FEL
FEL, kie la movado moviĝas!
Por skribi al ni
Serĉi en la retejo de FEL
Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Revuoj perataj de FEL

Privilegiaj klientoj de FEL povas sen pliaj kostoj mendi pere de FEL tutan aron da Esperanto-revuoj. Jen la listo kun iliaj prezoj.

Revuoj

Horizon-taal [30,00 €], senpaga por membroj
Horizon-taal [25,00 €], PDF-versio, senpaga por FEL-membroj
MONATO [59,00 €]
MONATO, bita versio de MONATO en PDF [35,40 €]
MONATO, bita versio de MONATO en la formo ePub [35,40 €]
MONATO, bita versio de MONATO en la formo Mobipocket [35,40 €]
MONATO, bita versio de MONATO en la formo mp3 [35,40 €]
Agendo La Jaro [6,90 €]
Esperanto (UEA) [35,00 €]
Juna Amiko (komencantoj kaj junuloj) [18,00 €]
Juna Amiko (komencantoj kaj junuloj) en PDF-formo [11,00 €]
Literatura foiro [47,00 €]
La Kancerkliniko [27,50 €]
Kontakto [25,00 €]
Baza membreco UEA (inkl. retaliron al la Jarlibro kaj retan abonon al revuo „Esperanto”) [44,00 €]
Membreco UEA (inkl. retaliron al la Jarlibro kaj paperan revuon „Esperanto”) [74,00 €]
Membreco Societo Zamenhof [148,00 €]
Membreco ILEI kun Internacia Pedagogia Revuo kaj Juna amiko [22,00 €]
Membreco ILEI kun Internacia Pedagogia Revuo reta versio [11,00 €]
Membreco IKEF reta membro senpaga, alia libervola kontribuo
Membreco IKUE + Espero Katolika [30,00 €]
Membreco INOE + Naturista Vivo [15,00 €]
Membreco TEVA + Esperantista vegetarano [21,00 €]
Unesko Kuriero, 4 numeroj [50,00 €]Via FEL-kodo

  1. (via retadreso)
  2. (via nomo)
  3. (via adreso)
  4. (loko/urbo)
Belgio
Nederlando
Alia:

Mi pagas al IBAN-konto de Bank Van De Post IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
Mi pagas al IBAN-konto de KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
Mi pagos per kreditkarto numero valida ĝis . La kontrolciferoj de mia karto estas (la 3 kontrolciferoj troviĝas dorse de via karto, en la spaco de la subskribo, malantaŭ la lastaj ciferoj de via kreditkarta numero).
Mi havas sufiĉe da mono ĉe FEL.

Sendu al mi senpagan provnumeron de MONATO:

Jes. Ne.


Mi legis, komprenas kaj akceptas la deklaron pri privateco de Flandra Esperanto-Ligo.


Nun alklaku *EN ORDO* por sendi vian mendilon aŭ *NULIGU* por nuligi ĝin aŭ rekomenci.

Koran dankon!


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2021-01-17