HTML

0-9

* 20-a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1928, Kongreslibro. 115 p.
* 25 jaar La erikejo, De geschiedenis van La Erikejo. 39 p.
* 41-a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago-Danlando, 1956, Kongresa libro + prospekto KLM (reĝa nederlanda aerkompanio). 185 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto 1960, dua oficiala bulteno. 48 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto 1960, kongresa libro. Bruselo: Universala Esperanto-Asocio. 1960. 141 p.
* 56-a Universala kongreso de Esperanto 1971 - kongresa libro. Londono. 158 p.
* 64-a Universala kongreso de Esperanto 1979 – Rezolucioj. 28 p. 2 ekz. .
* 65-a Universala kongreso de Esperanto 1980 – Rezolucioj. 1981. Rezolucioj de la (EDj). 27 p.
* 67a Universala kongreso de Esperanto, dua oficiala bulteno. -. Antverpeno: UEA. 1982. 48 p. 2 ekz. .
* 67-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro, Antverpeno 1982. Rotterdam/Antwerpen: UEA. 112 p. 3 ekz. .
* 70-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro, Aŭgsburgo 1985. 136 p. 2 ekz. .
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio 1987 - kongresa libro. UEA. 1987. 272 p. 3 ekz. .
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio 1987 – dua bulteno. UEA. 1987. 48 p.
* 73-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro, Roterdamo 1998. 156 p.
* 74-a Universala Kongreso de Esperanto, 1989, Brajtono, Kongresa libro. 137 p. 2 ekz. .
* 75-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro, Havano 1990. 150 p. 2 ekz. .
* 76-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro, Bergeno. 157 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto Vieno 1992- dua bulteno. UEA. 1992. 35 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto, 1992, Vieno, Kongresa libro. 132 p. 2 ekz. .
* 81-a Universala Kongreso de Esperanto Prago 1996- Kongresa libro. UEA. 1996. 128 p. 2 ekz. .
* 83-a Universala Kongreso de Esperanto, 1998, Montpeliero, Kongresa libro. 160 p. 2 ekz. .
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto, 1999, Berlino, Kongresa libro. 152 p. 2 ekz. .
* 86-a Universala Kongreso de Esperanto Zagrebo 2001 - Kongresa libro. UEA. 2001. 128 p.
* 87-a Universala Kongreso de Esperanto Fortalezo 2002 - Kongresa libro. UEA. 2002. 112 p.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto, 2005, Vilno, Kongresa libro. 144 p. 2 ekz. .
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto, 2005, Vilno, Kongresa kuriero. 7 n-roj, suma paĝnombro. 28 p.
* 93-a Universala Kongreso de Esperanto, 2008, Roterdamo, Kongresa libro. 128 p. 3 ekz. .
* 93-a Universala kongreso de Esperanto - Dua bulteno, Roterdamo 2008. 34 p.
* 100 vragen over Grammatica en Onderwijs ten Dienste van Candidaten voor het Esperanto-Examen. B, F. Faulhaber. Libro-Servo F.L.E., Amsterdam. 16 p. 3 ekz. .
* 111 Fabloj. Krilov, trad. Sergej Rublov. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest. 1979. 140 p.

A

* A common Europe. Lernu.net. karteto. 1 p. 2 ekz. .
* A.B.C. d'Espéranto. G. Waringhien. UFE Paris, dua eldono. 1967. 76 p.
* Aan Esperanto de Toekomst!!. J.N.J. Smulders. Nederl. R.-Kath. Esperantisten-Bond. 1910. 84 p.
* ABC-gramatiko de Esperanto. Christianne De Vleminck kaj Emile Van Damme. FEL. 1994. 240 p. 2 ekz. . 1,00€
* Abismoj. Jean Forge. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn en Leipzig, Esperanto-Fako. 1923. 149 + 10 p.
* Absolutismo, parolado de Lanti. 18 p. 1,00€
* Afero Jesuo kaj la Judoj, La. Peter J. Tomson. FEL. 2000. 158 p. 1,00€
* Ago kaj reago. Francisci Cândido Xavier. 233 p.
* Agrable butikumi en Antverpeno, trankvile promeni kaj praktikaj informoj pri Antverpeno. Antwerpen: UEA/FEL, 1982. Anne Tilmont. 1982. 15 + 17 p.
* Akbar, Orienta romano. P.A.S. van Limburg Brouwer, trad. J.C. & J.R.G. Isbruecker, J. Ziermans. Den Haag, Nederlando. 1936. 215 p.
* Aktoj de la Akademio, I, 1963 - 1967. G. Waringhien, prez.. Rotterdam: Akademio de Esperanto, Oficiala bulteno de la Akademio de Esperanto No. 9. 1967. 75 p.
* Aktoj de la Akademio, II, 1968-1974. UEA, SAT. 1975. 79 p.
* Al la popoloj de la mondo - Resumo de la Bahaa deklaro pri la paco. faldfolio. 12 p. 2 ekz. .
* Alia pasinteco, La. Rico Bulthuis; trad. el la nederlanda Julia Isbrucker. IEI, Hago. 1952. 291 p.
* Alko kaj Suna en siaj du dometoj. Verna Hills. Oakville, Ontario, Kanado: Esperanto Press. 1958. 78 + 2 p.
* Almanako Lorenz - 1983. 209 p.
* Almozulino de la "Pont des Arts", La, Novelo. Wilhelm Hauff. Dresden: Esperanto-Verlag Friedrich Ader, Universala Biblioteko No. 4. 1923. 144 p.
* Ama vivo en la naturo, unu ĉapitro. Wilhelm Bölsche. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung. 1906. 63 p.
* Amara pano. Jószef Darvas. Danlando: LibroServo Dana Laborista Esperanto Asocio. sd.. 111 p.
* Amo de Tooĵuuroo kaj du aliaj teatraĵoj. Kan Kikuĉi. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 88 p.
* Amo en la jaro dekmil, La, romano. El Coronel Ignotus José de Elola. Köln: Heroldo de Esperanto. 1932. 351 + 2 p.
* Amo kaj morto en Balio. Vicki Baum, trad. el la germana P.H. Mooij. UEA. 1986. 420 p. 2 ekz. .
* Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj. Brusela Libera Universitato. 167 p.
* Analoj de EASP, 1937-1997. Ledon. 72 p. 2 ekz. .
* Anekdotoj pri "novaj rusoj" M. Lineckij. Esperanto-Almanako Nr 1. 48 p.
* Angelo, tirano de Padovo, akto tria. Victor Hugo. 51 p.
* Angla antologio 1000-1800. Red. Boulton, Auld, Rossetti - Trad. Auld, Banham, Capp, Dinwoodie, Foote, Francis, Jervis, Ockey, Rossetti, Venture, Waringhien. Rotterdam. 1957. 319 p. 2 ekz. .
* Aniaro. Harry Martinson. Malmö: Eldona Societo Esperanto. 1979. 174 p.
* Anstataŭa edzino. Erica Maxwell. Köln, Germanujo: Eldonejo Heroldo de Esperanto. 1930. 212 p.
* Antaŭ dumil jaroj. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, dua eldono ('93?). 1993. 453 p.
* Antologio de portugalaj rakontoj. Komp., Manuel de Seabra. Lisbono. 1959. 215 p.
* Antverpeno festas la 100-jariĝon de la Klubo "La Verda Stelo". 2007. 24 p.
* Apprendre des langues étrangères. Edward Symoens. 63 p. 4 ekz. .
* Arboj de la arbaro kaj kampo. Frank Booth. Rickmansworth, herts., Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1947. 38 p.
* Ariel. J.E. Rodó. Montevideo. 1950. El la hispana. 157 p.
* Arkaika Esperanto Arcaicam Esperantom. Manuel Halvelik. 1969. Provizora Eldono. 122 p.
* Arthistorio. Antono Hekler. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 100 + 114 p.
* Arto de memdisciplino: Psikagogio, La. Charles Baudouin. Berlin: Rudolf Mosse, Esperanto-fako, Biblioteko Tutmonda noj. 5-6. 1926. 95 p.
* Aŝma. Laŭlum, trad.. Pekino: Fremdlingva Eldonejo. 1980. 2 + 79 p.
* Asteriks la Gaŭlo. Goscinny & Uderzo. Stutgart: Delta, Granda Asteriks-volumo I. 1973. 48 p. 50,00€
* Atta Troll - Somernokta Sonĝo. Heirich Heine. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin & Dresden. 1925. 96 p.
* Aufbau, Entwicklung, Leistungen. Deutscher Esperanto-Bond. 56 p. 2 ekz. .
* Auli, rakonto pri knabeto. Hendrik Adamson. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 86 p. 2 ekz. .
* Aŭstralio, lando kaj popolo. A. Delsudo kaj Lauri Laiho. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-fako. 1927. 93 + 2 p. 2 ekz. .
* Autour de l'Esperanto, Discussion de quelques modifications projetées. Camille Aymonier. Paris: Office Central Espérantiste. 1912. 72 p. 2 ekz. .
* Aŭtuna Foliaro. Julio Baghy. Librejo Pirato, Oosaka. 1970. Poemaro. 156 p. 3 ekz. .
* Aventuro en la Novjara Nokto. Heinrich Zschokke, Trad. K. Brüggemann. Esperanto-Verlag Friedrich Ader. 1923. 72 p.
* Aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa, La. I. F.V. Dorno. Libro. 64 p.
* Aventuroj de Pinokjo, La. Carlo Collodi, trad. Jozefo Horvath. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno. 2003. 160 p.

B

* Babel'. La unua sciencfikcia filmo en Esperanto, Vidbendo, 5 eŭroj. - p. 1,00€
* Bahá'u'lláh kaj la nova epoko, enkonduko al la bahaa kredo - la rimarkinda historio de la bahaa kredo askiĝinta en la oriento por plenumi la bezonojn de tumultiĝanta mondo. J. E. Esslemont. -: Bahaa Esperanto-Ligo. 1978. 321 p.
* Bahaa kredo, La. 16 p.
* Bahaismo kaj Esperanto - La rilatoj inter Bahaismo kaj Esperanto kaj la disvolviĝo de Bahaa Esperanto-Ligo - 25, Festlibro okaze de la dudekkvinjariĝo de Bahaa Esperanto-Ligo. -. Frankfurt: Bahaa Esperanto-Ligo. 1997. 57 p.
* Baĥantinoj, Eŭripido, trad. Albert Goodheir. Eldonejo Kardo, Glasgow. 1975. 42 p.
* Basisgegevens over de internationale taal Esperanto. Ivo Lapenna. Leuven: Esperanto 2000. 1985. 16 p.
* Batalo de l'Vivo, La. Charles Dickens. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj, tria eldono. sd.. 128 p.
* Batalo pri la domo Heikkilä. Johannes Linnankoski. Helsingforso, Finnlando: Eldona Akcia Societo Otava, Finna Biblioteko Esperanta Nro. 1. 1919. 60 p.
* Batalu por plue firmigi la proletaran diktaturon, Por Celebri la 20-an Datrevenon de la Fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko. -. Pekino: Fremdlingva Eldonejo. 1969. 6 + 42 p.
* Baza vortlisto Kontakto, Esperanto-Nederlands. aŭtoro neindikita (M. Vanden Bempt + Alex Humet). Leuven: Esperanto 2000 vzw. 1992. 32 p.
* Begleitmaterial für Selbstunterricht. KdDDR. 1983. 78 p.
* Beletro, sed ne el katedro. G. Waringhien. FEL. 1987. 262 p.
* Belga Antologio, Flandra parto. komp., H. Vermuyten. Belga Esp., Instituto. 1928. 290 p. 3 ekz. .
* Belga Antologio, Franca parto. komp., M. Jaumotte. Belga Esp., Instituto . 290 p.
* Beneluksa kongreso Antverpeno - 13-16 majo 2010 - Kongreslibro. FEL. 19 p. 2 ekz. .
* Beneluksa Kongreso de Flandra Ligo Esperantista, Nederlanda Esperanto-Asocio L.E.E.N., Reĝa Belga Ligo Esperantista, kongreslibro. Antwerpen, Pentekosto 1953-a. 1953. 45 + 1 p.
* Bietje Unuakta Teatraĵo. Maurits Sabbe, trad. W. Van der Biest. Belga Esperantisto, Antwerpen. 1914. 18 p. 2 ekz. .
* Bildolibro sen bildoj. Hans Christian Andersen. Wolfenbüttel: Heckners Verlag, Esperanto Universala Biblioteko 1. 1909. 5 + 35 p.
* Biopolo, Centro por soci-ekologio. Ernst Bartels. Hago: Internacia Esperanto-Instituto, Unua eldono, Bijlage bij La Mevo nr. 37, Libreto Esp 2. 1977. 20 + 1 p.
* Blinda rozo. Hendrik Conscience. Bruĝo: A.-J. Witteryck. 1906. 52 p. 2 ekz. .
* Bofilino, romano. Georgi Karaslavov. Sofio: Fremdlingva Eldonejo. 1959. 327 p.
* Bonhumoro. Paul Nyssens. Steenbrugge: A.-J. Witteryck. sd.. 173 + 2 p.
* Brulanta kastelo, La. Leopold Vermeiren. Infanrakonto. 48 p.
* Bukedo de esperantistoj. Rejna de Jong. Poemoj originalaj. 32 p. 2 ekz. .
* Bulgaraj rakontoj. Ivan Minĉev Vazov; trad. At. D. Atanasov. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 1923. 52 p.

