FEL
FEL, kie la movado moviĝas!
Por skribi al ni
Serĉi en la retejo de FEL
Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Aliĝilo de Flandra Esperanto-Ligo

Vi povas tuj (re)membriĝi ĉe FEL per la jena aliĝilo.

Per membriĝo vi ankaŭ iĝas membro de la loka klubo en via ĉirkaŭaĵo, krom se vi indikas alimaniere.
Vi ricevas jarabonon de Horizon.taal (parte nederlandlingva kaj Esperanto). Vi ankaŭ iĝas „aligita membro” de UEA kaj vi povas uzi la servojn kiujn prizorgas FEL: abonoj de diversaj periodaĵoj, enskribiĝi por internaciaj renkontiĝoj, transpagi sumojn al aliaj asocioj per interna reto, kontakti eksterlandajn esperantistojn, uzi nian librejon ktp.

La baza membrokotizo estas 30,00 € kun la revuo Horizon.taal en papera formo, 25,00 € kun la revuo en la bita formo PDF. Familia membreco membrigas ĉiun familianon kaj kostas 55,00 €, inkluzive de unu ekzemplero de Horizon.taal aŭ 50,00 € inkluzive de la revuo en la formo PDF. Subtena membreco por tiuj, kiuj kune kun la membreco donacas 40,00 €. Dumviva membreco por 750,00 €.
Eblas pagi per ĝiro al unu de venontaj kontoj:

 • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
 • De Post: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
 • Via propra konto ĉe FEL.

 1. (via FEL-kodo se vi jam havas)

 2. (via retadreso)

 3. (nomo)

 4. (strato kaj numero)

 5. (poŝtkodo kaj komunumo)

 6. (naskiĝloko kaj -dato)

 7. (profesio)

 8. (ŝtataneco)

 9. (identeckartnumero + validodato por eksterlandanoj)
 • Mi volas esti membro kun papera revuo kaj pagas 30,00 €.
 • Mi volas esti membro kun bita revuo kaj pagas 25,00 €.
 • Mi volas esti subtenanta membro kaj pagas 30,00 € kaj krome donacas minumume 40,00 €.
 • Mi volas esti normala membro kaj volas krom Horizon.taal havi abonon unujaran al MONATO en papera formo kaj pagas 93,00 €.
 • Mi volas esti normala membro kaj volas krom Horizon.taal en bita formo havi abonon unujaran al MONATO en bita formo kaj pagas 60,00 €.
 • Mi volas esti dumviva membro kaj pagas 750,00 €.
 • Mi deziras familian membrecon. Aliaj familianoj, loĝantaj en la sama adreso:
  • (nomo, antaŭnomo kaj naskiĝdato)
Mi volas esti membro de la jena klubo: Antwerpen; Brugge; Gent; Kalmthout; Kortrijk; Leuven; Oostende; Peer; Turnhout;

Bruselo;
* Bruselo havas apartan statuson kaj ne estas parto de Flandra Esperanto-Ligo!

Mi estas Esperanto-simpatianto. Mi donacas al FEL la sumon de EUR.

Mi pagas:

al KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB (malnova sistemo: 402-5510531-55).
al De Post: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1 (malnova sistemo: 000-0265338-43).
el mia interna FEL-konto

Donacoj estas imposte subtraheblaj sub specifaj kondiĉoj, ekde 40 eŭroj.


Mi legis, komprenas kaj akceptas la deklaron pri privateco de Flandra Esperanto-Ligo.


Alklaku *SENDU* por sendi la membriĝilon aŭ *NULIGU* por nuligi ĝin aŭ rekomenci.

Koran dankon!


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-11-02