. 37 p. 4 ekz.
* Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado. (EDj) 15 p. 2 ekz.
* Genezo, La. La Mirakloj kaj la Antaŭdiroj laŭ Spiritismo. Allan Kardec. Trad. Affonso Soares. 439 p.
* Gerda Malaperis. Vortlisto-Woordenlijst. Piron. FEL 1989. 44 p.
* Gramatika ABC-Mempraktikilo. FEL 1993. C. De Vleminck kaj E. Van Damme. 144 p. 2 ekz.
* Germana Demokratia Respubliko, bildoj kaj faktoj. 256 p. 2 ekz.
* Grammaire ABC d'espéranto. 1989 Christiane De Vleminck k. Emile Van Damme. 313 p.
* Grammaire ABC d'espéranto. 2006 Christiane De Vleminck k. Emile Van Damme. 313 p.
* Grand dictionnaire français espéranto. Jacques Le Puil, Jean-Pierre Danvy. 1992. 939 p.
* Greneroj por la animo (partoj 2 ĝis 5) 60 p. 4 ekz.
* Grenzeloos kommuniceren. 1993. 20 p. 2 ekz.
* Gvidilo tra la Esperanto-movado. G.P. de Bruin. SAT Parizo kaj Fed. laboristaj Esperantistoj 1936 (dua eldono). 76 p.
* Gvidlibro 1997 tra la Esperanto-movado, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1997, 96 p.
* Gvidlibro pri Pekino. Ĉina Esperanto-Eldonejo 162 p.
* Gvidlibro por Supera Ekzameno II. Historio Literaturo, Alfonso Pechan, Hungara Esperanto-asocio, Budapest, 1966, 192 p.

Ĝ

H

* Heraldiko Floranta. (en rusa, angla, Esperanto kaj ukrajna lingvoj). Kun ilustraĵoj + alfabetaj indeksoj. Donezk, 2004. 94 p.
* Héros existentialistes en l'Oeuvre de J.P. Sartre. Ekzistencialistaj herooj en la Literatura Verkaro de J.P. Sartre, trad. Colette Llech-Walter, Centre Culturel Esperantiste, Perpignan, 72 p.
* Herzberg Pensu tutmonde, sed agu surloke. Peter Zilvar. ICH 2009. 34 p. 2 ekz.
* Hirundlibro, La. Ernst Toller. 64 p.
* Historia Skizo de la Internacilingva Ideo, G.P. De Bruin, Asocio de Laboristoj Esperantistoj, Amsterdam, 40 p.
* Historio de Esperanto 1887-1912. Adam Zakrewski. Pola Esperanto-Asocio 1979. 144 p.
* Historio de Esperanto kun la paroladoj, leteroj ktp. de Dro. Zamenhof, kreinto de la linvo Esperanto. K. Brüggemann. Dresden, 1923. DIN A6, 160 p.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1932. Naŭ skizoj verkitaj de Maur. Jaumotte. Antverpeno, 1932. 32 p. 2 ekz.
* (Historio de la Esperanto-grupo) "La verda stelo" 1907-1957. Henri Sielens. Antverpeno, 1957. 31 p. 2 ekz.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1957-1982. Red. Jules Verstraeten. 28 p. 2 ekz
* Historio de TEJO. Norberto Saletti. UEA 1985 (ede 21). 12 p.
* Historio kaj organizo de la Esperanto-movado. Ir. J.R.G. Isbrücker. Cseh-Instituto Hago 1938. 56+8p.
* History of the Worlds Esperanto Youth Organization. ED 35A. 12 p. 2 ekz.
* Hoe kan ik het in het Esperanto zeggen, Th. Buis en F. Faulhaber, Uitgave van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal, Amsterdam, 28 p.
* Homeopatio kaj spiritismo. Lauro S. Thiago. FEB 1975. 36 p. 5 ekz.
* Homo. Eduardas Miezelaitis, trad. Petras Celiauskas, Vilnius, 1986, 96 p.
* Homo, homaro, kreanta naturo. La tri fundamentoj. Raposo. 12 p.
* Hungaraj Rakontoj. Ferenc Herczeg, Esperanta Biblioteko internacia N-o 21. Trad. A. Panajott. Esperanto-Verlag Berlin & Dresden 1925. 48 p.
* Hungario. 20 p. 2 ekz.

Ĥ

I

* Impeto '89. Soci-politika kaj beletra almanako. 236 p. 2 ekz.
* Individuismo en antikveco. Historio kaj kritiko. Han Riner. Trad. Valo. 53 p. 2 ekz.
* Infanoj ne konas limojn. Sam Waagenaar. Bruno & Zoon Utrecht. 118 p. 2 ekz.
* Initiation Théorique et pratique à la langue internationale E-o. D. Pol Denoel. Sonorilo (5a eld.) 96 p.
* Inkotermoj 2000. IKEF 2000. 128 p.
* Instrua amuzo (Krucenigmoj kaj humuro, 2a volumo). Stano Marček & Stano Marković. Martin, 1979. 55 p.
* Internacia Esperanto-kongreso Antverpeno. 1972. 32 p.
* Internacia Esperanto-Kongreso Antverpeno Belgujo, 54-a Belga Esperanto-Kongreso, Presejo Jacques, 32 p.
* Internacia lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo. Ritmo Varsovio 1986 90 p.
* Internacia Kantaro, trad. Paul Bennemann, Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1929, 104 p.
* Internacia Kantaro, 3a eldono 2008. Kun muziknotoj. 40 p.
* Internationale Taal, De. (dulingva ned./eo). Unuel. Belga Esperanto-Instituto 1932. 74 p.
* Invito el Aŭstralio. Kun mapo kaj informoj. 1 p. DIN A2. Prezo 1 €.
* Iŝmael Gomes Braga. Zêus Wantuil. 41 p. 2 ekz.
* Itinero je la nomo de Zamenhof. Wojciech Sobolewski. Bydgoszcz, 1987. 93 p. 2 ekz.