C

* Cecilja. Felix Timmermans, trad. Lode Dores/Pierre Anselme/Eugeen Paesmans. FEL. 2000. 110 p. 3 ekz. . 2,00€
* Centa simio, La. Ken Keyes Jr.. Hago: Internacia Esperanto-Instituto. 1984. 135 p.
* Cezaro. Marko Jeluŝiĉ. Budapest: Komisio de Literatura Mondo. 1934. 533 + 3 p.
* Cigana romancaro. Federico García Lorca. La Laguna: J. Régulo, Beletraj kajeroj 43. 1971. 110 p.
* Cikado ĉe formikoj, unuakta komedio. E.Labiche kaj E.Legouvé. Paris: Librairie Hachette et Cie, Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof. 1904. 47 + 8 p.
* Colomba. Prosper Mérimée. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 6. 1938. 192 p.
* Constitution of the Universal Esperanto Association. 16 p.

Ĉ

* Ĉaka milito, La. Neufeld. 32 p. 4 ekz. .
* Ĉapelilo 2.0, Manlibro por uzantoj. 60 p. 2 ekz. .
* Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo. Novjorko: Unuiĝintaj Nacioj, Oficejo de Publika Informado. 1979. 34 p.
* Ĉe la piedoj de la majstro. Alcyone . Krishnamurti. 1913. 88 p.
* Ĉe la sanktaj akvoj. J. C. Heer - trad. el la germana A.Bader, P le Brun. Bern J. Schmid. 1947. 81 p.
* Ĉefaj vidindaĵoj de Hungario. Espertur. 16 p.
* Ĉernobil. Juri Ŝĉerbak. 398 p. 3 ekz. .
* Ĉielo kaj la infero, La - aŭ La justeco de dio laŭ spiritismo. Allan Kardec. 420 p.
* Ĉiu Ĉiun. Teo Jung. Antverpeno - La laguna: TK Stafeto, Movado 8. 1979. 400 p. 2 ekz. .
* Ĉu vi kuiras ĉine?. Johán Valano. la unua krimromano de Johán Valano, ps. de Claude Piron . 136 p.
* Ĉu vi parolas Esperante? . Andrzej Pettyn. kurso por pollingvanoj . 315 p.

D

* D-ro Dorner H.L. Egerrup. Dansk Esperanto Forlag, Aabyhoj, 2-a eldono. 1972. 210 p.
* D-ro Zamenhof, Esperanto kaj la Esperanto-movado. D-ino A.J. Middelkoop. Esperantocentrum NL (3a eldono). 16 p.
* Das leichte Esperanto, Lehrbuch für Anfänger von einem Praktiker und einem Pädagogen. Jung und Wingen. Köln am Rhein: Verlag Heroldo de Esperanto, Zweite vollständig neubearbeite Auflage. 1931. 96 p.
* De la dubo al la kredo. Alberto del Fante. Pri patro Pio. 32 p. 2 ekz. .
* De Waarheid over Esperanto en Ido, La Vérité sur l'Esperanto en l'Ido. A.J.Witteryck. Belgio: -. 1913. 14 + 14 p.
* Dek ses urboj de Ĉinio. Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, feniksa libraro. 1984. 176 p.
* Dekopo de Afke, La. Nynke van Hichtum. Leeuwarden, Nederlando: Frisa Esperantista Rondo. 1974. 92 p.
* Dekdu piedetoj. Marjorie Boulton. Saarbrücken, Artur E. Iltis, (1a eld. 1964). 1979. 34 p.
* Dekdu poetoj. K. Kalocsay, red.. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 127 p. 2 ekz. .
* Deklingva manlibro pri Politiko. Stefan Maul. Antverpeno. 1994. e-o, angla, ĉina, franca, germana, hisp., jap., nederlanda, portugala, rusa. 459 p.
* Devo de Reĝo, unuakta tezo. Nestor De Tière, A. Van der Biest-Andelhof. Antwerpen (Belgujo): Centra Esperantista Belga Oficejo, 1908? (neind.). sd.. 10 p.
* Dialogoj kaj Komedietoj, por kursoj kaj grupaj kunvenoj, dua kolekto. Einar Dahl. Stockholm: Eldona Societo Esperantista - Förlagsföreningen Esperanto u.p.a.. 1933. 31 p.
* Dictionnaire Complet Esperanto-Francais. 1924. 242 p.
* Dirdri kaj la Filoj de Usnaĥ. Adriaan Roland Holst, trad. Christian Declerck. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno. 52 p.
* Dolĉe-amare. Emile van Damme. poemaro. 85 p.
* Doña Bárbara. Romulo Gallegos. Caracas: Venezuela Esperanto-Asocio. 1975. 264 p.
* Donace al vi. Phil Bosmans. Movado sen nomo, Antverpeno. 2000. 73 p. 2 ekz. .
* Dr. Szilágyi's kurs i Esperanto. Ferenc Szilágyi. Eldonejo Esperanto Stokholmo. 1935. 96 p.
* Du Amatinoj, La, La Kapricoj de Mariano. Alfred de Musset. Antwerpen: La Verda Velo, 1930 (neind.). 1930. 110 p.
* Du malsanoj en Esperanto. H.A. de Hoog. Erik Carlén Svedujo. 1954. 140 p. 2 ekz. .
* Du Noveloj . Arkadij Gajdar . Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, Moskvo. 1968. 94 p.
* Unuformaj kutimoj k praktiko por dokumentaj kreditoj. IKEF. 2002. 52 p.

E

* Ebura Kombilo, La. diversaj aŭtoroj. Liberigo-Eldonejo. 1967. Noveloj pri Sud-Vjetnamio. 462 p.
* Edel Quinn - en la servo de la legio. Frank Duff. 38 p.
* Een verwaarloosde kant van de eenwording van Europa. red. A. J. Bout. 1983. 40 p.
* Eigen Taal als Esperanto . J. H. Roosdorp, N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer 1938, 156 +. 24 p.
* Eigennamen in Esperanto - Nederlands. G. J. Degenkamp. 40 p. 4 ekz. .
* Ekofuturo, nuntempa ekologio kaj teoriaj problemoj. Ĥristo Marinov, kunmetinto. Sofio: Bulgara Esperantista asocio, Ekologia sekcio. 1984. 420 p.
* Ekspedicio Kon-tiki. Thor Heyerdahl. Stockholm: Eldona Societo Esperanto. 1951. 208 + 2 p. 2 ekz. .
* Ekzercaro, 2a nivelo. Julián Hernández Angulo. Kuba Esperanto-Asocio. Sen dato. 63 p.
* Ekzilo kaj azilo. EMBA (Emeriko Baranyai). Stafeto - Beletraj Kajeroj. 1962. 164 p.
* El Ĉina Poezio. S.J.Zee. 126 p.
* El diversaj lingvoj (leer-leesboek). A.G.J. van Straaten. Centrale Esperanto Propaganda Commissie (2a eld.) . 178 p.
* El la "Camera Obscura". Hildebrand. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-fako, Internacia mondliteraturo volumo 5. 1923. 63 p.
* El la "Verda Biblio". I. Lejzerowicz. Budapest: Literatura Mondo. 1935. 104 p.
* El la mitologio de antikvaj popoloj. K. Brüggemann. Dresden: Esperanto-Verlag Friedrich Ader, Universala Biblioteko No. 5. 1923. 80 p.
* El orienta florbedo. Kenĵi Ossaka. Japanio: Amo-akademio. 1956. 5 + 104 p.
* El sisma zono. Mikaelo Giŝpling. FEL. 1994. 109 p.
* El verva vivo ĵurnalista. Stefan Maul. 272 p.
* Elektitaj noveloj. Lode Baekelmans, trad. Jan van Schoor. Kortrijk. 83 p. 2 ekz. .
* Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. Ivo Lapenna. Eldonita de Ivo Lapenna en Roterdamo. 1966. 152 p.
* Elektitaj poemoj. To Huu. 1964. 230 p.
* Elektitaj poemoj. Heinrich Heine. 1920. 48 p.
* Elektitaj poemoj. Castro Alves. Rio de Janeiro: Ministerio de Edukado kaj Kulturo, Universitato de Bahia, Zamenhof-jaro 1959. 1959. 184 + 2 p.
* Elementaire esperanto cursus. . Arnhemse koerier. 1963. 62 p.
* Elementoj de homa fiziologio. Pol Denoël. SUK. 1981. 30 p. 2 ekz. .
* En frua majmateno. Wouter Pilger. Kelkaj perloj el la mezepoka nederlanda literaturo tradukitaj. 16 p. 1,00€
* En la servo de la legio, Edel Quinn. Frank Duff. Bierbeek: Fratoj de l' Karitato. 1961. 38 p.
* En ombro kaj en lumo (mediuma novelo), Novelo mediume skribita de la spirito de Victor Hugo. Zilda Gama. Rio de Janeiro: Federaçao E. Brasileira. 1957. 275 + 4 p.
* Enciklopedia Vortaro Esp.-Germana 1a parto. F. Hirt & Sohn. 136 p.
* Enciklopedio de Esperanto, I. volumo, A-Ĵ. I. Ŝirjaev +, ĉefred., L. Kökény kaj V. Bleier. Budapest: Literatura Mondo, unua eldono. 1933. 271 p.
* Enkonduko en la Librosciencon de Esperanto, Bibliografia gvidilo kun komentario. Reinhard Haupenthal. Nürnberg:Ludwig Pickel. 1968. 44 p.
* Enprizonigo: krepuko de erao. César Barros Leal. Rocha, Fortaleza. 2002. 151 p.
* Erevono, Utopia satira romanco. Samuel Butler. Londono (?): Alec Venture. 1978. 6+177 p.
* Esperanta Antologio - Poemoj 1887-1981. red. William Auld . Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam. 1984. 886 p. 5,00€
* Esperanta Krestomatio. H.A. De Hoog, kompil.. Nederlando: Nederlanda Centra Komitato Esperantista. sd.. 119 p.
* Esperanta medicina literaturo, Titolaro de Medicinaj artikoloj en MR kaj MIR (1951-1986), Memore al la 100-jara Jubileo de Esperanto. Saburô Yamazoe. Japanio: -. 1987. 28 p.
* Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). Emile Boirac k.a.. Anvers: Federacio Spiritista Belga. 1910. 80 p.
* Esperantista grupo Kortrijk, Jubilea Kongreso de la Grupo "Konkordo", Kongreso de Belga Esperanto-Federacio, Markola Kongreso, Kongreslibro. Kortrijk: -. 1977. 40 p.
* Esperantistenliefde. W. van der Biest, el la franca al la nederlanda trad. Ch. Poupeye. A.-J. Witteryck, Steenbrugge, Belgio. Teatraĵo, sen dato. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto. G. H. Bennink. H. Stam, 3a eld. 1966. 160 p.
* Esperanto (een) Europese of Aziatische taal?. C. Piron. 1979. 34 p. 3 ekz. .
* Esperanto (een) Europese of Aziatische taal?. C. Piron. 1996. 34 p.
* Esperanto 100 jaar. G.F. Makkink. Stichting IVIO. 1986. 60 p.
* Esperanto 60-jara. G.J. Degenkamp. Libroservo F.L.E.. 1947. 58 p. 2 ekz. .
* Esperanto and the international year of disabled persons. UEA (ED 30A). 1983. 8 p. 2 ekz. .
* Esperanto de poche. 71 p. 3 ekz. .
* Esperanto de tweede taal voor iedereen. Esperanto-Centrum Nederland. 1986. 36 p. 2 ekz. .
* Esperanto de weg naar internationaal begrijpen. 24 p. 4 ekz. .
* Esperanto eenvoudig leerboekje voor schoolgebruik 1. H.J. Bulthuis. N.V. Joh. Ykema's uitgeverij. 1931. 112 p.
* Esperanto en Antverpeno - 1907-2007. 2007. Plena historio de la klubo. 247 p. 2 ekz. .
* Esperanto en lingvolaboratorio. Hermann Behrmann. 70 p.
* Esperanto et Croix-Rouge. Lieutenant Bayol. Paris: Librairie Hachette et Cié. 1906. 167 p.
* Espéranto et l'Association universelle d'espéranto (L'). UEA, Esperanto-dokumento 7F. 1981. 8 p. 2 ekz. .
* Esperanto grammatica met oefeningen. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries. Coutinho. 1999. + DVD. 448 p.
* Esperanto in 20 lessen. Hans Bakker. 122 + 16 p. 3 ekz. .
* Esperanto in een doosje: Sleutel. Hans Bakker. H. Meulenhoff. 24 p.
* Esperanto in een notedop (zakwoordenboekje). Truus Degenkamp.. Nederlanda katoliko. 86 p. 3 ekz. .
* Esperanto in rubrieken. W.H.W. van Liempt. Stichting Esperanto bij het onderwijs 1979. 147 p.
* Esperanto in tien lessen, Het. A-J. Witteryck. 2a eld. 72 p.
* Esperanto in Vlaanderen. Edward Symoens (red.). Vlaamse Esperantobond. 1980. 16 p. 3 ekz. .
* Esperanto internacia lingvo (zakwoordenboekje). A. de Wit. FEN 1981. 94 p.
* Esperanto je vraagt maar. Claude Piron. FEL. 1999. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj (Esperanto kaj lernejo). Peter Zlatnar, red.. Ljubljana: Jugoslavia Esperanto-Federacio. 1959. 200 p.
* Esperanto Kalender 2000. 2000. 194 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Dua eldono. E-o, angle, germane . 128 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. E-o, france, nederlande . 128 p. 2 ekz. .
* Esperanto leerboekje. Schoofs. 2de uitgave. 1926. 32 p. 2 ekz. .
* Esperanto leren lezen. G.F. Makkink. 47 p.
* Esperanto literatuur in vogelvlucht, De. G.P. De Bruin. 1946. 56 p.
* Esperanto op de school? De Beslissing is aan U!. Bureau Esperanto bij het Onderwijs, De Haag. 16 p.
* Esperanto programita. Hermann Behrmann. FEL. 1986. nederlandlingve, libro . 352 p. 4 ekz. .
* Esperanto programita 1. Hermann Behrmann. 2, Testfassung, en la germana. 64 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. FEL, 3a eldono. 1973. Tradukita el la germana. 56 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. FEL, 4a eldono. 1979. Tradukita el la germana. 56 p.
* Esperanto Programita 2. trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 3de verbeterde uitgave. 56 p.
* Esperanto Programita 2. trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 4de verbeterde uitgave. 56 p.
* Esperanto Programita 3. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 4de verb. druk . 1982. 56 p. 2 ekz. .
* Esperanto Programita 4. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 3de verb. druk. 56 p.
* Esperanto Programita 4. Hermann Behrmann, trad. Paul Peeraerts . Vlaamse Esperantobond, 4de verb. druk. 1982. 56 p.
* Esperanto ŝlosilo (Finna) - Esperanto AVAIN. . Helsinki . 1946. DIN A7. 36 p.
* Esperanto ŝlosilo (Flandra) - Esperanto Sleutel. . Antverpeno . 1933. DIN A7. 34 p. 3 ekz. .
* Esperanto ŝlosilo (Hispana) Clave de Esperanto. . Córdoba (Hispanujo). 1928. DIN A7. 36 p. 2 ekz. .
* Esperanto ŝlosilo (Romanĉa - Ladina) Clev da l'Esperanto. . DIN A7. 36 p. 4 ekz. .
* Esperanto snel assimileren. W.M.A. de Smet. Uitgeverij De Nederlande, Antwerpen. 1982. 151 p. 2 ekz. .
* Esperanto snel assimileren, een snelcursus van de internationale taal Esperanto in vijf lessen (plus tien lessen verdere uitbouw) voor zelfstudie. Dr. W.M.A. De Smet. Antwerpen: De Nederlanden. 1982. 151 p.
* Esperanto une approche de la langue internationale. . Paris. DIN A6. 60 p. 2 ekz. .
* Esperanto vandaag 1. div. aŭtoroj. Antwerpen: La Verda Stelo. 1977. 24 p. 2 ekz. .
* Esperanto voor moderne mensen. P. Kempeneers. Leuven: Acco, 2a eld.. 1983. 116 p.
* Esperanto Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. . Esperanto-Nederlands . 554 p.
* Esperanto-catalogus 1987. Stedelijke Openbare Bibliotheek Leuven. 1987. 31 p.
* Esperanto-examenopgaven voor diploma A en B met vertalingen. J.C. en J.R.G. Isbrücker. Den Haag: Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 4a eldono. 1934. 128 p.
* Esperanto-examenopgaven, verzameld door. J.C. Isbrücker-Dirksen. Den Haag: Belga Esperanto-Instituto (presis), 2de vermeerderde druk. 1927. 64 p.
* Esperanto-gramatiko. Paul Kempeneers. Nederlandlingva, sen dato nek loko. 60 p. 2 ekz. .
* Esperanto-katalogo, 1984/85. UEA, Rotterdam. 1984. 351 p.
* Esperanto-katalogo, 1994 - libroservo de UEA - Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. UEA,Rotterdamo. 1994. 160 p. 3 ekz. .
* Esperanto-katalogo, 2001 - libroservo de UEA - Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. UEA,Rotterdamo. 2001. 190 p.
* Esperanto-movado, La. C. Stóp-Bowitz, Ir. J.R.G. Isbrucker. Eldonejo Esperanto Oslo. 1948. 62 p. 2 ekz. .
* Esperanto-Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, Tweede druk. 1933. 134+552 p.
* Esperanto-woordenschat. H.J. Bulthuis en Dr. F.C. Dominicus. Nijgh & Van Ditmar. 1931. 114 p. 2 ekz. .
* Esperanto: Un nouveau latin pour l'Eglise et pour l'humanite. Ulrich Matthias. 2005. 286 p.
* Esperanto!. Rik De Roover & Leopold Vermeiren. De Sikkel. 1987. 32 p.
* Esperanto. Wat kan ik dáármee doen?. Flandra Esperanto-Ligo. 1982. 20 p.
* Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko. O.M. Aïvanhov. 230 p. 2 ekz. .
* Esprimo de sentoj en Esperanto. D-ro Edmond Privat. Genève: Universala Esperanto-Asocio. 1931. 67 p.
* Estonta Eduko. Ad. Ferrière. 72 p.
* Estonteco de la homo. A. Brooke. . 1963. Trad.. 16 p.
* Estu radiesteza serĉisto! La perpensa ekesploremo, Kiel oni uzas la Vergeton kaj la Pendolon; Nova metofp, kuriozaj observaĵoj; ĝis nun ne vortigitaj konkludoj. Emile Christophe. Francujo: Esperantista Centra Librejo, Esperanto-Oficejo, I. radiestezaj studoj. 1938. 214 + 4 p.
* Eterneco, Navarra legendo. A. Núñez Dubús. Zaragoza: Hispana Esperanto Federacio. sd.. 12 p.
* Etosplene amuziĝi (kaj trinki) en Antverpeno, abunde manĝi en Antverpeno. Antwerpen: UEA/FEL, 1982. Anne Tilmont. 1982. 22 + 26 p.
* Eŭropa Kalendaro 1997-1998. 106 p.
* Europe's Babylon - Towards a Single European Language?. Mark Fettes. UEA, Rotterdam. 1991. Esperanto-Dokumento 41A. 16 p. 2 ekz. .
* Eŭropo ĉe la abismo, Esperanto-traduko. Francesco Nitti, iama ministrara prezidanto itala. Frankfurt am Main: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH Abteilung Buchverlag. 1924. 179 p.
* Evoluo de la trafiko kaj ĝia polucio, La. Prof. Ĥristo Marinov, Anná Székely. Sofio: Ffervojista kaj Ekologia Sekcioj de BEA. 1984. 186 p.
* Examen doen - Handleiding ten behoeve van candidaten voor het A- en B-examen. 93 p.

