Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Esperantocursussen

Hier vind je meer informatie over cursussen Esperanto in klasverband en ook voor zelfstudie (zie beneden).

Cursussen in klasverband voor het schooljaar 2020

ANTWERPEN, La Verda Stelo - Esperanto Antwerpen

Cursus voor beginners en gevorderden; conversatiegroepen. Locatie: online en in het Esperantohuis, Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen. Infonamiddag: zondag 27 september om 14 uur. Info en aanmelding: 03 234 34 00 of www.esperanto.be/antwerpen.

BRUGGE

Informatie: Bart.Demeyere@esperanto.be, 050 67 30 98

BRUSSEL

Cursus voor beginners en conversatie voor gevorderden. Er zijn 3 sessies per jaar van 10 lessen. Elke woensdag, vanaf 16 september, tot eind juni, men volgt de schoolkalender (raadpleeg zeker de website). Om de andere week is er een conversatieavond of een avond met een voordracht/evenement. Locatie: CC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis. Zaal Casablanca 1 voor de beginnerscursus, zaal Casablanca 2 voor de andere activiteiten. Info en aanmelding: Françoise PELLEGRIN, 02 358 27 28 info@esperantobruselo.org.

GENT

Vanaf oktober kan iedereen, die via het internet of een andere vorm van zelfstudie Esperanto leert, bij "La Progreso" terecht voor vragen over de taal en de beweging. We zijn bereid oefenmomenten te organiseren zodat de spreekvaardigheid regelmatig getoetst en verruimd wordt. Contacteer ons via gent@esperanto.be of tel.: 09 230 16 77 Lödör Katja.

KORTEMARK

Cursus voor beginners: Vanaf 7 september, elke maandag van 19 tot 21 uur.oktober (’s avonds, een maal per week op een vaste dag). Dagen en uren zullen worden afgesproken met de deelnemers. Locatie: Stationshub De Stoasje, Stationplein 2. Info en aanmelding: Piet Glorieux, 0472 25 79 18 piet.glorieux@gmail.com esperanto-kortrijk.info

LEUVEN

Cursussen en zelfstudie. Alle info over avondcursussen, spoedcursussen en zelfstudiepakketten kan worden geraadpleegd op de website van de Leu-vense Esperantovereniging “Esperanto 3000”, www.esperanto3000.be > cursussen, en > verwijzingen. Geïnteresseerden die zelf studeren via de cursussen van “Duolingo” of “Lernu.net” kunnen steeds bij ons terecht voor verdere ondersteuning en vragen. Ons e-mailadres is: esperanto3000@esperanto.be

LIMBURG/PEER

De Limburgse Esperantovereniging LEA organiseert een basiscursus Esperanto elke woensdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 9.30 u. tot 11.30 u. in BICC Cultuurcentrum, 't Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer.

-Informatie en aanmelding: Henri Schutters, tel. 011 63 55 92, GSM 0476 81 93 67 mail: henri.schutters@skynet.be

OOSTENDE

Cursus voor beginners en cursus voor gevorderden. Sessies: voor beginners: vanaf oktober tot eind juni elke tweede en vierde maandag van 14u30 tot 16u30. Gevorderden: vanaf oktober tot eind juni elke eerste en derde maandag van 14u30 tot 16u30. Cursusleiders: beginners: Anne Brabant, anne.brabant@telenet.be gevorderden: Germain Pirlot, gepir.apro@pandora.be Info & aanmelding: Anne Bra-bant, tel. 059 44 82 50, info@lakonko.be of ter plaatse. Locatie: OC De Boeie, Kerkstraat 35.Cursussen voor thuisstudie

eurotalk

1. Probeer eerst even de minicursus en als je de smaak dan te pakken hebt de meer uitgebreide cursussen:

2. Esperanto leren via de computer met een gratis programma, dat zelfs spraakondersteuning biedt.

3. Esperanto met de razendpopulaire gratis app Duolingo (vanuit het Engels of het Spaans).

4. Ampleksa Baza Esperanto-kurso: een CD-Rom waarop je alles vindt: een cursus voor beginners, een cursus voor gevorderden, liedjes in het Esperanto, een aantal boeken en een volledig tijdschrift.

5. Eurotalk Esperantocursus: Eurotalk heeft in de 'talk now!' serie ook Esperantocursussen op CD-Rom: een voor beginners, gevorderden en zakelijk taalgebruik.

6. Lernu.net is een meertalige website waarmee Internetgebruikers gratis en op een gemakkelijke manier Esperanto kunnen leren. De website heeft een eigen "community" van leerlingen.

7. Hou je er niet zo van steeds met je neus voor het beeldscherm te zitten en gebruik je liever een leerboek, dan is Esperanto Programita voor je geknipt. Met deze cursus kan je helemaal zelf aan de slag en de taal volledig onder de knie krijgen, op voorwaarde dat je enige zelfdiscipline aan de dag legt en op de tanden bijt.

Woordenboeken en studieboeken

1. Een beperkt woordenboekje kan je hier raadplegen.

2. Het online Esperantosleuteltje, een miniwoordenboek en minigrammatica.

3. Een zeer uitgebreid verklarend woordenboek met meer dan 10 000 vertalingen naar het Nederlands is de Reta Vortaro (om het Nederlandstalige gedeelte te vinden, klik je links op Lingvoj en dan klik je door naar Nederlanda).

4. Wil je enkel nog eens wat natrekken over de grammatica dan vind je onder de vraagbaak ongetwijfeld heel wat antwoorden op je vragen.

5. Voor wie er volledig wil invliegen is er het groot woordenboek Nederlands-Esperanto en Esperanto-Nederlands. Je kan het bestellen via de boekenwinkel.

6. Een volledig leerboek voor zelfstudie in PDF-vorm: Esperantoleerboek door Zondervan en Manders.

7. Een gedegen grammatica voor enigszins gevorderde esperantisten. Een basiskennis van grammaticale verschijnselen wordt voorondersteld. Bij het boek is een cd gevoegd met ongeveer een uur speeltijd. Daarop zijn uitspraakoefeningen, uitgewerkte opgaven en enkele stukjes Esperantozang te horen.

Cursusondersteuning

De Vlaamse Esperantobond wil actief aan cursusondersteuning doen. Indien je lid bent van een vereniging en een lezing over Esperanto of een cursus Esperanto in je vereniging wil organiseren, dan kan je een beroep doen op logistieke steun van de Vlaamse Esperantobond. In vele steden hebben wij mensen die een lezing kunnen verzorgen of een cursus kunnen leiden. De vergoeding is onderling overeen te komen, maar is meestal terug te brengen tot de reële verplaatsingskosten en eventueel een symbolisch bedrag voor het geven van de cursus zelf.

Vind je in dit aanbod nog steeds niet je gading, of vind je geen geschikte plaats, dag en uur, dan kan je volgende mogelijkheden uitproberen:

  • snelcursus, plaats en tijd afhankelijk van de belangstelling. Meld je aan, wij houden je op de hoogte.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 13-08-2020