Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Minicursusje Esperanto

Wedden dat je op het einde van deze bladzijde al zinnetjes kunt vertalen waarvoor je in het Frans of Engels weken zou nodig hebben?

 
Regel 1: Zelfstandige naamwoorden eindigen op -o
 
de vaderla patrode taalla lingvo
de tandla dentode regenla pluvo
de bloemla florode prinsla princo
de jongenla knabode studentla studento
het weerla veterohet huisla domo
 
Regel 2: Bijvoeglijke naamwoorden eindigen op -a
 
grootgrandavlugrapida
dikdikagemakkelijkfacila
mooibelajongjuna
 
De mooie bloem zou je nu zelf moeten kunnen vertalen. Het antwoord is La bela floro. Vertaal nu zelf en klik op het bolletje voor het goede antwoord:
 
De vlugge student.
La rapida studento.
La rapido studenta.
La rapido studento.
De dikke jongen.
La dikka knabo.
La dika knabo.
La diko knaba.
De gemakkelijke taal.
La rapida lingvo.
La bela lingvo.
La facila lingvo.
 
Regel 3: Werkwoorden eindigen in de tegenwoordige tijd op -as
 
ik benmi estaszij lerenili lernas
hij isli estasmen drinktoni trinkas
wij zijnni estasik hoopmi esperas
 
Nu kun je al aardig wat zinnetjes bouwen. Probeer het eens met De dikke student is vlug. Als je op La dika studento estas rapida uitkomt, dan mag je jezelf feliciteren, want dan ben jij ook vlug. Probeer nu te vertalen:
 
De taal is gemakkelijk.
La lingvo estas facila.
La vetero estas facila.
La lingvo estas bela.
 
De vlugge jongen drinkt.
La rapida knabo estas.
La rapida knabo trinkas.
La knabo estas bela.
 
De jonge prins leert.
La juna princo lernas.
La juna princo trinkas.
La juna princo esperas.
 
Regel 4: Met -in- vormt men vrouwelijke woorden
 
de manla virode vrouwla virino
de zoonla filode dochterla filino
 
Vertaal nu zelf:
 
De moeder leert.
La patro lernas.
La filino lernas.
La patrino lernas.
 
De prinses is mooi.
La princo estas bela.
La princino estas bela.
La patrino estas bela.
 
De jonge studente.
La juna studentino.
La bela studentino.
La dika studento.
 
Regel 5: Met -ist- vormt men beroepen
 
de melkla laktode melkboerla laktisto
de telefoonla telefonode telefonistla telefonisto
 
Vertaal nu zelf:
 
De tandarts.
La dento.
La studento.
La dentisto.
De bloemist.
La floristo.
La floro.
La pluvo.
De taalkundige.
La floristo.
La dentisto.
La lingvisto.
 
We maken het nu nog een tikkeltje ingewikkelder. Probeer nu het volgende te vertalen:
 
De telefoniste.
La dentistino.
La studento.
La telefonistino.
De melkboerin.
La laktisto.
La floristo.
La laktistino.
De bloemiste.
La floristo.
La dentistino.
La floristino.
We gaan eens kijken hoeveel punten we tot nog toe verdiend hebben.

Percentage juiste antwoorden:

Als je 100 % hebt, hartelijk proficiat! Als dat niet het geval is, kan je ofwel opnieuw beginnen ...

ofwel kan je naar de juiste antwoorden gaan kijken.

 
Regel 6: De uitgangen mogen onderling vrij worden verwisseld als de betekenis dat toelaat
 
de vaderla patrovaderlijkpatra
de telefoonla telefonoik telefoneermi telefonas

En nu de laatste oefening! We geven je nog enkele woordjes mee als extra-bagage: in = en, van = de. Vertaal nu:

  1. De taalkundige is jongensachtig
  2. Hij is in het vaderlijke huis
  3. Het weer is regenachtig
  4. Hij telefoneert: "Ik ben vader!"
  5. De hoop van de moeder is groot
Als je alles juist hebt, dan krijg je van ons een cadeautje. Vul daarom je naam en adres in:

Familienaam:
Voornaam:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Gemeente:
E-mailadres:
Leeftijd:


Ik ben ouder dan 16 jaar. Ik heb de privacyverklaring van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. gelezen, begrepen en ik keur ze goed.


Klik nu op "In orde" om je huistaakje te verzenden of op "Opnieuw" om opnieuw te beginnen. Veel geluk!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020