MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Danio

La jara tarifo por la papera eldono de MONATO estas 430 kronoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

La jara tarifo por la bita eldono de MONATO (PDF, ePub aŭ Mobipocket) estas 258 kronoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

Se vi deziras krome ricevi la (paperan) agendon kaj enciklopedieton LA JARO vi krompagu 48 kronojn.

Vian abonon vi povas pagi al nia peranto en via lando:
Revuservo de DEA, Arne Casper, Bryggervangen 70, 4. Tv., DK-2100 København Oe. Poŝtel.: +45 21 40 84 87. Rete: arnecasperyahoo.com.

Por aboni vi plenigu la jenan abonilon. Se restus iuj demandoj, ne hezitu skribi al ni.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-08-23