FEL
FEL, kie la movado moviĝas!
Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de FEL
en la retpaĝoj de FEL

Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Revuoj perataj de FEL

Privilegiaj klientoj de FEL povas sen pliaj kostoj mendi pere de FEL tutan aron da Esperanto-revuoj. Jen la listo kun iliaj prezoj.

ATENTU: pro sekureco NE eblas pagi per KREDITKARTOJ en tiu-ĉi abonilo.

Revuoj

Horizon.taal [30,00 €], senpaga por membroj
Horizon.taal [25,00 €], PDF-versio, senpaga por FEL-membroj
MONATO [56,00 €]
MONATO, cifereca versio de MONATO en PDF [33,60 €]
MONATO, cifereca versio de MONATO en la formo ePub [33,60 €]
Agendo La Jaro [6,00 €]
Esperanto (UEA) [41,00 €]
Juna Amiko (komencantoj kaj junuloj) [18,00 €]
Juna Amiko (komencantoj kaj junuloj) en PDF-formo [11,00 €]
La ondo de Esperanto, PDF [15,00 €]
La gazeto [32,00 €]
Literatura foiro [45,00 €]
La Kancerkliniko [27,50 €]
Kontakto [25,00 €]
Membreco UEA (inkl. Gvidlibro) [11,00 €]
Membreco UEA (inkl. Jarlibro) [26,00 €]
Membreco UEA (inkl. Jarlibro kaj Esperanto) [64,00 €]
Membreco Societo Zamenhof [128,00 €]
Membreco ILEI kun Internacia Pedagogia Revuo [22,00 €]
Membreco ILEI kun Internacia Pedagogia Revuo reta versio [12,00 €]
Membreco IKEF reta membro senpaga, alia libervola kontribuo
Membreco IKUE + Espero Katolika [30,00 €]
Membreco INOE + Naturista Vivo [15,00 €]
Membreco TEVA + Esperantista vegetarano [20,00 €]
Unesko Kuriero, 4 numeroj [50,00 €]Via FEL-kodo

  1. (via retadreso)
  2. (via nomo)
  3. (via adreso)
  4. (loko/urbo)
Belgio
Nederlando
Alia:

Mi pagas al IBAN-konto de Bank Van De Post IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1 (malnova sistemo: 000-0265338-43).
Mi pagas al IBAN-konto de KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB (malnova sistemo: 402-5510531-55).
Mi havas sufiĉe da monon ĉe FEL.

Sendu al mi senpagan provnumeron de MONATO:

Jes. Ne.

Nun alklaku *EN ORDO* por sendi vian mendilon aŭ *NULIGU* por nuligi ĝin aŭ rekomenci.

Koran dankon!


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2018-01-15

Nova!