Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Abonnementen en internationale lidmaatschapsbijdragen

U kunt heel wat Esperantotijdschriften via de Vlaamse Esperantobond bestellen. Hieronder geven wij een overzicht van courante tijdschriften en de actueel geldende prijs (onder voorbehoud).

tijdschriften

Esperanto-nieuws (elektronische nieuwsbrief) [gratis]
Horizon.taal [30,00 €], gratis voor leden
Horizon.taal [25,00 €], PDF-versie, gratis voor leden
MONATO (internationaal tijdschrift over politiek, economie en cultuur) [56,00 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in PDF-vorm [33,60 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in ePub-vorm [33,60 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in ASCII-vorm [33,60 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in Unicode-vorm [33,60 €]
Agenda La Jaro [6,00 €]
Vertikale [5,00 €]
Vertikale voor wie deze in elektronische versie wil [5,00 €]
Literatura Foiro + Spegulo de Velodajo [45,00 €]
Esperanto (contactblad van de Esperanto-Wereldbond) [41,00 €]
Juna Amiko (voor beginners en -16jarigen) [18,00 €]
Juna Amiko (voor beginners en -16jarigen, in PDF-vorm) [11,00 €]
Heroldo [59,00 €]
Heroldo [29,00 €]
La ondo de Esperanto, elektronische versie [15,00 €]
La gazeto [32,00 €]
La Kancerkliniko (satirisch tijdschrift) [27,50 €]
Kontakto (voor beginners en jongeren) [25,00 €]
Ret-Info (elektronisch tijdschrift) [gratis]

lidmaatschappen van andere organisaties
Lidmaatschap UEA (incl. Gvidlibro) [11,00 €]
Lidmaatschap UEA (incl. Jarlibro) [26,00 €]
Lidmaatschap UEA (incl. Jarlibro en Esperanto) [64,00 €]
Lidmaatschap Societo Zamenhof [128,00 €]
Lidmaatschap ILEI met Internacia Pedagogia Revuo [22,00 €]
Lidmaatschap ILEI met Internacia Pedagogia Revuo elektronische versie [12,00 €]
Lidmaatschap IKEF volgens vrije bijdrage:
Lidmaatschap IKUE + Espero Katolika [30,00 €]
Lidmaatschap INOE + Naturista Vivo [15,00 €]
Lidmaatschap TEVA + Esperantista Vegetarano [20,00 €]
Uw FEL-code

  1. (uw e-mail-adres)
  2. (naam)
  3. (adres)
  4. (plaats)
België
Nederland
Ander:

Ik betaal vandaag op IBAN-rekening nr. BE66 0000 2653 3843, BIC-code BPOTBEB1, t.n.v. Vlaamse Esperantobond, Antwerpen.
Ik heb genoeg geld op mijn rekening bij de Vlaamse Esperantobond.

Zend me gratis een proefnummer van het tijdschrift MONATO:

Ja. Neen.

Klik nu op *IN ORDE* om uw brief te verzenden of op *ANNULEER* om hem te vernietigen of om opnieuw te beginnen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 30-04-2018