J

* Jaĥto veturas for ... kaj veturigas la morton. Deck Dorval. Antverpeno, 1983. 190 p.
* Jarlibro 1950 Dua Parto UEA, 1950, 48 p.
* Jarlibro 1983. UEA. 400 p.
* Jarlibro 1988. 80 UEA kaj la Jarlibro fariĝas okdekjaraj, Universala Esperanto-Asocio, 1988, 400 p.
* Jarlibro 1999, Universala Esperanto-Asocio, 1999, 312 p.
* Jarlibro 2000, Universala Esperanto-Asocio, 2000, 312 p.
* Jarlibro 2001, Universala Esperanto-Asocio, 2001, 302 p.
* Jarlibro 2002, Universala Esperanto-Asocio, 2002, 280 p.
* Jarlibro 2005, Universala Esperanto-Asocio, 2005, 288 p. 2 ekz.
* Jarlibro 2006. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2007, Universala Esperanto-Asocio, 2007, 280 p.
* Jarlibro 2008. UEA. 284 p. 6 ekz
* Jarlibro 2009. UEA. 286 p. 4 ekz.
* Jarlibro 2010. UEA. 286 p. 2 ekz.
* Jarlibro 2011. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2012. UEA. 286 p. 2 ekz.
* Jarlibro 2013. UEA. 280 p.
* Jimmie Higgins. Upton Sinclair. Trad. el la angla K. Fr椩ng. SAT, Paris, 1934. 24 p.
* Joĉjo, la amiketo de Elsa Otto. Elsa Otto. IEI 1980. 94 p. 2 ekz.
* Jogo de nutrado, La. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 1992. 134 p.
* Judoj sen mono. Michaöl Gold. El la angla G. Saville. Amsterdam, 221 p.
* Junulino el Stormyr, La. S. Lagerlöf. Stockholm, 1930. 94 p.

Ĵ

* Ĵamborea lingv. J.K. Hammer. Skolta Esperantista Ligo. 60 p.
* Ĵomart kaj Nataŝa. Tekstoj kaj notoj. 32 p. 2 ekz.

K

* Kalevala, Elias Lönnrot, trad. Joh. Edv. Leppäkoski, Esperanto-Asocio de Finnlando, Helsinki, 1985, 394 p.
* Kantistino, La. Vilhelmo Hauff, trad. Eugen Wüster, Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek, 1921, Berlin, 64 p.
* Kara diablino. Douglas P. Boatman. 1979. 112 p.
* Karnavalo kaj La Somnambulino, La. Karl Lebrecht Immermann. 104 p.
* Karlo Facila Legolibro, Edmond Privat, Internacia Esperanto-Instituto, Hago, 1968, 48 p.
* Katalogo. FEL 2007. 44 p. 2 ekz.
* Katalogo. FEL 2009. 48 p.
* Katalogo de novaj eldonaĵoj. Suplemento al la katalogo 1988/89. UEA, 1990. 64 p. 2 ekz.
* Katalogo decembro 2001, Flandra Esperanto-Ligo, 2001, 42 p.
* Katoj kaj Ĉevaloj. Adelberto Huleŝ 80 p.
* Kia Miksaĵo, F.V. Dorno, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1986, 144 p.
* Kialo de l' vivo, La. Léon Denis. 47 p. 2 ekz.
* Kio povas okazi, se oni donacas surprize. Fritz Reuter. 1908. 47 p.
* Kiso de la Reĝino. I.F. Naĵivin, trad. D. Staritsky, The Esperanto Publishing Co, Heronsgate, 1950,188 p. 2 ekz.
* Kiu faru kion? Gvidilo por plenumo de la programo pri la centjara jubileo de Esperanto. A. Brennan, R. Corsetti. Konsilaroj pri Esperanto-Agado, n. 8, 1982. 32 p. 2 ekz.
* Kobo. Ernest Claes. FEL 1999. 232 p.
* Koko krias jam! Ferenc Szilágyi. 1976. 197 p.
* Kolokvoj: Aalst 1/9/84 - De Pinte 3/11/84. 40 p. 2 ekz.
* Koloraj nuboj. Haŭ Ĵan. 149 p. 2 ekz.
* Komedio de eraroj, La. W. Shakespeare. Eld. Kardo, Glasgow - Sarajevo. 88 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. FLE 6a eld. 142 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. F.L.E. Amsterdam 1965 (8a eldono). 128 p. 4 ekz.
* Komento pri la marta Kunveno de Moskvo. Pekino. 1965. 29 p.
* Komercaj leteroj. C. A. Pruissen. Anglujo, 1949. 63 p.
* Komerca korespondo. J. Borel. Esperanto-verlag Ellersiek & Borel 1922 2a eld. 46 p.
* Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. Paul Fruictier. Esperantista voĉo PL 1930. 192 p.
* Komputeko prikomputila terminokolekto. Angla-Esperanta prikomputila terminaro. Yves Nevelsteen. 94 p. 10 ekz.
* Komunaj leksikaj elementoj en Esperanto kaj la rumana lingvo. Maria Butan. 25 p.
* Komunikado en la eŭropa komunumo. 58 p. 2 ekz.
* Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj. Nomenkl. Komisiono de ORE. Terminaroj. 1971. 68 p . 2 ekz.
* Konflikto de la epokoj, La. Libro 2, Ĉapitroj I-VIII, Edwin de Kock. Pretoria, 1985. 21 p. 2 ekz.
* Kongresa Libro. Kvara eŭrop-Unia Esperanto Kongreso, 2000, Oostende, 40 p.
* Konsideroj (Publika Letero pri Esperanto kaj Organizado), Jo Haazen, Kalmthout, 1974, 27 p.
* Konsideroj (publika letero pri Esperanto kaj organizado). 27 p. + Tria baza laborplano de UEA, 1973. 4 p. 3 ekz.
* Konsilanto pri la esperanto gramatiko, La. G.J. Degenkamp. FLE 1933. 120 p. 1 ekz.
* Konsilanto pri la esperanto gramatiko, La. G.J. Degenkamp. FLE 2a eld. 106 p.6 ekz
* Konsolanto, La. Emmanuel. Francisco Cândido Xavier. 190 p. 2 ekz.
* Konto de l'Vivo. Paŭl Gubbins. FEL 1998.142 p 1 ekz.
* Kontrastoj. Carmel Mallia. 48 p.
* Konversacia literaturo 1. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 2. 16 p.
* Konversacia literaturo 3. 16 p.
* Konversacia literaturo 4. 16 p.
* Konversacia literaturo 6. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 7. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 8. 16 p. 4 ekz.
* Kordelja. Françoise Mallet-Joris. UFE 1993. 36 p. 2 ekz.
* Kredu min Sinjorino. Cezaro Rossetti. Heroldo de Esperanto, 2a eld. 1974. 260 p.
* Krestomatio (eenvoudig leesboek). H.J. Bulthuis. "Vrede" Blaricum 1909. 192 p.
* Krilov 111 Fabloj, trad. Sergej Rublov, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest 1979, 140 p.
* Kristana Agendo. Francisco Cândido Xavier. FEB 1991. 102 p. 2 ekz.
* Kristana Esperantista Jarlibro 1978, K.E.J., Komuna Eldono IKUE-Keli, 1978, 128 p.
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans (tradukita el la nederlanda). La Verda Stelo Antverpeno 1977 (2a eldono). 44 p. 5 ekz.
* Kroatio: Turisma mapo, aŭto-mapo. Sen dato (ĉirkaŭ 2001).
* Kunvojaĝu. Paul Gubbins. 1a eldono. 240 p.
* Kvara Eŭrop-Unio Esperanto-Kongreso - dua bulteno. LKK Ostendo 2000. 30 p.
* Kvara Eŭrop-Unio Esperanto-Kongreso - kongresa libro. LKK Ostendo 2000. 40 p. 3 ekz
* Kvasaroj ... ĉu estiĝantaj sunsistemoj? Manuel Halvelik, aŭgusto 1968, 86 p, 2 ekz.
* Kvin noveloj. Friedebert Tuglas. 2a eldono, 1984. 124 p.
* Kvio. Oĉjo Dadaev. Poezio. 2000. 45 p.

