Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Brochures over Esperanto

Leksikaj Ekskursoj


verschenen bij de Vlaamse Esperantobond!
Het gaat om het tweede deel van een taalvaardigheidsboek, gericht opmensen die een basiscursus Esperanto hebben gevolgd en huntaalvaardigheid en woordenschat willen uitbreiden.
De auteurs Christian De Vleminck en Emile Van Damme - auteurs vanABC-gramatiko - hebben hun sporen reeds verdiend en bewijzen met ditwerk nog eens hun kwaliteit.

Prijs: 14,00 EUR

Het eerste deel kost 11,90 EUR

Basiscursussen

Prijzen zonder eventuele portkosten

Ampleksa baza Esperantokurso / Uitgebreide basiscursus Esperanto

Cursus voor zelfstudie van het Esperanto, als cd rom.
5,00 EUR

Esperanto programita (Hermann Behrmann)

Cursus voor zelfstudie van het Esperanto, bestaande uit een dikleerboek, een geluidscassette of cd.
Afzonderlijke prijzen: leerboek19,70 EUR, cd 4,50 EUR.

Esperanto via de directe methode

Cursus voor zelfstudie van het Esperanto, leerboek.
7,95 EUR.

Leer Esperanto (Eurotalk)

Cursus voor zelfstudie van het Esperanto, CD ROM met iPod ondersteuning.
29,95 EUR.

Esperanto-lernolibro(Stimec)

Cursus voor zelfstudie van het Esperanto, leerboek.
4,50 EUR.

Ĵamborea Lingvo (J.K. Hammer)

Cursus uitgewerkt door en voor scoutsgroepen en andere jeugdbewegingen.Dit boek is ook bruikbaar voor zelfstudie.
Prijs: 2,24 EUR.

Handboeken ter vervolmaking

Fundamento de Esperanto

10,00 EUR.

Woordenboek Nederlands - Esperanto - Nederlands

Gewoon: 18,00 EUR, harde kaft: 32,00 EUR.

Saluton (Audrey Childs-Mee)

Cursus voor klassikaal onderwijs maar ook bruikbaar voor zelfstudievolgens de directe methode, dit wil zeggen zonder gebruik van eenandere taal dan het Esperanto.Bij het boek hoort ook een geluidscassette.
Afzonderlijke prijzen: leerboek10,80 EUR, cassette 6,00 EUR.

ABC-Gramatiko de Esperanto (C. De Vleminck en E. Van Damme)

Alle grammaticale termen alfabetisch gerangschikt en voorzien vanuitleg. Een uitstekend hulpmiddel voor wie vlug zekerheid wil krijgenover een twijfelgeval.Naast dit theoretisch deel is er ook een boek met oefeningen:ABC-Praktikilo.
Prijs van de grammatica: 29,75 EUR. - Van hetoefenboek: 17,00 EUR.

Grammatica met oefeningen(Roel Haveman en Arjen-Sjoerd Devries)

Het boek is mooi en luxueus uitgegeven, omvat 446 pagina's en er is eenCD-rom bijgeleverd met uitspraakvoorbeelden, enkele gesproken teksten,liedjes en oefeningen.
Prijs: 38,30 EUR

Paŝoj al plena posedo (William Auld)

Een uitstekend hulpmiddel voor wie zijn Esperantotaalvaardigheid wiluitdiepen. Het boek heeft zijn deugdelijkheid bewezen en is intussenreeds aan zijn zesde druk.
Prijs: 10,00 EUR.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020