Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Esperantocursussen

Hier vind je meer informatie over cursussen Esperanto in klasverband en ook voor zelfstudie (zie beneden).

Cursussen in klasverband voor het schooljaar 2021

ANTWERPEN, La Verda Stelo - Esperanto Antwerpen

Cursus voor beginners en gevorderden. Conversatiegroep op donderdagochtend. Locatie: Esperantohuis, Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen. Infonamiddag: zondag 6 oktober om 14u. Info en aanmelding: 03 234 34 00 esperanto.be/antwerpen.

BRUSSEL

Cursus voor beginners en conversatie voor gevorderden. Elke woensdag van 11 september tot eind juni, men volgt de schoolkalender (raadpleeg zeker de website). Om de andere week is er een conversatieavond of een avond met een voordracht/evenement. Locatie: CC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis. Zaal Casablanca 1 voor de beginnerscursus, zaal Casablanca 2 voor de andere activiteiten. Info en aanmelding: Françoise PELLEGRIN, 02 358 27 28 info@esperantobruselo.org.

GENT

Vanaf oktober kan iedereen, die via het internet of een andere vorm van zelfstudie Esperanto leert, bij "La Progreso" terecht voor vragen over de taal en de beweging. We zijn bereid oefenmomenten te organiseren zodat de spreekvaardigheid regelmatig getoetst en verruimd wordt. Contacteer ons via gent@esperanto.be of tel.: 09 230 16 77 Lödör Katja.

KORTRIJK

Cursus voor beginners: Vanaf oktober (’s avonds, een maal per week op een vaste dag). Dagen en uren zullen worden afgesproken met de deelnemers. Locatie: Groeningeheem, Passionistenlaan 1, 8500 Kortrijk. Info en aanmelding: Piet Glorieux, 0472 25 79 18 piet.glorieux@gmail.com esperanto-kortrijk.info

LEUVEN

Conversatierondes Duolingo-cursisten. Info en aanmelding: Yves Nevelsteen, 0472 106 086 yves@ikso.net events.duolingo.com

LIMBURG/PEER

De Limburgse Esperantovereniging LEA organiseert een basiscursus Esperanto elke woensdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 9.30 u. tot 11.30 u. in BICC Cultuurcentrum, 't Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer.

-Informatie en aanmelding: Henri Schutters, tel. 011 63 55 92, GSM 0476 81 93 67 mail: henri.schutters@skynet.be

OOSTENDE

Iedere maandag van 14 tot 15:45 u. bijeenkomst voor gevorderden o.l.v. Germain Pirlot.
Iedere maandag van 16 tot 17 u. vanaf 7 oktober cursus voor beginners door Anne Brabant.

Meer info bij flandrio@hotmail.be.Cursussen voor thuisstudie

eurotalk

1. Probeer eerst even de minicursus en als je de smaak dan te pakken hebt de meer uitgebreide cursussen:

2. Esperanto leren via de computer met een gratis programma, dat zelfs spraakondersteuning biedt.

3. Esperanto met de razendpopulaire gratis app Duolingo (vanuit het Engels of het Spaans).

4. Ampleksa Baza Esperanto-kurso: een CD-Rom waarop je alles vindt: een cursus voor beginners, een cursus voor gevorderden, liedjes in het Esperanto, een aantal boeken en een volledig tijdschrift.

5. Eurotalk Esperantocursus: Eurotalk heeft in de 'talk now!' serie ook Esperantocursussen op CD-Rom: een voor beginners, gevorderden en zakelijk taalgebruik.

6. Lernu.net is een meertalige website waarmee Internetgebruikers gratis en op een gemakkelijke manier Esperanto kunnen leren. De website heeft een eigen "community" van leerlingen.

7. Hou je er niet zo van steeds met je neus voor het beeldscherm te zitten en gebruik je liever een leerboek, dan is Esperanto Programita voor je geknipt. Met deze cursus kan je helemaal zelf aan de slag en de taal volledig onder de knie krijgen, op voorwaarde dat je enige zelfdiscipline aan de dag legt en op de tanden bijt.

Woordenboeken en studieboeken

1. Een beperkt woordenboekje kan je hier raadplegen.

2. Het online Esperantosleuteltje, een miniwoordenboek en minigrammatica.

3. Een zeer uitgebreid verklarend woordenboek met meer dan 10 000 vertalingen naar het Nederlands is de Reta Vortaro (om het Nederlandstalige gedeelte te vinden, klik je links op Lingvoj en dan klik je door naar Nederlanda).

4. Wil je enkel nog eens wat natrekken over de grammatica dan vind je onder de vraagbaak ongetwijfeld heel wat antwoorden op je vragen.

5. Voor wie er volledig wil invliegen is er het groot woordenboek Nederlands-Esperanto en Esperanto-Nederlands. Je kan het bestellen via de boekenwinkel.

6. Een volledig leerboek voor zelfstudie in PDF-vorm: Esperantoleerboek door Zondervan en Manders.

7. Een gedegen grammatica voor enigszins gevorderde esperantisten. Een basiskennis van grammaticale verschijnselen wordt voorondersteld. Bij het boek is een cd gevoegd met ongeveer een uur speeltijd. Daarop zijn uitspraakoefeningen, uitgewerkte opgaven en enkele stukjes Esperantozang te horen.

Cursusondersteuning

De Vlaamse Esperantobond wil actief aan cursusondersteuning doen. Indien je lid bent van een vereniging en een lezing over Esperanto of een cursus Esperanto in je vereniging wil organiseren, dan kan je een beroep doen op logistieke steun van de Vlaamse Esperantobond. In vele steden hebben wij mensen die een lezing kunnen verzorgen of een cursus kunnen leiden. De vergoeding is onderling overeen te komen, maar is meestal terug te brengen tot de reële verplaatsingskosten en eventueel een symbolisch bedrag voor het geven van de cursus zelf.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 28-07-2021