L

* Language Problem in Science and the Role of the International Language Esperanto, The. Esperanto Documents 38A, Rotterdam 1986, 12 p.
* Lastaj estas lastaj, La. Aldo Onorati. 96 p.
* Lastaj infanoj de Oldrovalo, La. Gudrun Pausewang aŭ Ĉu tiel aspektos nia estonteco? Trad. el la germana J. Giessner. Paderborn 1987. 77 p.
* Lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, La. Eld. Adolfo Oberrotman kaj Teo Jung. Kolonjo, 1921. Malgranda formato, 47 p.
* Laŭ la fluo de l' interparolo. Koversacia gvidlibro Franca-Esperanta. Lucien Bourgois. 88 p.
* Laŭdo de l' Stulteco, Erasmo. UEA 1988. 112 p.
* Laŭta Vekhorloĝo, La. Stefan MacGill, Nederlanda Esperanto-Junularo, 1979, 32 p.
* Legendoj. A. Niemojewski. dua volumo, dua korektita versio 1923, 74 p. 2 ekz. * Leichte Esperanto, das - Lehrbuch für Anfänger 1933 96 p.
* Leidraad bij de studie van de Esperanto-literatuur. G. J. Degenkamp. 47 p. 3 ekz.
* Leo Tolstoj. La homo, la verkisto kaj la reformisto. Italujo, 1978. 400 p. V. Lebrun.
* Leono de Flandrujo, La. Hendrik Conscience. Trad. H. J. Bulthuis. MCMXXIX. 310 p. 2 ekz.
* Lernolibro de la vivo, La. Martin Kojc. 112 p.
* Letero al Emile Javal. L. L. Zamenhof. 1973. 28 p.
* Leteroj de E. Lanti. E. Lanti. SAT 1940. 272 p.
* Leuven: Aminda urbo. Mapeto. Sen dato. Prezo: 1 €.
* Het leven van dr. L. Zamenhof. Roman van het Esperanto. 120 p.
* Libro de apokrifoj. Karel Capek 112 p.
* Libro de la Amo, La.. Raoul Follereau. Lina Gabrielli. 1977. 62 p.
* Libro de la mediumoj, La. Allan Kardec. Brazila Spiritisma Fed. 1964. 430 p. 2 ekz.
* Lingvaj Malhelpoj en Rilato al la Nova Monda Informa kaj Komunika Ordo, Mustapha Masmoudi, Esperanto-Dokumentoj 18E, Roterdam, 1983, 8 p.
* Lingva problemo de la movado de nealiancitaj landoj, La. - Kelkaj rekomendoj. Esperanto-dokumento 13E. UEA, 1981. 12 p.
* Lingvaj respondoj (Plena kolekto). D-ro L. L. Zamenhof. Tria eldono, Paris, 1936. 116 p.
* Lingvaj Respondoj, L.L. Zamenhof, Esperantaj Francaj Eldonoj, Marmande, 1962, 134 p.
* Lingvo kaj movado. W.F. Kruit. FLE 1951 2a eld. 16 p.
* Lingvo kaj vivo. Esperantologiaj eseoj. G. Waringhien. J. Régulo 1959. 450 p. 2 ekz.
* Liriko. Lesja Ukrainka. Kievo, 1971. 86 p.
* Literatura Foiro 120. LF-Koop 1989. 56 p.
* Litova Lingvo per Esperanto-okuloj. Marc Vanden Bempt. Leuven, 2005. 184 p. grandformata.
* Ludanta Lumo, La. Leopold Vermeiren. FEL 1995. 96 p.
* Ludi por Ridi, Josef Murĵan, eld. Ghislaine Tilleux-Craenhals, Wilrijk, 1992, 82 p.
* Lumo de Orienta Eŭropo. Beekman. 48 p.
* Lumgaso, La. Prof. Agostinho da Silva. 25 p. 2 ekz.

