Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Contact met de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Voeg ons aan uw adresboek toe!

 • Vlaamse Esperantobond v.z.w.
 • Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
 • Tel.: 03 234 34 00
 • Tel. uit het buitenland: + 32 3 234 34 00
 • Ondernemingsnummer: 419 028 122
 • Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
 • Rekeningen:
  • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 BIC: KREDBEBB.
  • bPost: IBAN BE66 0000 2653 3843 BIC: BPOTBEB1.
 • Om ons te mailen:
  • financo@fel.esperanto.be: Voor alles in verband met financies, fakturen, betalingen, lidmaatschapsbijdragen.
  • admin@fel.esperanto.be: Het beheer van het adressenbestand van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.
  • webwinkel@fel.esperanto.be: De webwinkel (voor boeken, platen, enz.)
  • eldonoj@fel.esperanto.be: De beheerder van de uitgeverij
  • monato@fel.esperanto.be: De redactiesecretaris van het internationale magazine MONATO.
  • sekretario@fel.esperanto.be: De secretaris van de Vlaamse Esperantobond.
  • prezidanto@fel.esperanto.be: De voorzitter van de Vlaamse Esperantobond.
  • info@fel.esperanto.be: Voor meer info over het Esperanto of over de beweging.
  • retejestro@esperanto.be: De beheerder van de webstekken esperanto.be, esperanto.vlaanderen, monato.be en retbutiko.be.
  • horizon-taal@fel.esperanto.be: De redacteur van het tijdschrift Horizon-taal.
  • vertikale@fel.esperanto.be: De redacteur van het tijdschrift Vertikale.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-10-2021