Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Esperantogroepen

Wie een goed beeld wil krijgen van de Esperantobeweging kan altijd eens een kijkje gaan nemen in een van de plaatselijke clubs. Op deze pagina vind je hun programma / contactadres of een verwijzing naar de webpagina van die club. Het programma is divers, van taalstudie en conversatieoefeningen tot lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen door buitenlandse gastsprekers.

Klik op een plaats op onderstaande kaart voor meer info over lokale Esperantoclubs.

PlaatsenOVERKOEPELENDE VERENIGINGEN:

Vlaamse Esperantobond (ga terug naar indexpagina).

l'Association Pour l'Espéranto (APE) (Esperanto en Wallonie).

Esperanto en Bruselo.

Esperanto Nederland.

Esperanto-France.

Deutscher Esperanto-Bund.

WEST-VLAANDEREN

Brugge, Paco kaj Justeco.
Voor de recentste informatie over het programma of de cursus kan contact worden opgenomen met Heidi Goes, Assebroeklaan 2, 8310 Brugge; tel.: 050 67 51 78, e-post heidi.goes@gmail.com. Lesgever cursus Bart Demeyere, A. Dyserinckstraat 28, 8200 Brugge (tel.: 050 67 30 98)

Kortrijk, Koninklijke Esperantogroep La Konkordo, kaj la biblioteko Van Biervliet.
Contacteer ons via esperanto.kortrijk@esperantoland.org.
Wij ontmoeten elkaar in het Erfgoedhuis, zaal Lessius (1ste verdieping), O.L.Vrouwestraat 45 te Kortrijk (zijstraat van Grote Markt en amper 10 min van station). Elke vierde dinsdag van iedere maand (met uitzondering van juli en augustus). De derde dinsdag indien de vierde een feestdag/vakantieperiode is. Bezoekers van andere clubs melden bij voorkeur hun komst. Dit laat ons toe hen beter te ontvangen en hen te verwittigen wanneer er een verandering van locatie is.
Info: Jean-Pierre Allewaert tel. 056 20 07 96 of Piet Glorieux tel. 051 56 90 30 en op onze webstek.
De stadsbibliotheek van Kortrijk Leiestraat 30 beschikt over het uitgebreid Cesar Vanbiervliet-fonds of Esperantofonds. Er is gelegenheid dit fonds te bezoeken. Geef een seintje aan Hugo Rau via fonds.vanbiervliet@gmail.com.

Oostende, La Konko. Lokaal: Albertschool, Ooststraat 29 te Oostende. Elke maandag: cursus voor gevorderden.
la.konko@tijd.be. Webstek: www.esperanto.be/oostende. Informatie: Marc Cuffez, tel. 0486 36 23 65 (GSM), Else Huisseune, tel.: 059 43 30 58.

OOST-VLAANDEREN

Gent, La Progreso.
De clubavonden starten om 20 uur en hebben plaats in het clublokaal: "La Progreso", Peter Benoitlaan 117, 9050 Gentbrugge, tel.: 09 230 16 77. Inlichtingen ook bij Katja Lödör, tel. 09 221 10 02.
In juli en augustus zijn er geen clubavonden. Voor actuele informatie over ons programma kan je terecht op onze webpagina.

ANTWERPEN

Antwerpen, La Verda Stelo - Esperanto Antwerpen.
Alle programma's hebben plaats in het Esperantohuis, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. De clubavond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Voor actuele informatie kan je terecht op de webstek van Esperanto Antwerpen of telefonisch via 03 234 34 00.

Noorderkempen (Kalmthout), La Erikejo.
Bijeenkomsten elke derde donderdag van de maand vanaf 20 uur in het Parochiecentrum van Heide (naast de kerk, vlakbij het NMBS-station Heide).
Voor het programma zie onze website.
Inlichtingen: Mireille Smet-Storms, Douglaslaan 14, 2950 Kapellen, tel.: 03 666 83 19

LIMBURG

Limburg (Peer), Limburga Esperanta Asocio.
LEA vergadert elke eerste donderdag van de maand van 20 tot 22u in Cultureel Centrum "'t Poorthuis", Zuidervest te Peer. Info: limburg@esperanto.be.

VLAAMS BRABANT

Dilbeek. In Dilbeek komt een groep esperantisten maandelijks samen in het kader van "kennisbeurs Pajottenland. Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijkstraat z/n, 1700 Dilbeek, elke laatste zaterdag van de maand tussen 14 en 16 uur.

Leuven, Esperanto 3000.
Al onze activiteiten hebben plaats in het Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, Leuven. Voor de meest recente informatie over ons programma kan je steeds terecht op onze webpagina.

Tienen, La Hirundo.
Alle vaste activiteiten van de club vinden plaats in F.O.S.214, De klimop Donystraat 8 te 3300 Tienen. Laatste maandag van de maand is er clubavond (Vespero);
Voor info: Bert Boon, Merelhof 8, 3300 Tienen. Tel.: 016 81 52 46 Fax: 016 81 10 96.

BRUSSEL

Brussel, Esperantista Brusela Grupo.
Wie een beeld van de mogelijkheden van het Esperanto wil krijgen, kan eens een kijkje komen nemen. Hier komen immers Esperantosprekers van tien verschillende moedertalen samen, en er wordt louter Esperanto gesproken om niemand uit te sluiten (uitgezonderd tegenover geïnteresseerden uiteraard).
Opgelet nieuwe vergaderplaats: gebouw Van Maerlant, op de hoek van de gelijknamige straat en de Belliardstraat, tegenover het Leopoldpark, dicht bij metro-station Maalbeek. Aangezien dit gebouw tot de Europese Instellingen behoort, is er een vrij strenge controle. Bezoekers gelieven zich op voorhand aan te melden.

BRABANT WALLON

Louvain-La-Neuve / Ottignies, Kvinfolio.

HAINAUT

Charleroi (Marcinelles), Karloreĝa Esperantogrupo.

LIÈGE

Liège, ASBL Liège-Esperanto.

Verviers, Senlime.

NAMUR

Namur, Komunikado.

LUXEMBOURG (prov.)

Virton (Gaume), Cours pour debutants!

ZEELAND

Zeeland Esperanto-Grupo Meza Zelando.
Voor onze avonden, de laatste vrijdag van de maand om 19.30 u., worden we telkens bij een ander clublid te gast ontvangen. Inlichtingen over programma en plaats van samenkomst bij S.P. Smits, Deken Tomaslaan 32, NL-4453 AL 's-Heerenhoek, Tel +31(0)113 351 456

NOORD-BRABANT

Eindhoven, Esperanto Klubo Eindhoven (EKE).

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 05-07-2021