De Webwinkel
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek
Aliĝu al la senpaga servo Nova!

Hoe aan de Vlaamse Esperantobond betalen?

  • Uit België betaalt u op een van de volgende rekeningen t.n.v. Vlaamse Esperantobond v.z.w., Antwerpen:
    IBAN BE66 0000 2653 3843 met BIC-code BPOTBEB1.
    IBAN BE31 4025 5105 3155 met BIC-code KREDBEBB.
    Wie geregeld betalingen aan de Vlaamse Esperantobond verricht, kan best een bericht tot domiciliëring invullen en aan ons opzenden. De betalingen gebeuren dan volledig automatisch. Indien u over een programma voor internetbankieren beschikt, kunt u ook online zulke automatische opdracht ingeven. Het identificatienummer van de Vlaamse Esperantobond is 00419028122.
  • Uit het buitenland betaalt u op rekening nr. IBAN BE66 0000 2653 3843 (BIC-code BPOTBEB1) van Postbank, 1000 Brussel. Meer info over het IBAN-systeem.

Gelieve bij betaling de bestelling niet te herhalen, maar alleen het factuurnummer te vermelden. Hartelijk dank!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020