Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Aanmelding Vlaamse Esperantobond

Je kunt je via onderstaand formulier onmiddellijk lid maken van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Door lid te worden van de Vlaamse Esperantobond, word je meteen ook lid van de lokale afdeling het dichtst bij uw woonplaats, tenzij je anders wilt en zelf een locale groep opgeeft.
Je ontvangt een jaarabonnement op het tijdschrift Horizon-taal van de Vlaamse Esperantobond en je wordt meteen ook „aligita membro” (= collectief lid) van UEA, de Esperanto-Wereldvereniging. Verder kan je een beroep doen op de talloze diensten van de Vlaamse Esperantobond: abonneren op tijdschriften, inschrijven voor internationale bijeenkomsten, overmaken van geld naar andere buitenlandse Esperantoverenigingen, contacten leggen met Esperantosprekers en veel meer.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 30 €, een gezinslidmaatschap bedraagt 55 € en geldt voor alle leden van het gezin, maar omvat slechts één abonnement op Horizon-taal. Je kunt ook steunend lid worden voor 70 € of levenslang lid voor 750 €.

Gelieve je naam en adres of je FEL-code in te tikken.

 • je FEL-code

 • je e-mail-adres

 • naam

 • straat en nummer

 • postcode en gemeente

 • geboorteplaats en datum

 • beroep

 • nationaliteit
 • Ik word gewoon lid en betaal 30 €.
 • Ik word Internet-lid en betaal 25 €.
 • Ik word steunend lid en betaal 70 €.
 • Ik word lid met bovendien het maandelijkse magazine MONATO en betaal 92 €.
 • Ik word lid met bovendien het maandelijkse magazine MONATO in de vormen PDF, Kindle of ePub en betaal 59,00 €.
 • Ik word levenslang lid en betaal 750 €.
 • Ik wens een gezinslidmaatschap. Andere leden van mijn gezin, wonend op hetzelfde adres:
  • naam, voornaam en geboortedatum
Ik wens lid te worden van volgende club: Antwerpen; Brugge; Gent; Kalmthout; Kortrijk; Leuven; Oostende; Peer; Turnhout;

Brussel;
* Brussel heeft een speciaal statuut en als dusdanig maakt de Brusselse groep geen deel uit van de Vlaamse Esperantobond!

Ik ben Esperantosympathisant. Ik stort een gift aan de Vlaamse Esperantobond van €.

Giften van 40 € of meer zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Ik betaal vandaag:

op KBC-rekening IBAN BE31 4025 5105 3155
op bPost-rekening IBAN BE66 0000 2653 3843
via mijn interne rekening bij FEL


Ik heb de privacyverklaring van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. gelezen, begrepen en ik keur ze goed.


Hartelijk dank voor uw medewerking!

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 31-10-2022