F

* Fabeloj, Andersen - Plena kolekto, dua parto. H.C. Andersen, trad. L.L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1a eldono. 1926. 154 p.
* Fabeloj, Andersen - Plena kolekto, unua parto. H.C. Andersen, trad. L.L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 2a eldono. 1926. 152 p.
* Facetoj de Esperanto. William Auld. Britio: Brita Esperanto-Asocio. 1976. 48 + 3 p.
* Facile lerni Esperanton; Gemakkelijk Esperanto leren. G.P., de Bruin. Libroservo F.L.E. 1946. 56 p. 4 ekz. .
* Faktoj kaj fantazioj, Progresiga legolibro. Marjorie Boulton. UEA. 1984. 431 p.
* Faktoj pri Germanujo. . 2a eld. 1960. 79 p.
* Faktoj pri Islando. Ólafur Hansson. Raykjavik: Bókautgáfa Menningarsjóđs. 1961. 72 p.
* Faktoj pri Nederlando. 46 p.
* Faraono, La. B. Prus. - p. 2,00€
* Faraono, La, romano, dua volumo. B. Prus. Varsovio: Eldonejo Polonia. 1957. 358 p.
* Faraono, La, romano, tria volumo. B. Prus. Varsovio: Eldonejo Polonia. 1957. 307 p.
* Faraono, La, romano, unua volumo. B. Prus. Varsovio: Eldonejo Polonia. 1957. 296 p.
* Faulheber wijst de weg, hoe een goed esperantist te worden. Faulhaber. 1939. 96 p.
* Febro. István Nemere. Hungara Esperanto-Asocio. 1984. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 132 p.
* Feliĉaj la simplaj. Waldo Viera. Valerium. 115 p. 2 ekz. .
* Feliĉu, eblas. Omraam Mikhael Aivanhov. 1996. 28 p. 2 ekz. .
* Fermentario. Carlos Vaz Ferreira. 261 p.
* Financa evoluigo. Humphrey Tonkin. UEA. 1976. 64 p.
* Fine! Nun mi komprenas la radion! - Mi komprenas fine la radion!. Eŭgeno Aisberg. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 140 p.
* Fino, La, Miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. Folke Bernadotte. Stockholm: Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen Esperanto, Stelo-libro vol. I, unua eldono (neind.). 1945. 77 + 2 p. 2 ekz. .
* Flandra kaj Nederlanda Esperanto-Bibliografio. Guido Thys. Vlaamse Esperantobond, Antwerpen. 1983. 92 p.
* Flandra Movado, La, klarigata al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen (3a - 11a de Aŭgusto 1928). Flandrema Grupo Esperantista, alighinta al Het Vlaamse Front p.v.n. (La flandra fronto) (partio de Flandraj Nacionalistoj). 1928. 12 p.
* Floretoj de S. Francisko, La, MCCXXVI-MCMXXVI, klasika itala verko de la XIII jarcento. E. Pizzj, esperantigis. Venezia: -. 1926. 174 p.
* Forkaptita. R.L. Stevenson, El la angla tradukis Albert Goodheir. 1976. 181 p.
* Formortinta Delsuno. René Vermandere, trad. Oscar van Schoor. 118 p.
* Forto de la fortaj, La. J. London. 28 p.
* Fotono ĉe Juĝejo. S. Tomonaga. 39 p.
* Fragmente / Fragmentoj, Memorlibro pri Hermann Tautorat. 200 p.
* Freunde in allen Erdteilen. GEJ. 2000. 24 p.
* Friponeto de Tormes, La (el Lazarillo en Tormes) en Esperanto. aŭtoro nekonata. Buenos Aires: Argentina Esperanto Instituto, Eldonoj de ~ 5. 1973. 72 p.
* Fundamenta krestomatio. L. L. Zamenhof. 15a eldono. 1936. 472 p. 2 ekz. .
* Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto. Dro. L.L. Zamenhof. Paris, Amsterdam: Esperantista Centra Librejo, Libroservo F.L.E., deksesa eldono. 1939. 7 + 471 p.
* Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto. 22 p. 3 ekz. .
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Esperantista Centra Librejo, Oka eldono. 1931. 184 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. 9a eldono . 1963. Mola kovrilo. 355 p. 3 ekz. .
* Fundamento de Esperanto, Eldono flandra-holanda. L. L. Zamenhof, trad. Frans Schoofs. Belga Esperanto-Instituto, Antverpeno, 3a korektita eldono. 1938. 112 p.
* Funebra Parolado pri Louis de Bourbon, princo de Condé. Bossuet. 69 p.
* Funktion und Kultur des Esperanto. Dr. Werner Bormann. Deutsches Esperanto-Institut. 32 p.

G

* Galileo Galilei, 1564-1642, scienca kaj morala valoroj de lia verko. Bento de Jesus Caraça. Porto: Portugala Eldona Rondo. 1948. 62 + 2 p.
* GEA 2000 - La merkatoj, Rainer Heckhausen, kaj aliaj eseoj. Deutsches Esperanto-Institut. 1995. 47 p.
* Gebonden stijl een en ander over poëzie in Esperanto. F. Faulhaber. 1937. 37 p. 3 ekz. .
* Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado. (EDj). 15 p. 2 ekz. .
* Gerda malaperis, Vortlisto-Woordenlijst. Claude Piron. FEL. 1989. 44 p.
* Gerda malaperis, Vortlisto-Wortliste. Deutsche Esperanto-Jugend. 1990. 38 p.
* Gösta Berling. Selma Lagerlöf. Stockholm: Eldona Soc. Esperanto, Förlagsfören Esperanto u.p.a.. 1934. 552 p.
* Gramatika ABC-Mempraktikilo. C. De Vleminck kaj E. Van Damme. FEL. 1993. 144 p. 4 ekz. .
* Grammaire ABC d'espéranto. Christiane De Vleminck k. Emile Van Damme. 1989. 313 p.
* Grand Dictionnaire Espéranto-Français. SAT-Amikaro. 1976. 383 p.
* Grand dictionnaire français espéranto. Jacques Le Puil, Jean-Pierre Danvy. 1992. 939 p. 2 ekz. .
* Grenzeloos kommuniceren. 1993. 20 p.
* Grete kaj Jep. Knud Hermansen & Ejvind Jensen. Abyhoj: Dansk Esperanto-Forlag. 1975. 40 p.
* Gvidlibro por supera ekzameno, II. Historio Literaturo, Skizo de historio kaj literaturo de Esperanto. Alfonso Pechan, red.. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio. 1966. 190 p. 3 ekz. .
* Gvidlibro pri Pekino. Ĉina Esperanto-Eldonejo . 162 p.
* Gyges kaj lia ringo, Tragedio kvinakta. Friedrich Hebbel. Leipzig: Ortsverbande der Leipziger Esperanto-Gruppen (Loka ligo de Leipzigaj Esperantistoj). 1916. 152 p.

