Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Onze bibliotheken

Documentatiecentrum Antwerpen

Het documentatiecentrum van de Vlaamse Esperantobond bevindt zich aan de Lange Beeldekensstraat 169 in Antwerpen. Het kan worden geraadpleegd na afspraak via telefoon nr. 03 234 34 00. Deze bibliotheek van (Belgische + belangrijke internationale) tijdschriften en boeken (nadruk op linguïstiek en interlinguïstiek) is grotendeels heropgebouwd vanuit de collectie van het Internacia Esperanto-Arkivo. Ze omvat meer dan 100 (maart 2022: 108) tijdschriftitels en meerdere duizenden boektitels (maart 2022: 2810). De titels en basisinformatie over de beschikbare boeken en tijdschriften staan hier online.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Een andere waardevolle collectie bevindt zich in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) en de werken maken daar deel uit van een speciale collectie. In de EHC worden de werken geleidelijk aan gecatalogeerd. Enkel de reeds gecatalogeerde werken zijn raadpleegbaar ter plaatse. Voor eigen gebruik mag men daar gratis de werken inscannen.

De werken in de Esperanto-collectie zijn voor het grootste deel tot stand gekomen dank zij schenkingen van de Vlaamse Esperantobond. De collectie omvat thans (februari 2022) ongeveer 7000 titels. Opzoekingen gebeuren best via deze link.

Praktisch: de voornoemde werken zijn alle raadpleegbaar in de leeszaal van maandag t/m zaterdag, behalve op wettelijke feestdagen. Een jaarlijks te vernieuwen „A-kaart” is vereist, geldig voor alle openbare bibliotheken van Stad Antwerpen. Men doet best, voorafgaand aan een bezoek, via de eigen computer de nodige opzoekingen. Zo kan men per keer tot dertig werken bestellen. Vanaf de gevraagde datum zijn deze te bekomen aan de balie van de leeszaal. Men mag ter plaatse gratis teksten inscannen, strikt voor eigen gebruik indien nog copyright bestaat voor het betreffend werk.

Ongeveer 650 van de werken uit de Esperantocollectie van EHC zijn thans (februari 2022) rechtstreeks leesbaar vanaf de eigen computer. Een „A-kaart” is daarvoor niet vereist. Men dient voor het betreffend werk door te klikken op de link „Elektronische beschikbaarheid”.

Over de archiefstukken lopen nog onderhandelingen met het FelixArchief. Ze willen daar enkel stukken die betrekking hebben op het verenigingsleven, maar dat is al heel wat!

Internacia Esperanto-Arkivo

Het Internacia Esperanto-Arkivo (IEA) is een Belgisch fonds, waarvan de collectie zich in Vlaanderen (Winksele) bevindt. De basis wordt gevormd door de collectie Vanbiervliet in Kortrijk en de privé-collectie van Vanden Bempt uit Leuven. IEA is niet alleen een Belgisch maar een mondiaal archief, met als doel het bewaren als erfgoed, voor onbeperkt lange termijn, van boeken, tijdschriften en andere documenten in en over Esperanto en plantalen, in hun originele vorm. Ze verzamelt, archiveert, beschermt en beheert ze en maakt ze toegankelijk.

De collectie van IEA is ter plaatse raadpleegbaar. Ze heeft geen vaste uren maar werkt volgens overeenkomst. Ze antwoordt ook op concrete onderzoeksvragen. Trouw aan haar doelstellingen zijn de werken van IEA niet uitleenbaar. Scannen is mogelijk tegen een beperkte overeengekomen (= steun-)vergoeding.

IEA werkt op basis van giften, je kan haar doel financieel steunen als Amiko de (= Vriend van) IEA of op andere manieren. Omgekeerd biedt ze haar diensten aan: als je wil dat IEA je privé-archief of dat van een vereniging „voor de eeuwigheid” bewaart, gelieve dan contact op te nemen: overnemen kan onmiddellijk of volgens overeenkomst (bv. erfenis).

Andere bibliotheken

Ook elders in de wereld zijn er belangrijke Esperantobibliotheken of -musea. We vermelden hier enkele van de grootste:

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 04-03-2022