Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Aanmelding Vlaamse Esperantobond

U kan zich via onderstaand formulier onmiddellijk (opnieuw) lid maken van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Door lid te worden van de Vlaamse Esperantobond, wordt u meteen ook lid van de lokale afdeling het dichtst bij uw woonplaats, tenzij uzelf anders wil en zelf een locale groep opgeeft.
U ontvangt een jaarabonnement op het tijdschrift Horizon-taal van de Vlaamse Esperantobond, u wordt meteen ook "aligita membro" (= collectief lidmaatschap) van UEA, de Esperanto-Wereldvereniging. Verder kan u een beroep doen op de talloze diensten van de Vlaamse Esperantobond: abonneren op tijdschriften, inschrijven voor internationale bijeenkomsten, overmaken van geld naar andere Esperantoverenigingen, contacten leggen met buitenlandse Esperantosprekers. U kan ook gebruik maken van de bibliotheek e.d.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 30,00 EUR, een gezinslidmaatschap bedraagt 60,00 EUR en geldt voor alle leden van het gezin, maar omvat slechts één abonnement op Horizon-taal. U kan ook steunend lid worden voor 70,00 EUR of levenslang lid voor 750,00 EUR.
Uw betaling kan u doen door het bedrag over te schrijven op één van volgende rekeningen

 • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 met BIC-code KREDBEBB.
 • De Post: IBAN BE66 0000 2653 3843 met BIC-code BPOTBEB1.
 • of via uw interne rekening bij FEL als u er een hebt.
Gelieve uw naam en adres in te tikken.

 1. (uw FEL-code als u er al een hebt)

 2. (uw e-mail-adres)

 3. (naam)

 4. (straat en nummer)

 5. (postcode en gemeente)

 6. (geboorteplaats en datum)

 7. (beroep)

 8. (nationaliteit)
 • Ik word gewoon lid en betaal 30,00 EUR.
 • Ik word Internet-lid en betaal 25,00 EUR.
 • Ik word steunend lid en betaal 70,00 EUR.
 • Ik word lid met bovendien het maandelijkse magazine MONATO en betaal 86,00 EUR.
 • Ik word lid met bovendien het maandelijkse magazine MONATO in de vormen PDF, Mobipocket of ePub en betaal 63,60 EUR.
 • Ik word levenslang lid en betaal 750,00 EUR.
 • Ik wens een gezinslidmaatschap. Andere leden van mijn gezin, wonend op hetzelfde adres:
  • (naam, voornaam en geboortedatum)
Ik wens lid te worden van volgende club: Antwerpen; Brugge; Gent; Kalmthout; Kortrijk; Leuven; Oostende; Peer; Turnhout;

Brussel;
* Brussel heeft een speciaal statuut en als dusdanig maakt de Brusselse groep geen deel uit van de Vlaamse Esperantobond!

Ik ben Esperantosympathisant. Ik stort een gift aan de Vlaamse Esperantobond van EUR.

Giften van 40 EUR of meer zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Ik betaal vandaag:

op KBC rekening IBAN BE31 4025 5105 3155
op Postrekening IBAN BE66 0000 2653 3843
via mijn interne rekening bij FEL


Ik heb de privacyverklaring van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. gelezen, begrepen en ik keur ze goed.


Klik nu op *IN ORDE* om uw brief te verzenden of op *ANNULEER* om hem te vernietigen of om opnieuw te beginnen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020