MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Kontakto kun MONATO

Aldonu nin al via adresaro!

 • MONATO, eldonita de Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
 • Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen, Belgio
 • Tel. el Belgio: 03 234 34 00
 • Tel. el aliaj landoj: + 32 3 234 34 00
 • Ondernemingsnummer: 419 028 122
 • Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
 • Kontoj:
  • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
  • bPost: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
 • Niaj retadresoj:
  • redakcio@monato.be: la redakcia sekretario de MONATO.
  • financo@monato.be: kontotenado, fakturoj, kontoj, pagoj ...
  • admin@monato.be: la administranto de la adresaro de MONATO.
  • leteroj@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Leteroj al MONATO”.
  • chefredaktoro@monato.be: la ĉefredaktoro de MONATO.
  • arto@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Arto”.
  • ekonomio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Ekonomio”.
  • historio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Historio”.
  • hobio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Hobio”.
  • komputado@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Komputado”.
  • libroj@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Libroj”.
  • lingvo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Lingvo”.
  • literaturo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Literaturo”.
  • medio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Medio”.
  • moderna_vivo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Moderna vivo”.
  • politiko@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Politiko”.
  • scienco@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Scienco”.
  • spirita_vivo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Spirita vivo”.
  • turismo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Turismo”.
  • retejestro@monato.be: la prizorganto de la retpaĝoj de MONATO.

Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-12-24