MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Hispanio

La jara tarifo por la papera eldono de MONATO estas 61 eŭroj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

La jara tarifo por la bita eldono de MONATO (PDF, ePub aŭ Mobipocket) estas 34,80 eŭroj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

Se vi deziras krome ricevi la (paperan) agendon kaj enciklopedieton LA JARO vi krompagu 6,50 eŭrojn.

Vian abonon vi povas pagi al unu el niaj perantoj en via lando:
Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, E-08204 Sabadell. Rete: v.soleesperanto.cat.
Pedro A. Garrote Escribano, C/Las Mercedes, 5-5º-C, 47006 Valladolid. Rete: hisperanto.ueagmail.com.

Por aboni vi plenigu la jenan abonilon. Se restus iuj demandoj, ne hezitu skribi al ni.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-08-23