La vidvineto ne kalkuliĝas al la plej famaj verkoj de Alencar, ĝi estas agrabla rakonto, iom sirope romantika, priskribanta morojn kaj kutimojn en la urbo Rio de Janeiro antaŭ 100 jaroj. (Recenzo de Marcel Delcourt en Franca esperantusto, jan.-feb. 1946, p. 4.)
La vidvineto rekondukas nin en la pasinton, ka kun ioma melankolio ni revas pri la dolĉa, senskua vivado de la estinta tempo. La historion de la juna, apenaŭ dekkvinjara vidvineto ni sekvas ĉarmitaj per la naiveco de la simpla rakonto. (Recenzo de Alex Jossen en Flandra Esperantisto de oktobro 1946, p. 3.)'; $STAFETO=""; //vicnumero en la Stafeto-serio // Ne adaptu ion post tiu ĉi linio $KODO = $_SERVER['PHP_SELF']; $KODO = str_replace("/fel/but/lib/", "", $KODO); $KODO = str_replace(".php", "", $KODO); $BILDO="../../gif/lib/".$KODO.".jpg"; $PRISKRIBO=$TITOLO." de ".$AUTORO; $SVORTOJ=$SPECO.", ".$AUTORO.", ".$TITOLO.", ".$TRADUKINTO.", ".$OLINGVO; require($DOCUMENT_ROOT."/butcxapo.inc"); require("librodon.inc"); require($DOCUMENT_ROOT."/felpiedo.inc"); ?>