'Ĉiutaga Esperanto' estas kolekto de mallongaj tekstoj, ĉefe dialogoj, verkitaj en vigla, ĉiutaga Esperanto kaj faritaj por lernantoj, kiuj volas plibonigi sian fluecon. Kvankam la temoj pritraktitaj estas ĉiutagaj, kaj la stilo estas parola, nek la vortaro nek la gramatiko estas simpligita. Tamen, eĉ relative malspertaj esperantistoj povas profiti de 'Ĉiutaga Esperanto', ĉar la pli malfacilaj esprimoj estas sekvataj de angla traduko en parentezo, kaj multajn el la tekstoj akompanas notoj. Inkluzivitaj estas ankaŭ Esperanta-angla kaj angla-Esperanta vortlistoj kun referencoj al la paĝoj, kie la vortoj aperas en kunteksto. "; $SPECIMENO=" ‘Ireno diris al mi, ke iu televida kompanio volis uzi ĝuste vian domon por filmi dramon. Kio okazis?’ ‘Nu, ili volis tion fari, ĉar ĝi konstruiĝis antaŭ pli ol cent jaroj, kaj mi donis mian provizoran (provisional) konsenton, sed poste mi telefonis por diri: “Ne venu!”’ ‘Kial? Ĉu ne plaĉis al vi la okazo (opportunity) miksiĝi kun (to mingle with) la steluloj kaj stelulinoj de la televida mondo?’ ‘Kio estas stelulo? Mi havas televidajn geaktorojn inter miaj intimaj (close) amikoj kaj mem estis televidigata (have appeared on television) tiom ofte, ke la afero jam perdis la sorĉon (its glamour). Ne plu restas por mi la magio de la televidilaĉo (goggle box).’ ‘Vi afektas (you”re showing off!)’ ‘Tute ne. Mi diras la veron. Kiam oni sufiĉe ofte partoprenis televidajn programojn, kaj do konatiĝis kun (have got to know) la sistemo kaj la homoj, ne plu povas resti la mistero kaj la magio. Por tiuj, kiuj laboras en la tiel nomata “industrio”, la produktado de televidaĵoj estas nura profesio (job).’ ‘Oj!’ (Oh! indicating either pain or regret; here used ironically) ‘Ne oju min! Permesu al mi klarigi al vi la faktojn de la praktika vivo. Unue, la televida kompanio sendas serĉiston pri taŭgaj lokoj (suitable sites). Lia tasko estas flati la lok-posedanton aŭ posedantojn.’ ‘Vi cinikas (being cynical).’ "; $SPECO="lernilo"; $PAGHOJ="228"; $DAURO=""; $ALTO="210"; $LARGHO="148"; $BINDO="mola kovrilo"; $ELDONJARO="2008"; $ISBN="978-0-902756-27-4"; $PEZO="310"; $NOTOJ="Dua eldono"; // Ne adaptu ion post tiu ĉiu linio $BILDO="../../gif/lib/".$KODO.".gif"; $PRISKRIBO=$TITOLO." de ".$AUTORO; $SVORTOJ=$SPECO.", ".$AUTORO.", ".$TITOLO.", ".$TRADUKINTO.", ".$OLINGVO; require($DOCUMENT_ROOT."/butcxapo.inc"); require("librodon.inc"); require($DOCUMENT_ROOT."/felpiedo.inc"); ?>