Ĝ

H

* Hebreaj rakontoj. Ŝalom-Aleĥem Perec. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Internacia Mondliteraturo vol. 9. 1923. 78 p.
* Hermano kaj Doroteo. Goethe. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Internacia Mondliteraturo vol. 1. 1922. 77+2 p. 2 ekz. .
* Herzberg - Pensu tutmonde, sed agu surloke. Peter Zilvar. ICH. 2009. 34 p. 0 ekz. .
* Hispana tragedio, La. Jef Last. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 187 p. 2 ekz. .
* Historia skizo de la Internacilingva ideo. G.P., De Bruin. FLE, Amsterdamo. 1959. 39 p.
* Historio de Esperanto 1887-1912. Adam Zakrewski. Pola Esperanto-Asocio. 1979. 144 p.
* Historio de Esperanto en Belgio, Unua parto, 1893-1902. 15 p. 4 ekz. .
* Historio de Kristo. Giovanni Papini. S. Vito al Tagliamento: A. Paolet. 1931. 30 + 575 p.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1932, Naŭ skizoj. Maur. Jaumotte. Antverpeno. 1932. 32 p. 4 ekz. .
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1957. Henri Sielens. Antverpeno. 1957. 31 p. 5 ekz. .
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1957-1982. Red. Jules Verstraeten. Antverpeno. 1982. 28 p. 4 ekz. .
* Historio de la Lingvo Esperanto I. Edmond Privat. 1923. 74 p.
* Historio de la Lingvo Esperanto II. Edmond Privat. 1927. 199 p. 2 ekz. .
* Historio de S.A.T., 1921-1952. Paris-20: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1953. 152 p.
* Historio de TEJO. Norberto Saletti. UEA. 1985. EDE 21. 12 p.
* History of the World Esperanto Youth Organization. . UEA. EDE 35A. 12 p. 2 ekz. .
* Hoe kan ik het in het Esperanto zeggen. Th. Buis en F. Faulhaber. Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal, Amsterdam. 28 p. 2 ekz. .
* Homaj rasoj de la mondo, scienco kontraŭ superstiĉo, La. Rolf Nordenstreng. Stockholm: Förlagsföringen Esperanto u.p.a.. 1935. 212 p.
* Homeopatio kaj spiritismo. Lauro Thiago. 1975. 36 p. 2 ekz. .
* Homo. Eduardas Miezelaitis, trad. Petras Celiauskas. Vilnius. 1986. 96 p.
* Homo, homaro, kreanta naturo - La tri fundamentoj - Raposo. 12 p.
* Homoj en milito. Andreas Latzko. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1939. 190 p.
* Horloĝisto de Djen Bjen Fu, La (Elektitaj vjetnamaj noveloj de la periodo 1945 - 1964). Hanojo: Fremdlingva Eldonejo. 1971. 413 p.
* Humanitaristaj Principoj kaj La Internacio de la Intelektuloj, La. Eugen Relgis. Antverpeno: Belga Esperanto-Instituto. 1928. 47 p.
* Hungaraj Rakontoj. Ferenc Herczeg, trad. A. Panajott. Esperanto-Verlag Berlin & Dresden 1925. Esperanta Biblioteko internacia N-o 21. 48 p. 2 ekz. .
* Hungario. 20 p. 2 ekz. .

Ĥ

I

* Idoj de Orfeo,originala romano. H.J. Bulthuis. Den Haag: la aŭtoro. 1923. 542 p.
* Impeto '89 - Soci-politika kaj beletra almanako. 236 p. 2 ekz. .
* Indaj gefiloj de la Lao-popolo. Laoso: Neo Lao Haksat eldonejo. 1966. 99 p.
* Individuismo en antikveco, Historio kaj kritiko. Han Riner, trad. Valo. 53 p.
* Infanoj de Bethlehem, La. Selma Lägerlöf. Stockholm: Eld. Soc. Esperanto. 1933. 32 p.
* Infanoj de l'atombombo, alvokaj Geknaboj de Hiroŝimo. Osada Arata. Osaka: Japana Esperanta Librokooperativo, la dua eldono. 1958. 71 p.
* Infanoj en Torento, skizo. Stellan Engholm. Budapest: Literatura Mondo. 1934. 114 p.
* Infanoj kaj patrinoj. Dorothy Canfield Fisher. Heronsgate, Rickmansworth, herts., Anglujo: The Esperanto Publishing Co. Ltd.. 1938. 175 p.
* Infanoj ne konas limojn. Sam Waagenaar. Bruno & Zoon Utrecht. 118 p. 2 ekz. .
* Inferio. H.J. Bulthuis. -: Internacia Cseh-Instituto de Esperanto. 1938. 147 + 1 p.
* Inkotermoj 2000. IKEF. 2000. 128 p.
* Instrua amuzo (Krucenigmoj kaj humuro, 2a volumo). Stano Marček & Stano Marković. Martin. 1979. 55 p.
* Inter Blinduloj, Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. Sr Emile Javal. Paris: Librairie Hachette et Cie, éditeurs. 1907. 14 + 130 p.
* Interkultura kompreniĝo kaj internacia kulturo, workdocument from the TEJO-seminar at the European Youth Centre in Strasbourg, 31 08 1986 - 07 09 1986. Martin Haase. -, 1986 (neind.). 1986. 48 p.
* Internacia Esperanto-kongreso Antverpeno. 1972. 32 p. 5 ekz. .
* Internacia Kantaro . 2008. 3a eldono, Kun muziknotoj. 40 p.
* Internacia lingvo, La, Faktoj pri Esperanto: Esperanto kiel solvo de la problemo de internacia lingvo, La Esperanto-organizaĵoj, iliaj celoj kaj laboro, U.E.A.: historio kaj laboro. D-ro Ivo Lapenna. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo: Universala Esperanto-Asocio. 1954. 192 p. 2 ekz. .
* Internacia Teatraĵetaro, originale verkitaj teatraĵoj de diverslandaj aŭtoroj. diversaj aŭtoroj. Antverpeno, Belgujo: Belga Esperanto-Instituto, koopera societo. sd.. 48 p.
* Interpopola konduto. Edmond Privat. Budapest: Literatura Mondo. 1935. 154 p. 2 ekz. .
* Islanda lingvo, enkonduko en la gramatikon. ¦rni Bödvarsson. Reykjavík: 62a Universala Kongreso de Esperanto kaj Islanda Esperanto-Asocio. 1977. 20 p.
* Iŝmael Gomes Braga. Zêus Wantuil. 41 p. 2 ekz. .
* Itinero je la nomo de Zamenhof. Wojciech Sobolewski. Bydgoszcz. 1987. 93 p. 2 ekz. .

J

* Jaĉjo Holm kaj liaj amikoj. W. G. Van de Hulst. Nijkerk (Nederlando): G.F.;Callebach. sd.. 235 p.
* Jaĥto veturas for ... kaj veturigas la morton. Deck Dorval. Antverpeno: Flandra Esperanto-ligo. 1983. 191 p. 3 ekz. .
* Ĵamborea Lingvo. J.K.Hammer. Zaandam: Skolta Esperanto Ligo. 1994. 64 +3 p.
* Japanaj rakontoj. Kunmetis Ĉif Toŝio. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 1923. 70 p.
* Jarlibro 1950, Dua Parto. UEA. 1950. 48 p.
* Jarlibro 1959, Dua Parto. Universala Esperanto-Asocio. 1959. 270 p.
* Jarlibro 1962, Unua Parto. Universala Esperanto-Asocio. 1962. 488 p.
* Jarlibro 1978. Universala Esperanto-Asocio. 1978. 376 p.
* Jarlibro 1980. Universala Esperanto-Asocio. 1980. 416 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1981. Universala Esperanto-Asocio. 1981. 392 p.
* Jarlibro 1982. Universala Esperanto-Asocio. 1982. 384 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1983. UEA. 1983. 400 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1989: Gvidlibro. UEA. 1989. 128 p.
* Jarlibro 1994 (Por disvolvo de kontaktoj). Rotterdam: UEA. 1994. 303 p.
* Jarlibro 1996. Universala Esperanto-Asocio. 1996. 285 p.
* Jarlibro 1997: Gvidlibro. Universala Esperanto-Asocio. 1997. 96 p.
* Jarlibro 1998. Universala Esperanto-Asocio. 1998. 302 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 1999. Universala Esperanto-Asocio. 1999. 312 p.
* Jarlibro 2000. Universala Esperanto-Asocio. 2000. 312 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2001. Universala Esperanto-Asocio. 2001. 302 p.
* Jarlibro 2002. Universala Esperanto-Asocio. 2002. 280 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2003. Universala Esperanto-Asocio. 2003. 279 p.
* Jarlibro 2004. Universala Esperanto-Asocio. 2004. 286 p.
* Jarlibro 2005. Universala Esperanto-Asocio. 2005. 378 p.
* Jarlibro 2006. Universala Esperanto-Asocio. 2006. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2007. Universala Esperanto-Asocio. 2007. 280 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 2008. Universala Esperanto-Asocio. 2008. 284 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2009. Universala Esperanto-Asocio. 2009. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2010. Universala Esperanto-Asocio. 2010. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2011. Universala Esperanto-Asocio. 2011. 286 p. 3 ekz. .
* Jarlibro 2012. Universala Esperanto-Asocio. 2012. 286 p. 2 ekz. .
* Jarlibro 2013. Universala Esperanto-Asocio. 2013. 278 p.
* Jarmiloj pasas, Universala historio verkita originale en Esperanto (4 libroj). Hermann Haefker. Köln, Germanland: Heroldo de Esperanto, 1930/31. 1931. 499 + 1 p.
* Jen Londono!. John Lewesdon. Loughborough: Wills & Hepworth Ltd., Serio Ladybird, Serio 618. 1971. 51 p.
* Jimmie Higgins. Upton Sinclair, trad. el la angla K. Fröding. SAT, Paris. 1934. 24 p.
* Joĉjo, la amiketo de Elsa Otto. Elsa Otto. IEI. 1980. 94 p. 2 ekz. .
* Jogo de nutrado, La. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 1992. 134 p.
* Jordan Jovkov: Bibliografio. Jordan Jovkov. Tolbuhin, Bulgario:, Sofio: Esperanto Societo "Paco". 1980. 23 p.
* Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esperanto en Anglujo. John Merchant. Anglujo: Federacio Esperantista de Yorkshire, sd. (ĉirkaŭ 1925). sd. (1925?). 144 p.
* Jozefo, drama poemo en kvar aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia rakonto. J. D. Applebaum. La Laguna: J. Régulo, Bel-literatura eldon-serio 10. 1957. 120 p.
* Jubileumboek 1911-1936. FLE . 160 p. 2 ekz. .
* Judas'o, Drama Monologo por Sinjoro (el la Biblia Historio). Oscar Van Schoor. Antwerpen (Belgujo): Centra Esperantista Belga Oficejo,N° 6. sd.. 7 p.
* Judoj sen mono. Michael Gold. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 221 + 2 p.
* Junular' kantanta, La. 56 p.
* Junulino el Stormyr, La. S. Lagerlöf. Stockholm. 1930. 94 p.

Ĵ

* Ĵamborea Lingvo. J.K.Hammer. Zaandam: Skolta Esperanto Ligo. 60 p.
* Ĵusnaskito, La, nekredebla historio. Ricardo Becerro de Bengoa. Purmerend: Esperanto-eldonejo J. Muusses, Muusses Esperanto biblioteko n-ro 9. 1937. 32 p.