M

* Mahatmo Gandhi. Huberto Rohden. Associaçao Esperantista do Rio de Janeiro. 1972, 184 p.
* Malantaŭ la fronto. 16 p.
* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis, Rudolf Mosse, Berlin, 1926, 184 p.
* Malgranda monografio. 20 p.
* Mallumaĵoj. Abonyi Arpád. 48 p.
* Malsata ŝtono. Tagore. 130 p.
* Manlibro por Esperanto-Aktivuloj, Flandra Esperanto-Ligo, 1989, 24 p.
* Manlibro por novaj membroj. UEA, 1992. 24 p.
* Manuel de Seabra. Liaj multaj patrioj. (esperante, hispane, katalune, portugale) 1998. 50 p.
* Mapo de Antverpeno. Eld. de la servo por turismo. 1963.
* Mapo de la Ĉina Popola Respubliko.
* Marista Terminaro, Peter Clissold, U.E.A., Heronsgate, 1950, 64 p.
* Marta. E. Orzesko, trad. Zamenhof. Ed. Franç. d'Espéranto 1968. 220 p.
* Mastro de Kõrboja, La. A. H. Tammsaare. Tallinn, 1976. Trad. Benita Kärt. 155 p.
* Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj P. Mérimée trad. J.Borel. 1926. 62 p. 2 ekz.
* Matematika Terminaro, C.M. Bean, UEA, 1954, 40 p.
* Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo. Daniel Moirand. FEL 1990. 331 p. 2 ekz.
* Medalionoj. Zofia Nalkowska. 112 p.
* Mediuma poemaro. Pluraj aŭtoroj. 120 p. 2 ekz.
* Mein Schlüsselloch. Mia Ŝlosiltruo, Josef Schiffer, Eigenverlag Josef Schiffer, 2001, 48 p.
* Melo antaŭ tribunalo. Petar Kocic. 32 p.
* Memkritiko. Victor Sadler. Koko 1967. 64 p.
* Memore al doktoro Pol Denoël. 48 p. 2 ekz.
* Memorlibro pri Jules Verstraeten. Tuta vivo je la servo de la Esperanto-movado. 2007. 56 p.
* Merlo sur Menhiro, Albert goodheir, Glasgova Esperanto-Societo, 1974, 58 p. 2 ekz.
* Mes premières leçons d'Espéranto. André Ribot. 15 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. IEI Den Haag (8a eldono). 96 p. 2 ekz.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1933 (6a eldono). 93 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1931 (5a eldono). 93 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1924 (3a eldono). 78 p.
* Meulenhoff Esperanto, C.L. De Veer, 4de druk, 1952, H. Meulenhoff, Amsterdam, 278 p.
* Migranta judo, La. August Vermeylen. FEL. 72 p.
* Migrante tra metioj. Valo. SAT 1982. 110 p. 2 ekz.
* Militista Vortareto Esperanta Franca Angla Germana Itala, U.E.A. 1955, 56 p., 2 ekz.
* Misio sen Alveno, John Francis, Stafeto La Laguna, Antverpeno, 1982, 160 p.
* Mistero de l' Sango, La. O. Forst De Battaglia. Reinhold Verlag 1933. 155 p.
* Monda komunikada jaro: sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado. UEA 1984 (ede 19). 12 p. 2 ekz.
* Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, La (volumo 1). Hermann Behrmann. GEj 1967. 170 p.
* Morea perlo, La. D. Simson. El la nederlanda trad. R. Delpasko. Nederlando, 223 p.
* Murdo en Esperantujo, Daniel Moirand, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1988, 174 p.
* Muzikskatoloj, 200-jara historio (VHS bendo) .

