Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Het adressenbestand van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Het adressenbestand van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. (VEB) bevat alle adressen van leden, klanten, abonnees en van personen die op de hoogte wensen te blijven van de werking van de VEB. Iedereen heeft het recht de gegevens die de VEB over hem/haar bezit, te bekijken en aan te passen. Om dit te kunnen doen is het nodig uw VEB-code te kennen en uw wachtwoord. Uw VEB-code bestaat uit vier letters, een streepje en nog een letter (bijv. abcd-e). Uw VEB-code vindt u o.a. op de volgende plaatsen:

  1. - op het adresetiket van onze tijdschriften Horizon-taal en Monato
  2. - op brieven die u van de VEB ontvangt
  3. - op alle facturen die u van de VEB ontvangen zou hebben

Hier kunt u uw gegevens bekijken en eventueel aanpassen.

De Vlaamse Esperantobond v.z.w., Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, vindt je privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken je gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je onze tijdschrifen en artikelen uit onze webwinkel te kunnen zenden, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je gegevens worden totaal niet verstrekt aan derden. Conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je inzagerecht in jouw gegevens en kan je ze gratis opvragen, laten wijzigen of volledig laten verwijderen door een e-mail te zenden naar onze ledenadministratie: admin@fel.esperanto.be. Mochten er geschillen ontstaan, dan hebt u het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020