K

* Kalevipoeg, estona popola eposo (fragmentoj). Fr. R. Kreutzwald. Tallinn: eldonejo "Eesti Raamat". 1975. 89 p.
* Kanako el Kanakam, aventuroj en la Ĝangalo de Novgvineo. Kenneth G. Linton. Rickmansworth: The Esperanto Publishing Company ltd.. 1960. 199 p.
* Kantistino, La. Vilhelmo Hauff, trad. Eugen Wüster. Berlin: Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek. 1921. 64 p.
* Kapitanfilino, La. A.S.Puŝkin. Berlin: Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Biblioteko Tutmonda no. 15-17. 1927. 176 p.
* Kara diablino. Douglas P. Boatman. 1979. 112 p.
* Karlo, Facila Legolibro. Edmond Privat. Internacia Esperanto-Instituto, Hago. 1968. 48 p.
* Karnavalo kaj La Somnambulino, La. Karl Lebrecht Immermann. 104 p.
* Katalogo. FEL. 2007. 44 p. 2 ekz. .
* Katalogo. FEL. 2009. 48 p.
* Katalogo. FEL. 2015. 49 p.
* Katalogo de novaj eldonaĵoj, Suplemento al la katalogo 1988/89. UEA. 1990. 64 p. 2 ekz. .
* Katalogo decembro 2001. Flandra Esperanto-Ligo. 2001. 42 p.
* Katoj kaj Ĉevaloj. Adelberto Huleŝ. 80 p.
* Katolika diservo. Beckers. 7 p. 2 ekz. .
* Kaŭkazaj rakontoj. M. J. Lermontov. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. 1964. 70 p. 2 ekz. .
* Kazinski venas tro malfrue. Deck Dorval. Krimromano (iom difektita). - p. 2,00€
* Kia Miksaĵo. F.V. Dorno. Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno. 1986. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 144 p.
* Kia miksaĵo!, Originala komedio en unu akto (+ kopio). F.V. Dorno. Kortrijk: Flandra Esperanto-Instituto. 1938. 31 p.
* Kial kaj kiel manĝi vegane - pli ekologie kaj pli sane. 34 p.
* Kialo de l' vivo, La. Léon Denis. 47 p. 2 ekz. .
* Kiel diskonigi vian Asocion. UEA. 1991. 30 p. 2 ekz. .
* Kiel esti amata. Kazimierz Brandys. Varsovio: Pola Esperanto-Asocio. 1964. 65 p.
* Kiel vaglumo. Willem Elsschot, trad. Bert Boon. FEL, Antverpeno. 2010. 53 p. 3 ekz. .
* Kiso de la Reĝino. I.F. Naĵivin, trad. .. Staritsky. The Esperanto Publishing Co, Heronsgate. 1950. 188 p. 3 ekz. .
* Kiu estas Patro Pio ?. Alberto del Fante. Bierbeek: Fratoj de l' Karitato, dua eldono. 1960. 47 p.
* Kiu faru kion? Gvidilo por plenumo de la programo pri la centjara jubileo de Esperanto. A. Brennan, R. Corsetti. 1982. Konsilaroj pri Esperanto-Agado, n. 8. 32 p. 2 ekz. .
* Knaboj de Paŭlo-strato, La. Francisko Molnár. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. II, 1937 (neind.). 1937. 187 p.
* Kobo. Ernest Claes. FEL. 1999. 232 p. 2 ekz. .
* Koko kantisto kokerikisto, fabeloj. Petras Cvirka. Vilnius: Vyturis. 1987. 35 p. 3 ekz. .
* Kolokvoj: Aalst 1/9/84 - De Pinte 3/11/84. 1984. 40 p. 2 ekz. .
* Koloraj nuboj. Haŭ Ĵan. 149 p. 2 ekz. .
* Kombilo, La. Lina Gabrielli. Roma: Karol Kleszczynski Eldonisto, International Center of Arts. 1962. 72 p.
* Komedio de eraroj, La. W. Shakespeare. Eld. Kardo, Glasgow - Sarajevo. 88 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. FLE 6a eld.. 1947. 142 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. F.L.E. Amsterdam, 8a eldono. 1965. 128 p. 3 ekz. .
* Komentarioj pri la blanka libro. Maŭ Zedong. Pekino: Fremdlingva Eldonejo. 1968. 4 + 62 p.
* Komerca korespondo. J. Borel. Esperanto-verlag Ellersiek & Borel (2a eld). 1922. 46 p. 2 ekz. .
* Komercaj leteroj. C. A. Pruissen. Anglujo. 1949. 63 p.
* Kompatinda Klem. John Merchant. London, Anglujo: The Esperanto Publishing co. ltd.. 1931. 90 + 2 p.
* Komplementoj de l' verbo (p. 65-97). Daniel Quarello. Buenos Aires: Quarello & Cia. 1947. 33 p.
* Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. Paul Fruictier. Esperantista voĉo PL. 1930. 192 p. 2 ekz. .
* Komunikado en la eŭropa komunumo. 58 p.
* Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj. . Nomenkl. Komisiono de ORE, Terminaroj. 1971. 68 p.
* Konciza Katalogo de Esperanto-Poŝtmarkoj. 2a eldono. 1982. 10 p.
* Kongresa Libro - Kvara eŭrop-Unia Esperanto Kongreso, Oostende. 2000. 40 p. 2 ekz. .
* Konsideroj (Publika Letero pri Esperanto kaj Organizado), + Tria baza laborplano de UEA. Jo Haazen. Kalmthout. 1974. 27 + 4 p. 3 ekz. .
* Konsilanto pri la esperanta gramatiko, La. G.J. Degenkamp., Bond van arbeiders-esperantisten, Amsterdamo. 2a eldono. Sen dato . 105 p. 3 ekz. .
* Konsilanto pri la esperanto gramatiko, La. G.J. Degenkamp. FLE. 1933. 120 p. 3 ekz. .
* Konsolanto, La. Francisco Candido Xavier. 190 p.
* Kontrastoj. Carmel Mallia. Zabbar, Malta: la aŭtoro. 1980. 47 p.
* Konversacia literaturo 1. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 2. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 3. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 4. 16 p. 3 ekz. .
* Konversacia literaturo 5. 16 p. 2 ekz. .
* Konversacia literaturo 6. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 7. 16 p. 4 ekz. .
* Konversacia literaturo 8. 16 p. 4 ekz. .
* Koro, libro por knaboj. Edmondo de Amicis. S. Vito a Tagliamento: Eldonejo A. Paolet. 1936. 5+317 p.
* Kredo, floroj kaj dinamito, Biografia verketo pri Sankta Birgitta, Karl von Linné kaj Alfred Nobel. Ernst Olsson. Malmö: Eldona Societo Esperanto. 1961. 79 p.
* Krestomatio (eenvoudig leesboek). H.J. Bulthuis. "Vrede" Blaricum. 1909. 192 p.
* Krimo de l' milito, La. Juan Bautista Alberdi, trad. Ergoto de Bonaero. Argentina Esperanto-Instituto. 1973. Eseo. 212 p.
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans (tradukita el la nederlanda). Eld. FUKE, 1a eldono. 1938. 44 p. 5,00€
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans (tradukita el la nederlanda). La Verda Stelo Antverpeno, 2a eldono. 1977. Mane bindita. 44 p. 6 ekz. .
* Kromosomoj, romanoj. Lorjak. Antwerpen: Flandra Esperanto-Ligo, serio "Stafeto" n-ro 10. 1989. 155 p. 3 ekz. .
* Krucumo. Aleksandro Drozdov. Zagreb: -. 1922. 4 + 55 p.
* Kudlago, la malgranda eskimo. N. Van Hichtum. Stockholm: Förlagsföreningen Esperanto U.P.A.. 1936. 40 p.
* Kulio. M.H. Székely-Lulofs. Amsterdam-Oost: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 178 + 5 p.
* Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo. Tibor Sekelj. 96 p.
* Kursa lernolibro. D-ro Edmond Privat. Eo.verlag Friedrich Ellersiek, Berlin. 1930. 80 p.
* Kuŝanta tigro. Lilli Promet. Tallinn: Eesti Raamat. 1971. 77 p.
* Kvara Eŭrop-Unio Esperanto-Kongreso - dua bulteno. LKK Ostendo. 2000. 30 p.
* Kvin noveloj. Friedebert Tuglas. 2a eldono. 1984. 124 p. 2 ekz. .
* Kvina evangelio, La. Han Ryner. 154 p.
* Kvio. Oĉjo Dadaev. 2000. Poezio (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 45 p.
* Kwasaroj [tiel].. ĉu estiĝantaj sunsistemoj?. Manuel Halvelik. 1968. 85 p.

L

* Lada tambureto, La. Gunter Grass. Eldonejo KLEKS. 2000. 533 p.
* Landoj de l' Fantazio, romano en tri partoj originale verkita en Esperanto. Teo Jung. Horrem bei Köln: Heroldo de Esperanto. 1927. 323 p. 2 ekz. .
* Language Problem in Science and the Role of the International Language Esperanto, The. . Rotterdam. 1986. Esperanto Documents 38A. 12 p.
* Langue internationale peut-elle être le latin?, La, étude extraite de l'espérantiste, textes français et esperanto juxtaposés. L. de Beaufront. Paris: Librairie-imprimerie Espérantiste, 1902 (neind.). 1902. 79 p.
* Langue Internationale, La, Le Problème et sa Solution (Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia) (Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale). UNUEL. Antverpeno: Belga Esperanto-Instituto. 1932. 37 + 37 p.
* Lanti pri sennaciismo. E. Lanti. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1961. 16 p.
* Lasta Usonano, La. Mitchell. 1924. 48 p.
* Lastaj estas lastaj, La. Aldo Onorati. 96 p.
* Lastaj infanoj de Oldrovalo, La - aŭ Ĉu tiel aspektos nia estonteco?. Gudrun Pausewang, trad. el la germana J. Giessner. Paderborn. 1987. 77 p.
* Lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, La. . Eld. Adolfo Oberrotman kaj Teo Jung, Kolonjo. 1921. Malgranda formato. 47 p.
* Latva poezio 1945-1966. 1966. 70 p.
* Laŭ la fluo de l' interparolo - Konversacia gvidlibro Franca-Esperanta. Lucien Bourgois. 88 p.
* Laŭdo de l' Stulteco, Erasmo. UEA. 1988. 112 p. 2 ekz. .
* Laŭta Vekhorloĝo, La. Stefan MacGill. Nederlanda Esperanto-Junularo. 1979. 32 p.
* Leerboek van Esperanto (ook voor zelfstudie). F. Randi. Brugge: Witteryck. 1949. 96 p.
* Legendoj, dua volumo. A. Niemojewski. dua korektita versio. 1923. 74 p. 2 ekz. .
* Leidraad bij de studie van de Esperanto-literatuur. 47 p. 2 ekz. .
* Leono de Flandrujo, La. Hendrik Conscience. Zttphen: W. J. Thieme & Cie. 1929. 310 p. 3 ekz. .
* Lernolibro de la vivo, La. Martin Kojc. 112 p.
* Leteroj de E. Lanti, kun antaŭparolo de Profesoro G. Varingjen. E. Lanti. Paris-20: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1940. 272 p. 3 ekz. .
* Leuven Kongreslibro 1983. 1983. 38 p.
* Leuven: Aminda urbo, Mapeto. . Sen dato. - p. 1,00€
* Libero kaj amo, poemoj elektitaj. Sándor Petöfi. Hungario: Libroeldonejo Corvina. 1970. 260 p. 2 ekz. .
* Libro de Apokrifoj. Karel Ĉapek. 105 p.
* Libro de la amo, La. Raoul Follereau. eldono Gabrielli. 1977. 59 p.
* Libro de la mediumoj, La. Allan Kardec. Brazila Spiritisma Fed. 1964. 430 p.
* Libroservo de UEA, Katalogo 1977/78. . UEA. 1977. 256 p.
* Libroservo de UEA, Katalogo 1980/82. . UEA. 1980. 303 p.
* Lingva problemo de la movado de nealiancitaj landoj, La - Kelkaj rekomendoj. . UEA. 1981. Esperanto-dokumento 13E. 12 p.
* Lingvo de la Bestoj, La, prelego. Florence Barker B.A.. Köln: Heroldo de Esperanto. 1930. 24 p.
* Lingvo kaj movado. W.F. Kruit. FLE, 2a eld.. 1951. 16 p.
* Lingvo kaj vivo - Esperantologiaj eseoj. G. Waringhien. J. Régulo. 1959. 450 p.
* Lingvo stilo formo, studoj. K. Kalocsay. Budapest: Literatura mondo. 1931. 143 p. 2 ekz. .
* Liriko. Lesja Ukrainka. Kievo. 1971. 86 p.
* Litovio hodiaŭ 1987/2(29). div.. Vilnius: eldonejo "Mintis", numero 1987/2(29). 1987. 96 p.
* Liu Venhjue - Infanrakonto, kiu glorigas la Ĉinion de Maŭ Zedong. 40 p.
* Longa vojo, La, romano. Richard Meye. Köln: Heroldo de Esperanto. 1935. 139 p.
* Ludi por Ridi, Josef Murĵan, eld. Ghislaine Tilleux-Craenhals, Wilrijk. 1992. 82 p.
* Lumgaso, La. Prof. Agostinho da Silva. 25 p. 2 ekz. .
* Lumo de Orienta Eŭropo. 48 p.
* Luno de Izrael, rakonto pri la eliro. Sir H. Rider Haggard. London: The Esperanto Publishing Company, ltd.. 1928. 12 + 219 p.
* La Luzidoj. Camoes. 1980. 464 p.

M

* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis. Rudolf Mosse, Berlin. 1926. 184 p. 2 ekz. .
* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis. Rudolf Mosse, Berlin. 1986. 144 p.
* Malgranda vortaro aŭto-turisma (seslingva). Italio: Fiat, Stampato n. 4214. sd.. 32 p.
* Mallumaĵoj. Abonyi Arpád. 48 p.
* Malprudenta scivolulo, La, novelo el la fama verko "Don-Kiĥoto. M. de Cervantes Saavedra. Valencia: Luis Hernandez. 1955. 64+1 p. 2 ekz. .
* Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ. Romuald Cabaj, Franciszek Ryszka, Ignacy Rutkiewicz. Wroclaw: Ossolineum. 1960. 128 p.
* Manifesto de la paco. Rudolf Zimmer. 60 p.
* Manlibro por novaj membroj. UEA. 1992. 24 p.
* Mapo de la Ĉina Popola Respubliko. . - p. 1,00€
* Maro, La: 1. ŝipĉarpentisto, rakonto el la marista vivo - 2. El "Navigado estas necesa - 3. Gudrun, Rakonto laŭ la mezepoka germana eposo - 4. La hantataj ŝipoj, kaj alia rakonto. 1. Friedr. Gerstäcker - 2. Gorch Fock - 3. Teo Jung - 4. Allan Cuningham. Köln, Germanujo: Heroldo de Esperanto, Ilustrita biblioteko, II-a serio Nr.7+8+9+10. 1928. 172 p.
* Marta, rakonto. Eliza Orzeszko. Paris: Esperantista Centra Librejo, tria eldono. 1928. 237 p.
* Mastro de Kõrboja, La. A. H. Tammsaare, trad. Benita Kärt. Tallinn. 1976. 155 p.
* Matenaj floroj kolektitaj en vespero. Lusin. Beijin, Ĉinio: El Popola Ĉinio. 1981. 4 + 158 p.
* Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj. P. Mérimée, trad. J.Borel. 1926. 62 p. 2 ekz. .
* Materialoj pri la nuna uzado de la akuzativo (priesperanta gramatika eseo). Daniel Moirand. Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo. 1990. 331 p.
* Mediuma poemaro. Pluraj aŭtoroj. 120 p. 2 ekz. .
* Mein Schlüsselloch - Mia Ŝlosiltruo. Josef Schiffer. Eigenverlag Josef Schiffer. 2001. 48 p.
* Memore al doktoro Pol Denoël. 48 p.
* Memorlibro pri Jules Verstraeten - Tuta vivo je la servo de la Esperanto-movado. 2007. 56 p. 3 ekz. .
* Memorlibro pri la Zamenhof-jaro. UEA. 1960. 120 p. 10,00€
* Merlo sur Menhiro. Albert Goodheir. Glasgova Esperanto-Societo. 1974. 58 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. IEI Den Haag, 8a eldono. 96 p. 4 ekz. .
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht, 6a eldono. 1933. 93 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht, 5a eldono. 1931. 93 p.
* Meulenhoff Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlands. C.L. De Veer. 4de druk, H. Meulenhoff, Amsterdam. 1952. 278 p. 3 ekz. .
* Mi amis junulinon. Walter Trobisch. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko) . 140 p. 2 ekz. .
* Mi serĉis oron kaj oleon sed trovis…. David Flood. Stockholm: Eldona Societo Esperanto - Förlagsföreningen Esperanto, Stelo-libro vol. III. 1946. 132 p.
* Mia lernolibro. Josef Schiffer. 2002. 130 p.
* Migrante tra metioj. Valo. S.A.T.. 1982. 110 p.
* Militista Vortareto Esperanta Franca Angla Germana Itala. U.E.A.. 1955. 56 p. 2 ekz. .
* Mirakla insulo Baratario, La. Silvio Gesell. Soest, Nederlando: Universala Ligo. 1983. 24 p.
* Mirinda historio de Petro Schlemihl, La. A. de Chamisso. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Internacia Mondliteraturo vol. 7. 1922. 82 + 5 p.
* Misio sen Alveno. John Francis. Stafeto La Laguna, Antverpeno. 1982. 160 p. 2 ekz. .
* Misisipi, Teatraĵo en tri aktoj. L. Malaĥ. Parizo: Juda Esperantista Grupo en Parizo. 1939. 62+2 p.
* Mistero de l' Sango, La. O. Forst De Battaglia. Reinhold Verlag. 1933. 155 p.
* Moderna Pekino. Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, Oficejo por Planado de Urba Konstruado de Pekino. 1963. 112 p.
* Monda komunikada jaro: sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado. UEA. 1984. EDE 19. 12 p.
* Mondo ne havas atendejon, La, Teatraĵo en tri aktoj. Maurits Dekker. Paris XII: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1951. 80 p.
* Mondo rakontas, La, 50 rakontoj el 5 kontinentoj. Theodor Kilian. Trebíĉ: Metodická Príruĉka. 1970. 46 p.
* Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, La (volumo 1). Hermann Behrmann. GEj. 1967. 170 p.
* Montara krono, La. Petro Petroviĉ Njegoŝ. Obod: Cetinje. 1970. 1 + 273 p.
* Monto de l'virino, kiu atendas sian edzon, (kun aliaj Vjetnamaj legendoj). Hanojo: Fremdlingva eldonejo. 1959. 95 p.
* Morto de artisto. Anna Löwenstein. 624 p.
* Morto de trajno. Freeman Wills Crofts. London: The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1948. 256 p.
* Murdo en Esperantujo. Daniel Moirand. Antwerpen: Flandra Esperanto-Ligo, serio "Stafeto" n-ro 5. 1988. 173 p. 3 ekz. .
* Murdo en la orienta ekspreso. Agatha Christie. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 1, 1937 (neind.). 1937. 183 + 7 p.

