Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Onze bibliotheken

Documentatiecentrum Antwerpen

Het documentatiecentrum van de Vlaamse Esperantobond is sinds 2016 overgebracht naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) en de werken maken daar deel uit van een speciale collectie. In de EHC worden de werken geleidelijk aan gecatalogeerd. Enkel de reeds gecatalogeerde werken zijn raadpleegbaar ter plaatse. Voor eigen gebruik mag men daar gratis de werken inscannen.

De door de Vlaamse Esperantobond geschonken werken vormen een zgn „bijzondere collectie” met een eigen „sigillum”, nl. Flandra Esperanto-Biblioteko. De stand van zaken (d.w.z. de lijst van de consulteerbare werken) kan men volgen via deze link.

Let wel:

Vóor de schenking bezat EHC reeds een beperkte, maar zeker niet waardeloze Esperanto-collectie. De huidige Esperanto-collectie van EHC heeft dus 2 origines nl. de werken die EHC reeds bezat én Flandra Esperanto-Biblioteko.

In het nieuwe kantoor van de Vlaamse Esperantobond aan Lange Beeldekensstraat zal nog een beperkte bibliotheek overblijven. Na de verhuizing zal die geleidelijk aan geïnventariseerd worden en opnieuw gecatalogeerd. Dus voor ‘t ogenblik (en nog voor ‘n hele tijd) niet beschikbaar.

Over de archiefstukken lopen nog onderhandelingen met het FelixArchief. Ze willen daar enkel stukken die betrekking hebben op het verenigingsleven, maar dat is al heel wat!

Fonds Vanbiervliet in Kortrijk

Tal van openbare bibliotheken in Vlaanderen hebben in hun collectie ook een aantal Esperantoboeken. Speciale vermelding verdient de stadsbibliotheek van Kortrijk, die beschikt over een speciaal Esperantofonds.

Het Esperanto-Fonds César Vanbiervliet is een fonds van de stadsbibliotheek van Kortrijk. Het bevindt zich in een afzonderlijk magazijn, niet toegankelijk voor de gewone bibliotheekbezoekers, en het beheer ervan wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers van de Vlaamse Esperantobond. De basis van de collectie werd destijds gelegd door César Vanbiervliet, Jan Hanssens en enkele anderen, gepensioneerden die er jarenlang nagenoeg voltijds aan gewerkt hebben. Het hoort bij de top-5 van de Esperanto-collecties in de wereld.

Huidige situatie

De boeken en tijdschriften zijn geklasseerd en er is een (eenvoudige)elektronische catalogus. De enkele vrijwilligers die nu actief zijn kunnen in hun (gemiddeld) enkele werkuren per week echter niet veel meer doen dan de binnengekomen boeken, tijdschriften, schenkingen... registreren en op hun plaats zetten. Zij zouden graag meer doen voor de verdere ontsluiting en uitbouw van de collectie, maar dan valt het basiswerk stil.

Gewenste bijkomende actitiveiten

De volgende nieuwe projecten zouden dank zij bijkomende vrijwilligers kunnen opgestart worden:

- opmaken van een lijst van ontbrekende tijdschriftennummers (die kan overgemaakt worden aan zusterbibliotheken, die dan onze tekorten kunnen aanvullen)

- opmaken van een lijst van dubbele tijdschriften, die wij ter beschikking kunnen stellen van andere bibliotheken

Beide projecten zijn belangrijk; in de praktijk zou vooral het eerste snel resultaat kunnen opleveren. Het is echter 'monnikenwerk', waar nooit echt een einde aan komt. Anderzijds is er de voldoening om eigen jaargangen te vervolledigen en andere bibliotheken te kunnen helpen. Voor een beperkt aantal gevallen (tijdschriften die regelmatig van naam of uitgever veranderen of waarvan niet duidelijk is welke nummers verschenen zijn) is een goede kennis van Esperanto nodig om te kunnen corresponderen met andere bibliotheken en verzamelaars.

- ontsluiten (inventariseren, digitaliseren...) van sommige onderdelen van de collectie: foto's, affiches...

- op een professionele wijze uitwerken van de elektronische catalogus(door middel van een - nog te creëren - gemeenschappelijk platform voor alle gelijkaardige bibliotheken wereldwijd)

Nodige kennis

Voor sommige taken is een elementaire kennis van Esperanto (die al na enkele dagen zelfstudie kan bereikt worden) voldoende. Voor andere taken (correspondentie, grondig opzoekingswerk) is een grondiger kennis nodig.

Het zou nuttig zijn dat minstens één vrijwilliger een bibliotheek- en/of archiefopleiding heeft, zodat die 'op niveau' kan onderhandelen met de directie van de stadsbibliotheek. Voor het op punt stellen van de catalogus is grondige informaticakennis vereist.

Aanbod

Aangezien er geen budget beschikbaar is voor de bibliotheek kan de Vlaamse Esperantobond niet veel aanbieden aan de vrijwilligers (behalve de gratis vrijwilligersverzekering van de provincie West-Vlaanderen en de voldoening door de collectie beter toegankelijk te maken). Om verplaatsingskosten te vermijden woont de vrijwilliger best in Kortrijk of omgeving.

Er wordt gewerkt in een afgesloten magazijn (schuifrekken) zonder daglicht, zonder informaticainfrastructuur, met nauwelijks meubilair. Desgewenst kan een deel van het werk gedaan worden in de leeszaal, op de bovenverdieping van de bibliotheek. Gezien het beperkt aantal werkuren zal wellicht vaak alleen moeten gewerkt worden (al kunnen hiervoor afspraken met collega's-vrijwilligers gemaakt worden). Nieuwelingen worden uiteraard wegwijs gemaakt.

Kennismakingsbezoek

Normaal gezien is er de eerste en derde donderdag van de maand altijd iemand aanwezig. Het Fonds bevindt zich in de kelderverdieping (magazijn achter de discotheek) van de Stadsbibliotheek van Kortrijk, Leiestraat 30. Denk eraan dat de bibliotheek maar om 11 uur opengaat! Voor alle zekerheid kan een bezoek best aangekondigd worden via fonds.vanbiervliet@gmail.com en/of bij Hugo Rau en Joost Vander Bauwhede.

Andere bibliotheken

Ook elders in de wereld zijn er belangrijke Esperantobibliotheken of -musea. We vermelden hier enkele van de grootste:

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 27-05-2019