Al la versio por poŝtelefonoj
FEL
FEL, kie la movado moviĝas!
Por skribi al ni
Serĉi en la retejo de FEL
Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Kontakto kun Flandra Esperanto-Ligo

Aldonu nin al via adresaro!

 • Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
 • Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen, Belgio
 • Tel. el Belgio: 03 234 34 00
 • Tel. el aliaj landoj: + 32 3 234 34 00
 • Ondernemingsnummer: 419 028 122
 • Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
 • Kontoj:
  • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
  • bPost: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
 • Niaj retadresoj:
  • financo@fel.esperanto.be: kontotenado, fakturoj, kontoj, pagoj ...
  • admin@fel.esperanto.be: la administranto de la adresoj por la revuoj, kiujn FEL eldonas kaj peras.
  • retbutiko@fel.esperanto.be: La retbutiko (por libroj, diskoj ktp)
  • eldonoj@fel.esperanto.be: libro-eldonoj de FEL, Stafeto
  • monato@fel.esperanto.be: La redakcia sekretario de la internacia magazino MONATO.
  • sekretario@fel.esperanto.be: la sekretario de FEL.
  • prezidanto@fel.esperanto.be: la prezidanto de FEL.
  • horizon-taal@fel.esperanto.be: la redaktoro de la (nederlandlingva) revuo Horizon-taal.
  • vertikale@fel.esperanto.be: la redaktoro de la revuo Vertikale, revueto por la aktivuloj de FEL.
  • info@fel.esperanto.be: por informoj pri Esperanto kaj FEL.
  • retejestro@fel.esperanto.be: la teknika estro de la retejoj www.esperanto.be, www.esperanto.vlaanderen, www.monato.be kaj www.retbutiko.be.

Registritaj leteroj

Bonvolu ne sendi registritajn leterojn al Flandra Esperanto-Ligo proprainiciate. Se vi deziras sendi registritan leteron, bonvolu unue peti de admin@fel.esperanto.be al kiu oficisto kaj al kiu adreso vi sendu ĝin.

Service unavailable?

Fojfoje okazas, ke letero sendita al unu el la supraj adresoj revenas kun la enigma mesaĝo „Service unavailable”. Plej ofte tio okazas, se vi uzas iun senpagan servon, kiel Yahoo!. Se tio okazas al vi, bv. raporti pri tio per la jena formularo.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2021-10-09