N

* Naar één taal voor Europa? De toekomst van het Europese Babel. Mark Fettes. 27 p. 3 ekz.
* Naciaj malplimultoj en V.D.R., La. 136 p.
* Naŭ Historioj pri l' Aŭtoritato, Multatuli, trad. J.L. Bruijn, Universala Esperantista Popol-Biblioteko, Hago, 1909, 18 p. (fotokopio)
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt, 1972, 240 p. 4 ekz.
* Nederlando. Jaap Romijn kaj Kees Scherer. 104 p.
* Nederlando koncize. Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 's-Gravenhage, 1975. 48 p.
* Nederlando, nacio en okcidenta Europo. 65 p.
* Nederlands Esperanto Nederlands. Drs. A.J. Middelkoop. 1971. 482 p. 4 ekz.
* Nederlands Esperanto Nederlands (Prisma woordenboek). A.J. Middelkoop. Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1986. 428 p. 7 ekz.
* Neĝa Blovado, La. Aleksandr Puŝkin. 16 p.
* Nekonatino, La. Reinhold Conrad Muschler. 66 p.
* Neologisma glosaro: Eta postrikolto al PIV. Henri Vatré. 2a eldono, 1987. 71 p.
* Ne nur pri Komunismo. Matjaso Wnuk. 64 p.
* Ni devas vivi. K. Walraamoen, L. Gabrielli. p.
* Ni kaj Ĝi. Eseoj III pri Religio kaj Arto, Gaston Waringhien, J. Régulo La Laguna, 1972, 344 p.
* Nia fundamento sub lupeo. G F Makkink. 128 p.
* Nia Hejmo. Francisco Candido Xavier FEB 1959. 240 p. 2 ekz.
* Nia IF-kantaro, 1a eldono 2001. Kun muziknotoj. 36 p.
* Nia IF-kantaro, 2a eldono 2002. Kun muziknotoj. 36 p.
* Nia lernolibro (Ons leerboek). Jac. Lem Jr. Fed. Arbeiders-esperantisten 1951 (7a eldono). 170 p. 2 ekz.
* Nia mondo (lernolibreto, 1a parto). Annie Rebers. FLE 1937. 48 p. 2 ekz.
* Nokto de la ezoko, La. Serĝo Elgo. 1992. 171 p.
* Nomenklaturo de ĝeneralaj ornamfloraj vegetaĵoj. Terminaroj. Guangxi/Guilin. 1986. 101 p.
* Nomoj kaj sortoj. J. Sigmond. Eld. EXIT, Cluj-Napoca, 2011. 110 p.
* Normandaj rakontoj, La. Guy de Maupassant. El la franca tradukis Roland Dupuis. 1953. 210 p. 2 ekz.
* Nouveau cours d'Espéranto. E. Ludwig kaj R. Triolle. Heroldo de Esperanto, Madrid, 1986. 194 p. 2 ekz.
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. SAT-amikaro 1973 (8a eldono). 182 p.
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. SAT-amikaro 1981 (9a eldono). 182 p.
* Nova Ezopo. Ŝtefo Urban. 1961. 127 p.
* Nova Realismo, La. Bruno Vogelmann. FEL 1989. 185 p. 3 ekz.
* Nuancoj. Poemoj, Kazimierz Szczurek & Lina Gabrielli, Eldono Gabrielli, Ascoli Piceno, 1980, 128 p.
* Nuda Feino, La. Leopold Vermeiren. FEL 1993. 112 p.

O

* Obsedita de l' suno. István Gáll. 184 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado, La. Germain Pirlot. EDE16 UEA 1982. 24 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo. Germain Pirlot. G. Pirlot 1983. 18 p.
* Okupacio, Erni Krusten, trad. Hillar Saha, Eldonejo “Eesti Raamat”, Tallinn, 1972, 92 p.
* Oportuna Vortaro de Ordinara Esperanto. Vilho Setälä. riĉe inlustrita. Finnlando,1974. 96 p.
* Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 2002. 140 p.
* Orienta Renesanco. Prof. D-ro H. Fortmann. 56 p.
* Oriento kaj Okcidento al reciproka kompreno? Georges Fradier, trad. C.D.A. Capp, U.E.A./UNESKO, 1962, 50 p.
* Ovo što pišem ... Tio, kion mi skribas ... Zagreb, 2002. Kroata poemaro kun traduko al Esperanto. 30 p.