N

* Naar één taal voor Europa? De toekomst van het Europese Babel. Mark Fettes. 27 p. 3 ekz. .
* Naiveco de pastro Brown, La. Gilbert Keith Chesterton. London: The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1937. 256 p.
* Najtingalo, La, Esperantista kantaro, kompilita pere de Suda Kruco, dua kolekto. Eindhoven: Esperanto-Fako de eldonejo Snep & Van Piere A.S., unua eldono. 1939. 32 p.
* Natan la saĝulo, drameca poemo en kvin aktoj. Gotthold Ephraim Lessing. Berlin kaj Dresden: Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G.M.B.H., Nova Esperanto-Biblioteko No. 9. 1923. 208 p.
* Naŭ Historioj pri l' Aŭtoritato. Multatuli, trad. J.L. Bruijn. Universala Esperantista Popol-Biblioteko, Hago. 1909. fotokopio. 18 p.
* Ne nur pri Komunismo. Matjaso Wnuk. 64 p.
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt. malmola kovrilo. 1972. 240 p.
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt. mola kovrilo. 1972. 240 p. 2 ekz. .
* Nederlando. Jaap Romijn kaj Kees Scherer. 104 p.
* Nederlando koncize. Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 's-Gravenhage. 1975. 48 p.
* Nederlando, nacio en okcidenta Europo. 65 p.
* Nederlands Esperanto Nederlands. Drs. A.J. Middelkoop. 1971. 482 p. 0 ekz. .
* Nederlands Esperanto Nederlands. drs. A.J. Middelkoop. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, Prisma-boeken 1497. 1971. 481 + 5 p.
* Nederlands Esperanto Nederlands (Prisma woordenboek). A.J. Middelkoop. Het Spectrum Utrecht/Antwerpen. 1986. 428 p.
* Neforgeseblaj tagoj (IIa Parto). Generalo Vo Nguyen Giap. Hanojo: Fremdlingva Eldonejo. 1975. 263 p.
* Neforgeseblaj tagoj (unua parto). Generalo Vo Nguyen Giap. Hanojo: Fremdlingva Eldonejo. 1971. 194 p.
* Neĝa lando. Kawabata. Tokio: Japana Esperanto-Instituto. 1971. 118 p.
* Nekonatino, La, novelo. Reinhold Conrad Muschler. Limburg, Germ.: Eldonejo de Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Esperanto-Fako. sd.. 66 p.
* Neologisme. Lorjak. Helsinki: Fondumo Esperanto. 1975. 88 p. 2 ekz. .
* Ni devas vivi. Walraamoen kaj Gabrielli. Stafeto . 154 p.
* Ni en Skandinavio. Willy Breinholst. Stockholm: Norda Prismo. 1956. 20 p.
* Ni kaj Ĝi - Eseoj III pri Religio kaj Arto. Gaston Waringhien. J. Régulo, La Laguna. 1972. 344 p.
* Nia fundamento sub lupeo. G F Makkink. 128 p.
* Nia Korpo, Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj. Seiho Nishi. Maebasi, Japanujo: Guma Esperanto-Societo. 1961. 103 + 2 p.
* Nia lernolibro (Ons leerboek). Jac. Lem Jr. Fed. Arbeiders-esperantisten (7a eldono). 1951. 170 p. 2 ekz. .
* Nia mondo (lernolibreto, 1a parto). Annie Rebers. FLE. 1937. 48 p. 2 ekz. .
* Nia originala prozo. Heide Apolloner. Aabyhoj: Dansk Esperanto-Forlag. 1976. 58 p.
* Niko kaj Nina, postkursa legolibreto originala. Joseph F. Berger. Limburg/Lahn: Eldonejo de Limburger Vereinsdruckerei GmbH, Esperanto-fako. sd.. 71 p.
* Nobela burĝo, La. Molière. Lyon: Lyon'a Universitata Esperanto-Klubo (L.U.E.K.), Kolekto de -. 1936. 72 p.
* Nomenklaturo de Ĝeneralaj Ornamfloraj Vegetaĵoj: angla, esperanta, ĉina, scienca. 100 p.
* Nomoj kaj sortoj. J. Sigmond. Eld. EXIT, Cluj-Napoca. 2011. 110 p.
* Norda kanto. Georges Duhamel. Haarlem: Roland Dupuis (la tradukinto). 1939. 50 p.
* Norda vento, novelkolekto. Frederiko Karinthy. Berlin: Rudolf Mosse, Esperanto-fako, Biblioteko Tutmonda noj. 7-8. 1926. 95 p.
* Normandaj rakontoj, La. Guy de Maupassant, el la franca tradukis Roland Dupuis. 1953. 210 p.
* Nouveau cours d'Espéranto. E. Ludwig kaj R. Triolle. Heroldo de Esperanto, Madrid. 1986. 194 p. 2 ekz. .
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. SAT-amikaro, 8a eldono. 1973. 182 p.
* Nova Ezopo. Ŝtefo Urban. 1961. 127 p.
* Nova Mondo - Principoj por homa vivo kaj paco. Chung Hwan-gun. Seulo, Koreio: Shin Cheon Ji, Memore al la 79a UK en Seulo. 1989. 68 p.
* Nova Realismo, La. Bruno Vogelmann. FEL. 1989. 185 p. 3 ekz. .
* Noveloj. Henryk Sienkiewicz. 64 p.
* Noveloj de Lusin. Lusin. Pekino / Ĉina Esperanto-Ligo. 1963. 463 p.
* Nuancoj - Poemoj. Kazimierz Szczurek & Lina Gabrielli. Eldono Gabrielli, Ascoli Piceno. 1980. 128 p.
* Nuda inter lupoj. Bruno Apitz. Leipzig: Edition Leipzig. 1974. 480 p.
* Nuntempaj rakontoj. Stamatov. 1922. 80 p.

O

* Ogamisama diras ..., Religia kaj Filozofia Instruo de La Japana Profetino de Tabuse. Tabuse, Yamaguchi-Ken, japan: Tensho Kotai Jingu Kyo, sd. (1968-1997). sd.. 72 p.
* Oriento: 1. Devi Angreni kaj Mak Miah, Du rakontoj el Javo originale en Esperanto - 2. Ribelemaj Virinoj (Uan Caŭ Ĉin) - 3. Sakuntula, Rakonto el la antikva Hindujo laŭ la konata dramo de la fama hinda poeto - 4. Mil kaj unu noktoj, Kelkaj rakontoj el la . 1. P.W. van den Broek - 2. M. C Kuo - 3. Kalidasa - 4. neind.. Horrem bei Köln, Germanujo: Heroldo de Esperanto. 1927. 167 p. 2 ekz. .
* Oficiala klasika libro de Esperanto, Franca, Angla kaj Germana parto. E. Grosjean-Maupin. Paris: Esperantista Centra Librejo. 1924. 120 + 9 p.
* Okupacio. Erni Krusten, trad. Hillar Saha. Eldonejo “Eesti Raamat”, Tallinn. 1972. 92 p.
* Oriento kaj Okcidento al reciproka kompreno?. Georges Fradier, trad. C.D.A. Capp. U.E.A./UNESKO. 1962. 50 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado, La. Germain Pirlot. UEA. 1982. EDE16. 24 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo. Germain Pirlot. G. Pirlot. 1983. 18 p.
* Odoj kaj aliaj poemoj. Gerrit Berveling. 2009. 50 p.
* Ora duopo, jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay, eldonita en la 75-a naskiĝjaro de niaj eminentaj verkistoj okaze de la 51-a Universala Kongreso de Esperanto. Julio Baghy, Kolomano Kalocsay. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio. 1966. 183 p. 2 ekz. .
* Olimpikoj. Manlibro pri olimpikaj vortoj. Foreign Languages Press (Ĉinio). sen dato (2008?) . 189 p.
* Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 2002. 140 p.
* Orienta Renesanco. Prof. D-ro H. Fortmann. 56 p.
* Oktavia. Seneca. Antwerpen: Flandra Esperanto-Ligo, serio "Stafeto" n-ro 9. 1989. 60 p. 2 ekz. .

