Esperanto
FEL, kie la movado movi─Łas!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Welkom bij de Vlaamse Esperantobond v.z.w.!

Actueel:
De volgende bestuursvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van FEL zal plaatshebben op zaterdag 10 december.
Daarop komen volgende onderwerpen zeker aan bod:
- Goedkeuring statuten na opmerking van Vlaams Studie- en Documentatiecentrum vzw's
- Begroting 2017
- nieuwe huisvesting
De plaats zal zo vlug mogelijk meegedeeld worden.


Hier kan u terecht voor informatie over:


Wat is Esperanto?

  • Esperanto werd ontworpen als een plantaal die gemakkelijker aan te leren is dan zowat alle "natuurlijke" talen en kan dienen als internationaal communicatiemiddel om snel contacten te leggen met mensen van andere taal- en cultuurgemeenschappen.

  • Esperanto heeft een logische opbouw, met een grammatica zonder uitzonderingen en woordstammen uit de Romaanse, Germaanse en Slavische taalfamilies. De woorden werden bovendien meestal gekozen op hun internationale herkenbaarheid.

  • Esperanto is als taal "etnisch neutraal", waardoor mensen op gelijke voet kunnen communiceren. De beweging schept een wereldwijde band tussen mensen op basis van een overtuigd geloof in basisdemocratie, non-discriminatie en gelijkheid van iedereen. Esperanto staat voor openheid naar alle culturen ter wereld zonder de diversiteit en eigenheid te verloochenen.

Wil je meer weten over de taal en de beweging dan kan je via de index gemakkelijk toegang krijgen tot allerlei informatie over de structuur van de beweging en over de eigenschappen van de taal alsook over de wijze waarop zij effectief functioneert.
Je kan hier ook vinden wat er te doen is in jouw omgeving.
Wij heten je hartelijk welkom en hopen dat de informatie die je op deze pagina's vindt, je zal aanzetten om effectief ook zelf die taal te gaan gebruiken en de eigenschappen van zijn beweging daadwerkelijk zult onderschrijven.

Contacteer ons

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 05-10-2016