P

* Papageno (gramofondisko). Mozart. Esperantocentro Paderborn 1981. 6 ekz. Prezo: 1 €.
* Paĝoj el la Flandra Literaturo, trad. Maurice Seynaeve & Raym. Van Melckebeke, A.-J. Witterick, Bruĝo, 1904, 136 p.
* Paŝoj al plena posedo. Progresiga legolibro de E-o kun lingva ekzercoj. William Auld. Bruxelles, Praha, 1974. 240 p.3 ekz.
* Paŝo post paŝo (1ste deel). J.W. Minke, F. Boom-de Vries. C.A.J. van Dishoeck 1933. 150 p. 2 ekz.
* Palaco de Danĝero, Mabel Wagnalis, Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1926, 206 p.
* Papalagoj, La. Paroladoj de la oceania tribestro Tuiavii de Tiavea, Erich Scheurmann, trad. F. Faulhaber, Sennacieca Asocio Tutmonda, Parizo, 80 p., 1 ekz.
* Parnasa Gvidlibro. Dua eldono reviziita kaj Kompletigita, K. Kalocsay k.a., Pola Esperanto-Asocio/Heroldo de Esperanto, 1968, 160 p.
* Patro de la Lepruloj, La. Frato Arni Decorte. Biografio de la elektita "Plej granda Belgo iam". 46 p. 2 ekz.
* Per Aktiveco Ĉielen, Arda pri Idealoj, Miyoshi Etsuo, Swany Korporacio, 2000, 66 p.
* Per kanto al Esperanto. Pola Esperanto-Asocio, 1980. Kun muziknotoj. 127 p.
* Perfido al la proleta diktaturo estas esenca elemento de la libro "Memkulturo". Maŭ Zedong.18 p.
* Perspektivoj. F. Lelotte. Fratoj de l' Karitato, Bierbeek. 57 p. 2 ekz.
* Petolulo de la Okcidenta Mondo, La. John M. Synge. Trad. Albert Goodheir. Esperanto-Asocio de Irlando, 42 p.
* Petrolo, La. Prof. Agostinho da Silva. 20 p. 4 ekz.
* Petrolo. Vol. 1. Upton Sinclair. Trad William Bailey. 306 p.
* Pinta Krajono. Reto Rossetti. Stafeto Beletraj Kajeroj. 1959, 128 p. 2 ekz.
* Piramido de l'Tiranismo. Domela Nieuwenhuis. La Juna Penso 1977. 31 p.
* Plena ilustrita vortaro en Esperanto. SAT, 1970. 1299 p.
* Plena ilustrita vortaro de Esperanto - Suplemento. SAT, 1987. 45 p. 2 ekz.
* Plena Vortaro de Esperanto kun Suplemento. E. Grosjean-Maupin k.a. SAT. 1971. 512+63 p. 2 ekz.
* Plena vortaro de Esperanto (suplemento). G. Waringhien. SAT 1954. 62 p.
* Poemaro por paco. 42 internaciaj aŭtoroj. Eldono okaze de la 71-a Universala Kongreso de E-o. Pekino, 1986. 44 p.
* Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj. Okc. Pres-Agentejo 1966. 170 P.
* Pollando, geografio, historio, kulturo. 1959. 150 p.
* Popido, La verda Dialekto, Manuel Halvelik, Normlingva Serio n° 5 – Unua Provo 1973, Brugge, 55 p., 2 ekz.
* Por la Praktikantoj. Pluaj paŝoj al vivanta lingvo ... Babin, Poueymarie. Baugé, 1967. 3 ekz.
* Por pli bone kompreni pacon. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 1995. 20 p.
* Portugalaj leteroj, La. Guilleragues. UFE 1986. 24 p. 2 ekz.
* Post la kurso, G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk. Fed. Arbeidersesperantisten. 88 p. 6 ekz.
* Post la kurso, G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 3de druk. Fed. Arbeidersesperantisten. 88 p. 4 ekz.
* Postkongresa Libro. Kvara eŭrop-Unia 2000 Esperanto-Kongreso, Oostende, 2000, 31 p., 2 ekz.
* Poŝ-atlaso de monda turismo. 2001. 20 p.
* Précis grammatical d'Espéranto. André Ribot. Ed. Françaises d'Espéranto. 3 ekz.
* Preĝo. Ho donu al mi vastan koron! Teo Jung. 16 p. 2 ekz.
* Pri la esperanta literaturo. R. Laval. 16 p.
* Pri la kometo 1939 IV P/Vaisala - Serĉefmerido por 1971-1972. Liisi Oterma. 7 p.
* Princino de marso. Edgar Rice Burroughs. Trad. el la Usona K.R.C. Sturmer. Anglujo, 1938. 183 P.
* Profeto, La. Kahlil Gibran. Eldono Stafeto. 128 p.
* Profeto, La. Kahlil Gibran. Eldono Fonto. 100 p.
* Prologo. Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928, Sennacieca Asocio Tutmonda, Leipzig, 1929, 64 p.
* Promeso de monda paco, La. Mesaĝo de la Universala Domo de Justeco al la popoloj de la mondo. Bahaa monda centro, 1985. 21 p. 2 ekz.
* Propedeutische waarde van de internationale taal Esperanto, De. Helmar Frank. Antwerpen, 1987. 14 p. 2 ekz.
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Librairie Hachette 1910. 82 p.
* Proverbaro Esperanta, dua eldono. Zamenhof, Esperantista Centra Librejo, 1925, 88 p. 2 ekz.
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Stafeto, 1956, 167 p. 2 ekz.
* Provinca gastejo. Bojidar Trudic. 1955. 28 p.
* Propono pri la ĝenerala linio de la Internacia Komunisma Movado. 109 p.
* Problème des langues dans le tourisme, Le. (DsE) 24 p.
* Provo de fido. Prediko de pastoro Alvar Blomgren. Evangelia serio. 18 p.
* Psychologische reacties op het Esperanto. Claude Piron. FEL 1989. 19 p.

R

* Rakontoj el la naciliberiga batalo de jugoslaviaj popoloj. (Trad.:) Antonije Sekelj. (1956) 35 p.
* Rakontoj pri Nederlando. Georges Duhamel. Eld. R. Dupuis 1938. 59 p.
* Rakonto komenciĝanta per terpomoj. Masaji luakura, 1989. 94 p.
* Rakontu samideano. 1966. 72 p.
* Rande de l' prudento. Miroslav Krleĵa. 1987. 240 p.
* Rekomendita terminaro Esperanto-angla por tradukantoj de Esperanto-dokumentoj. UEA, 1976. 15 p.
* Résolutions du 65e congrès universel d'espéranto (DsE) 28 p. 2 ekz.
* Retoriko. Ivo Lapenna. L. Imprimerie Moderne 1950. 216 p.
* Retoriko, dua eldono. Ivo Lapenna. 1958. 294 p.
* Revuo de la Sepa, La. Teatraĵo. Jan. 47 p.
* Rigardo al Norvegujo. Sen dato. 4 p.
* Rolo de la virgulino Maria en nia katolikismo, La. F. Lelotte. Trad. Frato Leotado De Ruyver. 16 p. 3 ekz.
* Ruĝa hirundo, La. Rik de Roover. La Verda Stelo Antverpeno 1995. 64 p. 3 ekz.
* Ruim Zicht op internationaal scoutswerk, J.K. Hammer, Skolta Esperanto-Ligo, 32 p.

