Anonctarifo de Monato

Al la versio por grandaj ekranoj

baza prezo

tuta paĝo: 620 eŭroj
duona paĝo: 310 eŭroj
kvarona paĝo: 155 eŭroj
okona paĝo: 100 eŭroj
deksesona paĝo: 50 eŭroj

Aliaj formatoj: 1,5 eŭroj/cm2, minimume 50 eŭroj.

suplementoj

Kolora tutpaĝa anonco sur la dorsa kovrilo: 50 % da pluspago. Pri apartaj reklamfolioj por kunsendado aŭ alvinktado kontaktu la eldonejon: financo@fel.esperanto.be. Por loĝantoj el Eŭropa Unio aldoniĝos la aldonvalora imposto (AVI) de 21 %.

rabatoj

Ĉe ripeto de la sama anonco dum du sinsekvaj numeroj, rabato de 5 %, ĉe 3- ĝis 5-foja aperado dum sama jaro 10 %, ĉe pli ol 5-foja aperado dum sama jaro 20 %. Movadaj entreprenoj: minus 25 %.

legantoj

MONATO havas 3200 legantojn en la jenaj landoj:

    Germanio    13 %
    Francio     11 %
    Belgio     10 %
    Japanio     8 %
    Usono      7 %
    Hispanio     5 %
    Brazilo     3 %
    Britio      3 %
    Svedio      3 %
    Italio      3 %
    Nederlando    2 %
    Aŭstralio    2 %
    Finnlando    2 %
    Rusio      2 %
    Svisio      2 %
    Barato      1 %
    Ĉeĥio      1 %
    Danio      1 %
    Hungario     1 %
    Islando     1 %
    Kanado      1 %
    Koreio      1 %
    Kroatio     1 %
    Luksemburgo   1 %
    Norvegio     1 %
    Pollando     1 %
    Portugalio    1 %
    - aliaj landoj po malpli ol 1 % (statistiko 2019)
  

kien sendi?

Materialo por la anoncoj estu sendita al monato@monato.be.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-11-08