Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Esperantobond

De Vlaamse Esperantobond is democratisch vanuit de basis gestructureerd. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt een Raad van Bestuur gekozen door afgevaardigden die enerzijds worden voorgedragen door de afdelingen (1 per 50 leden), anderzijds worden gecoöpteerd op basis van hun functie in de vereniging of van verdienste. Het aantal gecoöpteerde afgevaardigden kan maximaal 25 % van het totale aantal bedragen.

Het actuele bestuur vind je in de bijlage bij het Belgische Staatsblad.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020