MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Pollando

La jara tarifo por la papera eldono de MONATO estas 170 zlotoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

La jara tarifo por la bita eldono de MONATO (PDF, ePub aŭ Mobipocket) estas 102 zlotoj. La abono povas komenciĝi en kiu ajn monato de la jaro. Por trijara abono validas rabato de 5 %, por kvinjara abono rabato de 10 %.

Se vi deziras krome ricevi la (paperan) agendon kaj enciklopedieton LA JARO vi krompagu 28 zlotojn.

Vian abonon vi povas pagi al nia peranto en via lando:
Danuta Leyk, ul. Miedzyborska 117 m 8, PL-04-013 Warszawa, konto 06-1020-1156-0000-7102-0036-6328 ĉe PKO BP XV O/Wwa. Rete: dankaleykgmail.com.

Por aboni vi plenigu la jenan abonilon. Se restus iuj demandoj, ne hezitu skribi al ni.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-08-23