MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Hungario

La jara tarifo por la papera eldono de MONATO estas 12950 forintoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

La jara tarifo por la bita eldono de MONATO (PDF, ePub aŭ Mobipocket) estas 7770 forintoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

Se vi deziras krome ricevi la (paperan) agendon kaj enciklopedieton LA JARO vi krompagu 2100 forintojn.

Vian abonon vi povas pagi al nia peranto en via lando:
HEA, HU-1146 Budapest, Thököly út 58-60. II/209. Poŝtkest-adreso: HU-1368 Budapest, Pf. 193. Telefonnumeroj: 36/70/932-7465, 36/70/932-7464. Rete: hungariogmail.com, www.esperantohea.hu.

Por aboni vi plenigu la jenan abonilon. Se restus iuj demandoj, ne hezitu skribi al ni.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-08-23