Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Het adressenbestand van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Het adressenbestand van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. (VEB) bevat alle adressen van leden, klanten, abonnees en van personen die op de hoogte wensen te blijven van de werking van de VEB. Iedereen heeft het recht de gegevens die de VEB over hem/haar bezit, te bekijken en aan te passen. Om dit te kunnen doen is het nodig uw VEB-code te kennen en uw wachtwoord. Uw VEB-code bestaat uit vier letters, een streepje en nog een letter (bijv. abcd-e). Uw VEB-code vindt u o.a. op de volgende plaatsen:

  1. - op het adresetiket van onze tijdschriften Horizon-taal en Monato
  2. - op brieven die u van de VEB ontvangt
  3. - op alle facturen die u van de VEB ontvangen zou hebben

Hier kunt u uw gegevens bekijken en eventueel aanpassen.

De persoonsgegevens waarover de Vlaamse Esperantobond v.z.w. beschikt, worden enkel gebruikt in het kader van de doelstellingen van de vereniging, zoals die in zijn statuten worden beschreven. Zij zullen nooit aan derden worden meegedeeld of openbaar worden gemaakt, zonder de expliciete toestemming van de betrokkene.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-02-2017