P

* Paĝoj el la Flandra Literaturo. trad. Maurice Seynaeve & Raym. Van Melckebeke. A.-J. Witterick, Bruĝo. 1904. 136 p.
* Palaco de Danĝero. Mabel Wagnalis. Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig. 1926. 206 p.
* Papageno (gramofondisko). Mozart. Esperantocentro Paderborn. 1981. - p. 3 ekz. . 1,00€
* Parnasa Gvidlibro. K. Kalocsay k.a.. Pola Esperanto-Asocio/Heroldo de Esperanto, Dua eldono reviziita kaj Kompletigita. 1968. 160 p.
* Paŝo senelirejen, La. Jean Codjo. FEL. 2007. 44 p.
* Paŝoj al plena posedo - Progresiga legolibro de E-o kun lingva ekzercoj. William Auld. Bruxelles, Praha. 1974. 240 p. 0 ekz. .
* Patrino, La, premio Nobel 1926. Grazia Deledda. Venezia: Mestrina Editrice, unua eldono. 1983. 136 p.
* Patro de la Lepruloj, La. Frato Arni Decorte. Biografio de la elektita "Plej granda Belgo iam". 46 p. 2 ekz. .
* Pejzaĝoj en Aŭstrio. Wien: Ministerio por fervojaj aferoj, 1911 (neind.). 1911. 120 p.
* Pekoj de l' infaneco, novelo. Boleslaw Prus (Aleksander Glowacki). Kraków: Pola Esperanto-Asocio suda regiono, Dua esperanta eldono. 1963. 60 p.
* Pendumilaj lidoj. Kristiano Morgenŝterno. Gerlingen-Stuttgart: Bleicher Eldonejo. 1980. 108 p.
* Pensoj de Zamenhof, tradukitaj el Esperanto, la internacia helplingvo tutmonda - français, english, deutsch, italiano. Bern: Svisa Esperanto-societo. 1945. 31 p.
* Per Aktiveco Ĉielen, Arda pri Idealoj. Miyoshi Etsuo. Swany Korporacio. 2000. 66 p.
* Per balono al la poluso. La libro pri Andrée kaj liaj kamaradoj. Stockholm: Eldona Societo Esperanto. 1930. 411 p.
* Per kanto al Esperanto. . Pola Esperanto-Asocio. 980. Kun muziknotoj . 127 p.
* Per motorciklo en tri landoj. Gösta Henriksson. Stockholm: Förlagsföreningen Esperanto u.p.a., Eldona Societo Esperanto. 1938. 38 p.
* Perdita honoro de iu Katarino Blum’, La, aŭ: Kiel potenco povas estiĝi kaj kien ĝi povas konduki, Rakonto. Heinrich Böll. Gerlingen ĉe Stuttgart: Bleicher Verlags-KG. 1978. 154 p.
* Perfido, La. A.M. de Jong. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1941. 245 p.
* Perspektivoj. F. Lelotte. Fratoj de l' Karitato, Bierbeek. 57 p. 3 ekz. .
* Petolulo de la Okcidenta Mondo, La. John M. Synge, trad. Albert Goodheir. Esperanto-Asocio de Irlando. 42 p.
* Petrolo, La. Prof. Agostinho da Silva. 20 p. 3 ekz. .
* Piramido de l' Tiranismo. Domela Nieuwenhuis. La Juna Penso. 1977. 31 p.
* Pitoreska Pekino. Ĉeng Limin, Ŝen Taŭ. Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo. 1984. 72 p.
* Plena ilustrita vortaro de Esperanto - Suplemento. SAT. 1987. 45 p.
* Plena ilustrita vortaro en Esperanto. SAT, 1970 1. 299 p. 2 ekz. .
* Plena Vortaro de Esperanto. Profesoro E. Grosjean-Maupin, A. Esselin, S. Grenkamp-Kornfeld, Profesoro G. Waringhien. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, unua eldono. 1930. 15 + 518 p.
* Plena vortaro de Esperanto – Suplemento. Profesoro G. Waringhien. 1954. 63 p. 2 ekz. .
* Pli ol fantazio. Agnes Bogh-Hogsted. Aabyhoj: Dansk Esperanto-Forlag, 2a eldono. 1967. 70 p.
* Pluk, miniaturoj. Poul Thorsen. Arhus: Dana Laborista Esperanto-Asocio. 1960. 96 p.
* Poemaro por paco. 42 internaciaj aŭtoroj. Eldono okaze de la 71-a Universala Kongreso de E-o, Pekino. 1986. 44 p.
* Poemoj, elektitaj el liaj verkoj. Giovanni Pascoli. Como (Italio): Antonio Noseda. 1952. 47 p.
* Pola folkloro kaj popolkanto. S. Grenkamp. Genève: Universala Esperanto Asocio. 1934. 60 + 3 p.
* Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj. Okc. Pres-Agentejo. 1966. 170 p.
* Pollando 1944-1964. diversaj aŭtoroj. Varsovio: eldonejo "Polonia". 1964. 259 + 4 p.
* Pollando, geografio, historio, kulturo. 1959. 150 p.
* Pollando, nombroj kaj faktoj. 95 p.
* Pollando, nombroj kaj faktoj. Natalia Swidzinska, Jerzy Maternicki, Jerzy Grum. Varsovio: eldonejo Interpress. 1974. 76 + 32 p.
* Por la Praktikantoj - Pluaj paŝoj al vivanta lingvo …. Babin, Poueymarie. Baugé, 1967 3 ekz.. 84 p. 3 ekz. .
* Por pli bone kompreni pacon. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta. 1995. 20 p. 2 ekz. .
* Por pli efika informado. Ivo Lapenna. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. 1974. 20 p.
* Por politiko de Esperanto. Andrea Chiti-Batelli. 1997. 23 p.
* Pordoj, Skeĉoj kaj ekzercoj. MacGill. Stefan MacGill. 84 p.
* Portugalaj leteroj, La. Guilleragues. UFE. 1986. 24 p. 3 ekz. .
* Poŝatlaso de la mondo. . (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko) 1971 5 €. 20 p.
* Post la kurso prezo 0,6. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. Malmola kovrilo. 88 p. 3 ekz. .
* Post la kurso prezo 0,75. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. Malmola kovrilo. 88 p. 3 ekz. .
* Post la kurso. G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 3de druk, Fed. Arbeidersesperantisten. 88 p. 2 ekz. .
* Postkongresa Libro - Kvara eŭrop-Unia 2000 Esperanto-Kongreso, Oostende. 2000. 31 p. 2 ekz. .
* Praha gvidlibro. Praha: Sportovnia turistické nakladatelství. 1961. 186 + 1 p.
* Précis grammatical d'Espéranto. André Ribot. Ed. Françaises d'Espéranto 3 ekz.. 60 p. 3 ekz. .
* Preĝo, Ho donu al mi vastan koron!. Teo Jung. 16 p. 2 ekz. .
* Preter la vivo. Julio Baghy. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, tria eldono, serio Esperantaj klasikaĵoj n-ro 8. 1991. 144 + 4 p.
* Pri Bredado De Abeloj, Esperanto-eldono. A.P. Andersen. Rudkobing, Danujo: Esperanto-eldonejo " SEFO". 1943. 101 p.
* Pri l' moderna arto. s. grenkamp - kornfeld kaj dr jan brzekowski. Budapest: Literatura Mondo. 1933. 64 +3 p.
* Pri la esperanta literaturo. R. Laval. 16 p.
* Pri tipa esperantisto, Esperanto-lingvano kaj handikapoj. Aleksandro S. Melnikov. 14 p. 3 ekz. .
* Princino de Marso. Edgar Rice Burroughs. Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd., La "Epoko" Libroj vol. 5, 1938. 1938. 190 p.
* Printempo en la aŭtuno, rakonto pri dolĉe melankolia renkonto. Julio Baghy. Köln, Germanujo: Heroldo de Esperanto. 1931. 114 p. 2 ekz. .
* Problème des langues dans le tourisme, Le. . (DsE). 24 p.
* Prologo - Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. Sennacieca Asocio Tutmonda, Leipzig. 1929. 64 p. 2 ekz. .
* Promeso de monda paco, La - Mesaĝo de la Universala Domo de Justeco al la de la mondo. Bahaa monda centro. 1985. 21 p. 2 ekz. .
* Propedeutische waarde van de Internationale Taal Esperanto, De. FEL. 1984. 16 p.
* Propedeutische waarde van de internationale taal Esperanto, De. Helmar Frank. FEL. 1987. 14 p. 2 ekz. .
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Librairie Hachette. 1910. 82 p.
* Provinca gastejo. Bojidar Trudic. 1955. 28 p.
* Psychologische reacties op het Esperanto. Claude Piron. FEL. 1989. 19 p.

R

* Radianta lotuso, La. J.;D.;Degreef. Helmond: Presejo "Helmond" Esperanto-fako, Ideala Esperanto Biblioteko 5. sd.. 193 p.
* Rakontoj pri Nederlando. Georges Duhamel. Eld. R. Dupuis. 1938. 59 p.
* Rande de l' prudento. Miroslav Krleĵa. 1987. 240 p.
* Reaperantoj. Henrik Ibsen. trad. Oscar Bünemann. 1925. Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 111 p.
* Reĝlando de l'Rozoj, La. Arsène Houssaye. Paris: Presa Esperantista Societo. 1908. 38 p.
* Reĝo Judea, dramo en kvin aktoj kaj kvin bildoj, La. K. R(omanov). (trad. V. Devjatnin). Kaunas-Litovujo: P. D. Medem, dua eldono. 1923. 182 p.
* Regulus, romano. Lorjak. Ascoli Piceno: Lina Gabrielli. 1981. 339 p.
* Rekomendita terminaro Esperanto-Angla por tradukantoj de Esperanto-Dolumentoj. Rotterdam. 1976. 15 p.
* Rekomendo pri Edukado por Internaciaj Kompreniĝo. Unesko, Parizo. 1977. 8 p.
* Rembrandt, la magiisto, biografio de Rembrandt Harmensz. Van Rijn. M. Muller. Amsterdam: Holanda Eldonejo "Esperanto". 1936. 160 p. 2 ekz. .
* Résolutions du 65e congrès universel d'espéranto. . (DsE). 28 p. 3 ekz. .
* Resumo de la kurso pri teologio. Le Clément de St. Marcq. Anvers: Esperanta Psikistaro. 1912. 32 p.
* Reto..., teatraĵo, La. Bukar. Aabyhoj: Dansk Esperanto-Forlag. 1971. 32 p.
* Retoriko. Ivo Lapenna. dua eldono. 1958. 294 p.
* Revolutionary man in the cosmic age - La revolucia homo en la kosma epoko, Address - parolado; 46th Universal Esperanto Congress, Harrogate (England), 5-12 August 1961. Anthony Brooke. Den Haag, Nederlando: -. 1961. 16 p. 2 ekz. .
* Rezolucioj de la 65a Universala Kongreso de Esperanto. Rotterdam: UEA, Esperanto-Dokumentoj 14 E. 1981. 27 p.
* Riĉa kaj sen mono. Philip Oppenheim. London W.C.I., Anglujo: The Esperanto Publishing Co. ltd.. sd.. 222 p.
* Rigardo al Norvegujo. . Sen dato. 4 p.
* Ringo de la generalo, La. Selma Lagerlöf. Stockholm: Eldona Soc. Esperanto, Förlagsfören Esperanto u.p.a.. 1938. 127 p.
* Rolo de la virgulino Maria en nia katolikismo, La. F. Lelotte, trad. Frato Joris de Ruyver. 16 p. 2 ekz. .
* Romano pri afrika bieno. Olive Schreiner. London: The Esperanto Publishing Company ltd.. 1934. 270+2 p.
* Romeo kaj Julieto, Tragedio en kvin aktoj. William Shakespeare. Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo: The Esperanto Publishing Company. 1945. 6 + 77 p.
* Ruĝa hirundo, La. Rik de Roover. La Verda Stelo Antverpeno. 1995. 64 p. 3 ekz. .
* Ruĝdoma sonĝo, vol. 1. Cao Xueqin, trad. Xie Yuming. Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing. 1995. 582 p.
* Rui Barbosa (1849-1923), biografia eseo. Fernando Nery. Rio de Janeiro: Domo de Rui Barbosa. 1949. 290 + 2 p.
* Ruim Zicht op internationaal scoutswerk. J.K. Hammer. Skolta Esperanto-Ligo. 32 p.

S

* Sachsenhausen. 33 p.
* Sageoj kaj rakontoj laŭlonge de Rejno. Johanna Pagenstecher. Limburg/Lahn: Limburger Vereinsdrückerei GmbH. 1958. 47 p.
* Saltego trans jarmiloj. Jean Forge. 1924. 1 ekz kun mola kovrilo 1 ekz kun malmola kovrilo. 192 p. 2 ekz. .
* Salto tra jarcento. Grave Schmandt (?). Germanio: Bundesbahn-Werbeamt Frankfurt am Main. sd.. 22 p.
* Sango kaj sablo, romano de tipaj hispanaj moroj. Vicente Blasco Ibanez. Zaragoza: Presejo E. Berdejo Casanal. 1935. 231 p. 2 ekz. .
* Sankta pastreto de Ars, La. Johano Vianney. 32 p. 2 ekz. .
* Savo el la neĝo, aventura rakonto por geknaboj. P. Korte. Aabyhoj: Dansk Esperanto-Forlag. 1973. 77 p.
* Schidlof's Zakwoordenboekje. C.L. De Veer. H. Meulenhoff, 2de druk. 1931. 276 p.
* Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso, populara skizo. Paul Neergaard. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1937. 57 + 1 p.
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle, trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno. 1939. 45 p. 2 ekz. .
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle, trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno. 1999. 45 p. 2 ekz. .
* Sekretoj de la marestaĵoj. Petar Giunio. Zagreb: Kroatia Esperanto-Servo. 1960. 144 p.
* Senĝenaj Dialogoj. Alberto Fernández. Stafeto, La Laguna. 1971. 198 p.
* Senlingvulo, La. V. Korolenko, el la rusa M. Ŝidlovskaja. Dua eld. Amsterdam . 191 p.
* Sep fratoj, rakonto. Aleksis Kivi. Helsinki: Vilho Setälä. 1947. 360 p.
* Sep vangograpoj. Karlo Aszlányi, trad. Ladislao Spierer. Esperanto Publishing Co., Heronsgate. 1943. 148 p.
* Ses esplorcentroj pri interlingvoj - Kelkaj rekomendoj. . UEA. 1981. Esperanto-dokumento 15E. 8 p.
* Sileziaj kantoj. Petr Bezruĉ. Opava: Distrikta Popoa Biblioteko en Opava en kunlaboro kun Esperanto-Rondeto de la Uzina klubo Ostroj, Aparta depreso. 1970. 123 p.
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz, trad. Antoni Grabowski. Eldonejo Polonia. 1955. 334 p.
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz, trad. Antoni Grabowski. Pola Esperanto-Asocio. 1986. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 334 p. 2 ekz. .
* Sinjoro Tadeo, aŭ lasta armita posedopreno en Litvo (Pola epopeo Pan Tadeusz). Adam Mickiewicz. Warszawa: eldono kun helpo de Esperantista Rondeto. 1918. 7 + 304 p.
* Situation officielle de l'enseignement de l'Espéranto dans le monde. Germain Pirlot. UEA. 1982. EDF 11. 24 p. 2 ekz. .
* Skizo pri filozofio de la homa digno. Paŭlo Ĵil (Paul Gille). Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda. 1934. 148 p.
* Sklavoj de dio. Gárdonyi, el la hungara, trad. J. Hamvai. Budapest. 1972. 409 p.
* Slovaka Antologio. 1980. 527 p. 2 ekz. .
* Sociologia Esploro de Sintenoj al Esperanto. Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Praha. 1981. 58 p.
* Soifo. Lajos Tárkony. Stafeto, La Laguna. 1964. Poemkolekto. 231 p.
* Soleco, romano. Víctor Català. Barcelona: neind.. 1967. 289 p.
* Somermeze. Paŭl Kuusberg, el la estona trad. A. Lekko. 389 p. 2 ekz. .
* Sonĝe sub pomarbo. Julio Baghy. Stafeto. 1958. 230 p.
* Sonĝo de Makaro, La. V. Korolenko, trad. M. Ŝidlovskaja. Rudolf Mosse, Berlino. 1927. Kristnaska rakonto. 48 p. 2 ekz. .
* Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto. 1972. 80 p.
* Sonorilo kaj kanono, poemaro en prozo. Emil Isac, trad. de Tiberio Morariu. Köln: Heroldo de Esperanto. 1930. 59 p.
* Sorĉistino el Kastilio, La. Salom Asch. Budapest: Literatura Mondo. 1933. 147 p. 2 ekz. .
* Spirita vivo en la socio + katalogo kolekto Izvor. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Fréjus Cedex, Francio: Prosveta. 2008. 19 + 9 p.
* Spite al ĉio Bosnio. Ĉefred. Senad Čolić. Elbih, Sarajevo. 1997. 132 p.
* Sporta lingvo en Esperanto, La (Projekto). Tibor Ujlaky-Nagy. Budapest. 1972. 303 p.
* Spuroj de l' doloro, poemaro. Zora Heide. Stockholm: Författares Bokmaskin. 1984. 103 p.
* Stranga heredaĵo. H.A. Luyken. Leipzig . 1922. Romano originale verkita. 320 p.
* Strato de fiŝanta kato, La. Jolanta Földes. Budapest: Literatura Mondo. 1937. 268 p. 2 ekz. .
* Struikelblokjes. H.C. Mees. Centrale Esperanto Boekhandel. 1925. 60 p. 2 ekz. .
* Strukturo kaj Evoluo de Astronomiaj Objektoj laŭ Plasmofizikaj Principoj Parto 1-a Suno. Manuel Halvelik. Eldono de la Aŭtoro – unua Provo. 1978. 78 p. 2 ekz. .
* Sub cirkotendo. Stan Bubeniá. Litomyśl. 1969. Dediĉita al Jenny Heetkamp-Senstius. 195 p.
* Sub influo de alkoholo. J. Herbert Sullivan. FEL. 1991. 92 p. 3 ekz. .
* Sub la Nordlumo - Memoraĵoj. Aldona Brazdzionyte-Oskeliuniene. Esperanto-klubo "Revo", Panevezys. 1991. 48 p.
* Sub la Signo de socia Muzo, Antologio. W. Auld kaj S. Maul. FEL. 1987. 120 p. 2 ekz. .
* Sub la verda standardo - Esperanto-instruo al infanoj laŭ la rekta metodo - Elementa kurso de p., Laborilo 1. Korte. Dansk Esperanto-Forlag. 1972. 41 p.
* Suba la signo de la Kolombo: paco regu. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta, Fréjus (Francio). 1995. 140 p.
* Sunkrono, La (el: Sproken en legenden - Fabeloj kaj legendoj). Marie Koenen. Eindhoven: Malnova Turo. 1937. 99 + 5 p.
* Sur la vivovojo, poemoj. Aleksandro Logvin. La Laguna: J. Régulo, Beletraj kajeroj 24. 1964. 115 p.
* Surprizoj - Wat komen zal. Ina Boudier-Bakker. Heerlen, nederlando: Esperanto-Instituto "Isosek". 1936. 207 p.
* Synnøve solbakken. Bjørnstjerne Bjørnson. Norvega rakonto. 96 p.

