Esperanto

Por skribi al ni Kontakto

Flandra Esperanto-Ligo

Esperanto-grupoj

MONATO

biblioteko Vanbiervliet

libroj kaj diskoj

la Forumo

la Kalendaro

cx al ĉ Konvertilo!

Serĉu

Bonvenon al la Esperanto-kupolo!

Aktuale:
La venonta estrarkunsido de FEL kaj la ĝenerala kunsido okazos sabaton la 10an de decembro.
Tie i.a. la venontaj punktoj estos priparolataj:
- Akcepto de la novaj statutoj post la rimarko de Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's
- Buĝeto 2017
- La nova domo
La loko de la kunsidoj estos komunikita kiel eble plej baldaŭ.

Actueel:
De volgende bestuursvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van FEL zal plaatshebben op zaterdag 10 december.
Daarop komen volgende onderwerpen zeker aan bod:
- Goedkeuring statuten na opmerking van Vlaams Studie- en Documentatiecentrum vzw's
- Begroting 2017
- nieuwe huisvesting
De plaats zal zo vlug mogelijk meegedeeld worden.

Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2016-10-18