S

* Saltego trans jarmiloj. Jean Forge. 1924. 192 p. 2 ekz.
* Sankta pastreto de Ars, La. Johano Vianney. 32 p. 2 ekz.
* Schidlof's Zakwoordenboekje. 2de druk. C.L. De Veer. H. Meulenhoff, 1931., 276 p. 2 ekz.
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle. Trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno, 1939. 45 p. 4 ekz.
* Semereto (2de boekje). P.A. Schendeler. L. & M. Bek, 1928. 88 p.
* Senĝenaj Dialogoj, Alberto Fernández, Stafeto, La Laguna, 1971, 198 p.
* Senlingvulo, La. V. Korolenko. El la rusa M. Ŝidlovskaja. Dua eld. Amsterdam, 191 p.
* Serĉu mian sonĝon. István Nemere. 171 p.
* Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo II Esperantismo, Edwin de Kock, La Laguna, 1987, 14 p.
* Ses esplorcentroj pri interlingvoj - Kelkaj rekomendoj. Esperanto-dokumento 15E. UEA, 1981. 8 p.
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz. Trad. Antoni Grabowski. Eldonejo Polonia. 1955. 334 p. 3 ekz.
* Situation officielle de l'enseignement de l'Espéranto dans le monde. Germain Pirlot (EDF 11). UEA 1982. 24 p. 2 ekz.
* Sklavoj de dio. Gárdonyi. El la hungara, trad. J. Hamvai. Budapest 1972. 409 p.
* Slovaka Antologio. 1980. 527 p.
* Sociologia Esploro de Sintenoj al Esperanto, Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Praha, 1981, 58 p.
* Soleco. Víctor Català. Romano. Trad. el la kataluna Josep Ventura i Feixas. Barcelona, 1967. 287 p.
* Somermeze. Paŭl Kuusberg. El la estona trad. A. Lekko. 389 p. 2 ekz.
* Sonĝe sub pomarbo. Julio Baghy. Stafeto, 1958. 230 p. 2 ekz.
* Sonĝo de Makaro, la Rudolf Mosse 48 p.
* Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto. 1972. 80 p.
* Sporta lingvo en Esperanto, La (Projekto). Tibor Ujlaky-Nagy. Budapest, 1972. 303 p.
* Stranga heredaĵo. H.A. Luyken. Romano originale verkita. Leipzig 1922. 320 p.
* Struikelblokjes. H.C. Mees. Centrale Esperanto Boekhandel 1925. 60 p. 2 ekz.
* Strukturo kaj Evoluo de Astronomiaj Objektoj laŭ Plasmofizikaj Principoj Parto 1-a Suno, Manuel Halvelik, Eldono de la Aŭtoro – unua Provo 1978, 78 p. 2 ekz.
* Sub cirkotendo. Stan Bubeniá. Dediĉita al Jenny Heetkamp-Senstius. Litomyśl, 1969. 195 p.
* Sub influo de alkoholo. J. Herbert Sullivan. FEL, 1991. 92 p. 3 ekz.
* Sub la Nordlumo. Memoraĵoj, Aldona Brazdzionyte-Oskeliuniene, Esperanto-klubo "Revo", Panevezys, 1991, 48 p.
* Sub la Signo de socia Muzo. Antologio. W. Auld kaj S. Maul. FEL 1987.
* Sub la verda standardo. Esperanto-instruo al infanoj laŭ la rekta metodo. Elementa kurso de P. Korte. Laborilo 1. Dansk Esperanto-Forlag. 1972. 41 p.
* Supla Amo, La.. Lenige Liefde (De). Herman de Coninck. El la nederlanda tradukis Lode Van de Velde. FEL, 2007. Paralela teksto Esperanto-nederlanda. 73 p.
* Sur la vojo al la lumo. Francisco Cândido Xavier. Emanuelo. 176 p. 2 ekz.
* Surklifa. Serĝo Elgo. Eld. IEM. 214 p.
* Svisa Antologio. Red. Arthur Baur. Budapest, 1939. 540 p.
* Synnøve solbakken. Norvega rakonto. Bjørnstjerne Bjørnson. 96 p.

Ŝ

* Ŝanco por Feliĉo, Phil Bosmans, trad. Lydia Kerremans, Eldonejo Lannoo, 1988, Tielt, 96 p. 3 ekz.
* Ŝi. H. Rider Haggard. Trad. el la angla G. J. Degenkamp. Kun ŝtofo bindita. 276 p.
* Ŝirpecoj (anstataŭ monumento). Christian Declerck. 168 p. 2 ekz.
* Ŝolandro. Waldemar Bonsels, trad. Edmund Só. 1924. 45 p. 2 ekz.
* Ŝtona urbo, La. Anna Löwenstein. FEL, 2000. 349 p. 4 ekz.

T

* Tago de senaeriĝo, La. Masaji Iŭakura. 1985. 86 p.
* Tamen, Civilizitaj kaj Neĝobulo Carles Soldevila trad. L. Mimo 120 p.
* Tarokoj kaj Epokoj. Christian Declerck. FEL 2002. 654 p.
* Tempomaŝino, La. La lando de la blinduloj. H. G. Wells. Trad. E. W. Amos. Du rakontoj. The Esperanto Publishing Co. Sen dato. 187 p. 2 ekz.
* Tendaraj tagoj 1. Stefan MacGill. 42 p.
* Tendaraj tagoj 2. Stefan MacGill. 42 p.
* Tendaraj tagoj 3. Stefan MacGill. 42 p.
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, Esperanto-domo Bonn, dua eldono 1990, 180 p.
* Tio, kion mi kredas. Jean Rostand. trad. Pierre Berlot. 1962. 40 p.
* Tito. Darko Stuparic k.a. IKS 1980. 120 p. 2 ekz.
* Tout l'espéranto et le moyen de l'apprendre sans leçons en lisant une petite histoire, E. Ĉefeĉ, Librairie-Imprimerie Espérantiste, Paris, 26 p.
* Tragiek en triomf van Zamenhof. Edmond Privat. W.P. van Stockum & zoon 1947. 130 p.
* Tra Dezerto kaj Praarbaro, Henryk Sienkiewicz, trad. Mieczylaro Sygnarski, Eldonejo Interpres, Varsovio, 1978, 316 p.
* Tra la labirinto de la gramatiko. F. Faulhaber. FLE 1950 (5a eld.) 344 p. 2 ekz.
* Tra la tanzania lando per sia esperantistaro (VHS bendo, PAL). Nandir Filmoj. 1999. Prezo: 2 €.
* Tri rakontoj pri la Miljara Paco. John Francis. FEL 1996. 120 p.
* Trigroŝa romano. Brecht. El la germana trad. D-ro Karl Schulze. 1977. 374 p. 3 ekz.
* Triumfu la Politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo. Todor Ĵivkov. 161 p.
* Troja milito ne okazos, La. Jean Giraudou. Teatraĵo. Trad. Georges Cau. UFE 1992. 68 p. 2 ekz.
* Turisma Esperanto-instru-libreto. Robert Delhaye. APE. Sen dato. 70 p.
* Turmentego de la Memmortigintoj, La. Almerindo Martins De Castro. FEB 1970 (4a eld.) 158 p. 3 ekz.
* Turo de Londono, La. Sooseki Nacume trad. Seiho Nishi 56 p.