Ŝ

* Ŝanco por Feliĉo. Phil Bosmans, trad. Lydia Kerremans. Eldonejo Lannoo, Tielt. 1988. 96 p. 4 ekz. .
* ŝanĝado. mao zifu. Thaumiers: La kromkancerkliniko 14, supplément au nr. 84, oct/nov/dec 1997. 1997. 24 p.
* Ŝirpecoj (anstataŭ monumento). Christian Declerck. 168 p. 2 ekz. .
* Ŝolandro. Waldemar Bonsels, trad. Edmund Só. 1924. 45 p. 2 ekz. .

T

* Taglaboristoj. Hans Kirk. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. 1941. 218 p.
* Taglibro de Vilaĝ-pedelo. St. St. Blicher. Godesberg: Butin & Jung. 1922. 48 p.
* Tajdo, La. N. Hohlov. 62 p.
* Tajĝiĉjuan, Speco de ĉina Korpoekzerco. Ĉinio: Aldono de El Popola Ĉinio, n-ro 2, 1964. 1964. 48 p.
* Tarokoj kaj Epokoj. Christian Declerck. FEL. 2002. 654 p.
* Universala Esperanto-Asocio en la periodo 1970-1980, Tekstoj de la konkurso Premio Miyoshi 2001. 2002. 80 p. 3 ekz. .
* Tempomaŝino, La - La lando de la blinduloj (Du rakontoj). H. G. Wells, trad. E. W. Amos. The Esperanto Publishing Co. Sen dato . 187 p.
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, + vortaro. . Eo-domo Bonn, dua eldono. 1990. 177 + 72 p. 2 ekz. . 5,00€
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, sen vortaro. . Eo-domo Bonn, dua eldono post 1990. 177 p.
* Tito. Darko Stuparic k.a. IKS. 1980. 120 p.
* Totala suneklipso 15.II.1961, Esperanto / English / Deutsch. Ivo Rotkvic, red.. Zagreb: Kroata Naturscienca Societo. 1960. 32 p.
* Tra Dezerto kaj Praarbaro. Henryk Sienkiewicz, trad. Mieczylaro Sygnarski. Eldonejo Interpres, Varsovio. 1978. 316 p.
* Tra la labirinto de la gramatiko. F. Faulhaber. FLE, Amsterdamo, kvina eldono. 1950. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko). 333 p. 6 ekz. .
* Tra la mondo, internacia legolibro IIa parto: por progresintoj, kun aldono de 4 komponaĵoj. Paul Bennemann (kolektinto, prilaborinto). Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn. 1922. 144 p.
* Tra sovaĝa Kamĉatko. Sten Bergman. Stockholm: Förlagsföreningen Esperanto u.p.a.¨, Eldona Societo Esperanto. 1932. 276 + 1 p.
* Tragedio de l' homo, Emeriko Madách, trad. K. Kalocsay. Hungara Esperanto Instituto, Budapest. 1924. Malmole bindita. 237 + 24 p.
* Tragedio de l' homo, Emeriko Madách, trad. K. Kalocsay. Hungara Esperanto Instituto, Budapest. 1924. Mole bindita. 237 + 24 p.
* Tragiek en triomf van Zamenhof. Edmond Privat. W.p., van Stockum & zoon. 1947. 130 p. 2 ekz. .
* Trankvile promeni en Antverpeno. 1982. 28 p.
* Treaty establishing a constitution for Europe Parts I-II, Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio I-II-a partoj. Dr. Lajos Molnár, edit.. Budapest: Printing House Saluton. 2005. 79 p.
* Tri unuaktaj Komedioj, ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aŭgusto 1908: La malfeliĉuloj, Tie ĉi oni parolas Esperante, La Renkonto. A. v. Kotzebue, T. Williams, M. Hankel. 0. 1908. 96 p.
* Tridek roluloj. MacGill. TEJO. 1981. 72 p.
* Trigroŝa romano. Brecht, el la germana trad. D-ro Karl Schulze. 1977. 374 p. 2 ekz. .
* Trofeoj, La. Jose Maria de Heredia. 220 p. 2 ekz. .
* Turisma Esperanto-instru-libreto. Robert Delhaye. APE. Sen dato. 70 p.
* Turmentego de la Memmortigintoj, La. Almerindo Martins De Castro. (4a eld.). 1970. 158 p. 2 ekz. .
* Turo pri honoro al la flandraj herooj en Diksmuide, La. Diksmuide: Sekretariejo pri Izerpilgrimado, 1938 (neind.). 1938. 16 p.
* Tutmonda esperantista adresaro 1981. 200 p.

U

* Undino. Olive Schreiner, trad. Stephen A. Andrew. Anglujo. 1938. 283 p.
* Unesko, kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias. -. Paris: Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo. 1979. 22 + 26 p.
* Unitario per medio de picturoyn. Mario Pleyer. Bensheim: Unitario press. 1990. 6+126 p.
* Universala legolibro, modelaj tradukaĵoj el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj. Wilhelm Fricke. Berlin: Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G.m.b.H.. 1922. 176 p.
* Unua kaj sola en Esperantujo Mnemonika Instituto de profesoro D. Fajnŝtejn, laŭ memorfortiga metodo trifoje premiita de la pariza akademio. Prof. D. Fajnŝtejn. Vilno, Pollando: neind., 1932? (aŭ 1931), dua eldono (neind.). sd.. 16 p.
* Urd Hadda Murdita!. Deck Dorval. FEL. 1990. 196 p.

Ŭ

V

* Vagabondo kaj sinjorino, romano. Walther Kloepffer. Köln, germanujo: Eldonejo Heroldo de Esperanto. 1931. 204 p.
* Vagabondo kantas, La. Julio Baghy. Dua eldono. Simplaj versoj. 111 p.
* Valeurs socio-politique pédagogique et culturelle de l' espéranto. E. Symoens. 43 p. 2 ekz. .
* Varsovio. Henryk Lisowski, fotoj, sistemigo kaj grafika prilaboro. Warszawa: Pola Esperanto-Asocio. 1959. 11 + 225 p.
* Varsovio rekonstruita. Adolf Ciborowski Stanislaw Jankowski. Varsovio: Polonia. 1962. 138 p.
* Vastas la mondo, multas laboro. Kim Woo-Choong. Eld. Shin Cheon Ti. 1989. 219 p. 2 ekz. .
* Ventolume. Debora Vaarandi. Tallinn. 1986. Versaĵoj, El la estona. 142 p.
* Verda stelo, La. Informilo de la Groningena Esperanto-klubo. 2003. Septembro. 16 p.
* Verdaj Fajreroj, Kolekto da versaĵoj. Romano Frenkel. -: -. 1908. 42 + 1 p.
* Verkoj de FeZ - Plena verkaro de d-ro Felikso Zamenhof. Red. Edvardo Wiesenfeld. Literatura mondo, Budapeŝto. 1935. Malbona stato. 271 p.
* Verslag van het Colloquium - Verleden, heden en toekomst van de Esperanto-beweging in Vlaanderen. E. Symoens (red.). Europa-Klub. 1978. 40 p. 3 ekz. .
* Versoj elektitaj. Sergej Jesenin. Moskvo: komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj. 1965. 64 p.
* Vertaalde oefeningen van het Esperanto-leerboek. G. H. Benink. Hilarus boekhandel Almelo. 82 p.
* Vertaalde oefeningen van het methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht (5a eldono). 1931. 28 p.
* Veterano?, Respondoj al la demandaro por la "Festo de Veteranoj" aranĝita de la Jubilea Kongreso de Esperanto. Ismael Gomes Braga. Rio-de-Janeiro: Gazeto de Ameriko. 1937. 119 + 4 p.
* Vijf kunsttalen, vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial. W.J.A. Manders, Dr. Purmerend: J. Muusses. 1947. 6 + 386 p.
* Vikipedio - Praktika manlibro. Yves Nevelsteen. 1a eldono. 32 p. 3 ekz. .
* Vila mano, La, idoj de Cereso, originala romano. H.J. Bulthuis L.K.. 's Gravenhage: N.V. Joh. Ykema's Uitg.-Mij.. 1928. 299 + 15 p.
* Vipo kaj la turbo, La.. Andrej Capuder, el la slovena trad. Vinko Ošlak. 1995. 117 p.
* Virino ĉe la landlimo. Marjorie Boulton. 1959. 196 p. 2 ekz. .
* Vitralo. John I. Francis. La Laguna: Stafeto, J. Régulo, Beletraj Kajeroj 4. 1960. 135 p. 2 ekz. .
* Vivo de Nia Sinjoro Jesuo, La. Charles Dickens. London: The Esperanto Publishing Co. ltd.. 1934. 119 p. 2 ekz. .
* Vivo de Zamenhof. Edmond Privat. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako. 1923. 109 + 2 p. 3 ekz. .
* Vivo kaj konceptoj de Rudolf Steiner. Jo Haazen. Antwerpen: Koninklijke Esperanto-groep. 1977. 17 + 1 p. 2 ekz. .
* Vivo vokas. Stellan Engholm. Stockholm. 1946. 179 p. 2 ekz. .
* Vocabulário de bolso Português-esperanto. 200 p.
* Vojaĝimpresoj pri Japanio. Vasja Cvetkova. Budapest: Hungara Esperanto Asocio. 1986. 68 + 12 p.
* Vojaĝo al Faremido - Kapilario. Frigyes Karinthy, trad. Lajos Tárkony. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest. 1980. 182 p.
* Vojaĝo en Hirosima - Gvidlibro pri la urbo de monumentoj. 60 p.
* Vojaĝo interne de mia ĉambro. Xavier de Maistre. Francujo, Paris: Hachette et Cie, Kolekto Esperanta aprobita de Do. Zamenhof, tria eldono. 1907. 58 p.
* Vojaĝoj kaj aliaj poemoj. Edwin de Kock. FEL, Antverpeno. 1992. 147 p.
* Vojo al Nirvano aŭ la Dhammapado, La. T. T. Anuruddha. 94 p.
* Vojo de la vero kaj la saĝo, La, aŭ La Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio. A.H. Broughton. Anglujo: la aŭtoro. sd.. 31 p. 2 ekz. .
* Vojo, La. Ĝanfranko. Tekstoj de la sonkasedo. 74 p.
* Vojoj estas nekonataj, La. Ludoviko Kassák (el la hungara lingvo tradukis Ladislao Spierer. Amsterdam: Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj. sd.. 177 p.
* Voorzetsels in het Nederlands en in Esperanto, De. G. J. Degenkamp.. F.L.E., Amsterdamo. Sen dato . 112 p. 2 ekz. .
* Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong (La ruĝa libreto). 1967. 340 p.
* Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong. Maŭ Zedong. Pekino: Fremdlingva Eldonejo. 1972. 344 p.
* Vortoj de Profesoro Th. Cart. S. Grenkamp kaj R. de Lajarte. Jaslo, Polujo: Esperantista voĉo. 1927. 140 p.

W

* Waarom Esperanto? H. W. Alings. FLE. 23 p.
* Waarom Esperanto?. E. Cortvriendt. Vlaamsch Esperanto-Instituut. 23 p. 2 ekz. .
* Wanted: A World Language. Mario Pei. Public Affairs Committee, New York. 1973. 21 p.
* Wat de A-Candidaat van de geschiedenis van Esperanto moet weten. W. F. Kruit. 16 p. 2 ekz. .
* Wat ieder van Esperanto weten moet. G.P. de Bruin. Fed. van arbeiders-esperantisten. 24 p.
* Wir lernen Esperanto. Wilhelm und Hans Wingen. Saarlander Esperanto-Bund e.V., Saarbrücken. 1990. 76 + 36 p.
* Wereld-hulptaal Esperanto, De. H.J. Bulthuis. Van der Haar kaj Van Ketel. 1912. 76 p.
* Wereldtaal, Een, De geschiedenis van het Esperanto. Marc van Oostendorp. Athenaeum- Polak & Van Gennep. 2004. 166 p.
* William Penn 1644/1718, Proponinto de Eŭropa Parlamento. Edmund Privat. Ventnor, I.W. Anglujo: Kvakera Esperantista Societo. 1958. 16 p.
* Woordenboek Nederlandsch-Esperanto. Dreves Uitterdijk. 1909. 255 p. 2 ekz. .
* Woordenlijst bij Esperanto programita. . FEL. 1981. 12 p.

X

* Xa Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista. Antwerpen: Flandra Ligo Esperantista. 1939. 98 p.

Z

* Zamenhof Movado Doktrino. Ryszard Krasko/Jerzy Leyk/Walter Zelazny. Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, Varsovio. 1983. 124 p.