Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Actueel over taalproblematiek

Gajnu monon per donacoj!
Se vi donacos al Flandra Esperanto-Ligo sumon de 40 € aŭ pli antaŭ la unua de januaro 2019, vi povos subtrahi tiun donacon de viaj impostoj en 2019, tiel ke vi reale pagas nur ĉ. 20 €. Ju pli vi donacos, des pli vi ŝparos! Kiel pagi?

PERSBERICHT

Niet minder dan 88 Belgen gaan van 25 juli tot 1 augustus deelnemen aan het 100ste Universeel Esperanto-Congres in Lille (Frankrijk). Op dit ogenblik zijn er reeds meer dan 2400 deelnemers uit 88 landen ingeschreven. Ze hebben geen behoefte aan tolken om te overleggen over het congresthema: “Talen, Kunsten en Waarden in de dialoog tussen Culturen”. Ieder deelnemer spreekt in de Internationale Taal Esperanto en zo kunnen de talrijke vergaderingen, voordrachten, debatten en culturele programma’s plaatsgrijpen zonder communicatie-hindernis. Niemand zal zich uitgesloten voelen door taalproblemen.

De congresstad is elk jaar in een ander land, dikwijls in een ander continent. Dit jaar is het niet ver van Boulogne-sur-Mer, waar honderd jaar geleden de eerste wereldontmoeting van Esperantisten doorging. Vóór dit congres is er een bijeenkomst van 140 leraars-Esperanto in Oostende (18-25 juli) en nadien brengen gegadigden bezoeken o.a. aan Gent, Brussel, Antwerpen en Ieper.

Het eerste boekje over Esperanto werd gepubliceerd in 1887 door Dr. Ludoviko Lazaro Zamenhof in Bialystok (nu Polen), precies om de communicatie en verstandhouding tussen anderstaligen op een basis van gelijkheid en rechtvaardigheid toe te laten. De Internationale Taal wordt nu gebruikt in alle gebieden van cultuur, wetenschap en sociaal leven tussen anderstaligen. Het is het enige medium dat een rechtvaardige communicatie met wederzijds respect kan realiseren. Omdat het geen moedertaal, eigen aan een etnische groep is waarborgt het gelijke kansen aan de gebruikers. Minderheden moeten zich niet onderwerpen aan de moedertaal van anderen.

De hedendaagse technologische middelen hebben de verspreiding en het gebruik van Esperanto sterk bevorderd. Internet, PC, GSM, internetcursussen dragen bij aan de toename van Esperanto-gebruikers en van hun contacten en ontmoetingen. Naast een schat aan informatie voor Vlamingen op www.esperanto.be kan men o.a. terecht bij Lernu voor een cursus in 41 talen. Programma en verloop van de werkzaamheden van het congres kan men volgen op de webstek van het congres en op hun Facebook-bladzijde.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-02-2017