U

* UEA en la periodo 1970-1980. Tekstoj de la konkurso de la Premio Miyoshi 2001. Perspektivo. Studgrupo pri internacia lingvo. Sonorilo 2002. 80 p.
* Undino. Olive Schreiner. Trad. Stephen A. Andrew. Anglujo, 1938. 283 p.
* Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, Universala Esperanto-Asocio, tria eldono 1968, 12 p.
* Universala Skribo, Manuel Halvelik, aŭtora eldono, 1966, 128 p.
* Unufingraj melodioj. W. Auld. 1960. 126 p.
* Urd Hadda Murdita! Deck Dorval. FEL 1990. 196 p.

Ŭ

V

* Valeurs socio-politique pédagogique et culturelle de l' espéranto. E. Symoens. 43 p. 3 ekz.
* Vastas la mondo, multas laboro, Kim Woo-Choong. Eld. Shin Cheon Ti 1989. 219 p. 5 ekz.
* Ventolume. Debora Vaarandi. Versaĵoj. El la estona. Tallinn, 1986. 142 p.
* Verda ondo ĉe blua maro. Vidbendo (VHS, PAL) de 107 minutoj.
* Verda Stelo, La, 1907-1957, Henri Sielens, Belga Esperanto-Instituto, 1957, 32 p., 4 ekz.
* Vere aŭ Fantazie. Claude Piron, Fonto, Chapecó, 1989, 216 p.
* Verslag van het Colloquium. Verleden, heden en toekomst van de Esperanto-beweging in Vlaanderen, E. Symoens (red.), Europa-Klub, 1978, 40 p., 2 ekz.
* Vertaalde oefeningen van het methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1931 (5a eldono). 28 p.
* Vikipedio. Praktika manlibro. 1a eldono. Yves Nevelsteen. 32 p. 5 ekz.
* Vilnius kaj Trakai. Gvidlibro, Beata Piasecka, trad. Laimius Straznickas, R. Paknio leidykla, 2005, 80 p.
* Vikipedio. Yves Nevelsteen. Espero 2007 (dua eldono). 40 p.
* Vila Mano, La. H.J.Bulthuis. J. Ykema's Uigeverszaak 1928. 300 p. 1 ekz.
* Vipo kaj la turbo, La.. Andrej Capuder. El la slovena trad. Vinko Ošlak. 1995. 117 p.
* Virino ĉe la landlimo. Marjorie Boulton. 1959. 196 p. 2 ekz.
* Vivo de Andreo Cseh. Ed Borsboom. Int. Esperanto Instituto 2003. 320 p. 1 ekz.
* Vivo vokas. Stellan Engholm. Stockholm, 1946. 179 p.
* Voĉoj de poetoj el la spirita mondo. 144 p. 2 ekz.
* Vojo de la vero kaj la saĝo, aŭ La Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio. Eld. A.H. Broughton. 31 p.
* Vóór het eksamen A. F. Faulhaber. FLE 1933. 30 p.
* Voorzetsels in het Nederlands en in Esperanto, De. G. J. Degenkamp. 112 p. 2 ekz.
* Vortlisto – Wortliste Gerda Malaperis!, Claude Piron, Deutscher Esperanto-Bund e.V., Bonn, 1990, 40 p.

W

* Waarom Esperanto? H. W. Alings. FLE. 23 p.
* Waarom Esperanto? E. Cortvriendt. Vlaamsch Esperanto-Instituut. 23 p. 2 ekz.
* Wat de A-Candidaat van de geschiedenis van Esperanto moet weten. W. F. Kruit. 16 p. 2 ekz.
* Wat ieder van Esperanto weten moet. G.P. de Bruin. Fed. van arbeiders-esperantisten. 24 p.
* Wir lernen Esperanto, Wilhelm und Hans Wingen, Saarlander Esperanto-Bund e.V., Saarbrücken, 1990, 76 + 36 p.
* Wereld-hulptaal Esperanto, De. H.J. Bulthuis. Van der Haar kaj Van Ketel 1912. 76 p.
* Wereldtaal, Een, De geschiedenis van het Esperanto. Marc van Oostendorp. Athenaeum-Polak&Van Gennep.2004. 166 p.
* Woordenlijst bij Esperanto programita. FEL 1981. 12 p.

X

* XL Congreso Español de Esperanto 19-24 julio 1980. 1 p.

Z

* Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlandsch. A. Blok. W. Zwagers 2a eld. 98 p.
* Zamenhof Movado Doktrino, Ryszard Krasko/Jerzy Leyk/Walter Zelazny, Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, Varsovio, 1983, 124 p.

Presebla versio

Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2017-02-22

Nova!