Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Abonnementen en internationale lidmaatschapsbijdragen

U kunt heel wat Esperantotijdschriften via de Vlaamse Esperantobond bestellen. Hieronder geven wij een overzicht van courante tijdschriften en de actueel geldende prijs (onder voorbehoud).

tijdschriften

Esperanto-nieuws (elektronische nieuwsbrief) [gratis]
Horizon-taal [30,00 €], gratis voor leden
Horizon-taal [25,00 €], PDF-versie, gratis voor leden
MONATO (internationaal tijdschrift over politiek, economie en cultuur) [58,00 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in PDF-vorm [34,80 €]
Retmonato, elektronische versie van MONATO in ePub-vorm [34,80 €]
Agenda La Jaro [6,50 €]
Literatura Foiro [47,00 €]
Esperanto (contactblad van de Esperanto-Wereldbond) [35,00 €]
Juna Amiko (voor beginners en -16jarigen) [18,00 €]
Juna Amiko (voor beginners en -16jarigen, in PDF-vorm) [11,00 €]
La ondo de Esperanto, elektronische versie [15,00 €]
La gazeto [32,00 €]
La Kancerkliniko (satirisch tijdschrift) [27,50 €]
Kontakto (voor beginners en jongeren) [25,00 €]
Unesko Kuriero, 4 numeroj [50,00 €]

lidmaatschappen van andere organisaties
Basis-Lidmaatschap UEA (incl. Internet-toegang tot het „Jaarboek” en het tijdschrift „Esperanto”) [44,00 €]
Lidmaatschap UEA (Internet-toegang tot het „Jaarboek” en een papieren abonnement op het tijdschrift „Esperanto”) [74,00 €]
Lidmaatschap Societo Zamenhof [148,00 €]
Lidmaatschap ILEI met Internacia Pedagogia Revuo en Juna Amiko [34,00 €]
Lidmaatschap ILEI met Internacia Pedagogia Revuo elektronische versie [22,00 €]
Lidmaatschap IKEF volgens vrije bijdrage:
Lidmaatschap IKUE + Espero Katolika [30,00 €]
Lidmaatschap INOE + Naturista Vivo [15,00 €]
Lidmaatschap TEVA + Esperantista Vegetarano [21,00 €]
Uw FEL-code

  1. (uw e-mail-adres)
  2. (naam)
  3. (adres)
  4. (plaats)
België
Nederland
Ander:

Ik betaal vandaag op IBAN-rekening nr. BE66 0000 2653 3843, BIC-code BPOTBEB1, t.n.v. Vlaamse Esperantobond, Antwerpen.
Ik heb genoeg geld op mijn rekening bij de Vlaamse Esperantobond.

Zend me gratis een proefnummer van het tijdschrift MONATO:

Ja. Neen.

Klik nu op *IN ORDE* om uw brief te verzenden of op *ANNULEER* om hem te vernietigen of om opnieuw te beginnen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020