De Webwinkel
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek
Aliĝu al la senpaga servo Nova!

Brief aan de Vlaamse Esperantobond

  1. (uw e-mail-adres)
  2. (naam)
  3. (adres)
  4. (stad)
  5. (land)

Indien u een VEB-code hebt en ze kent, vul die dan hier in:

Uw brief:


De Vlaamse Esperantobond v.z.w., Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, vindt je privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken je gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je onze tijdschrifen en artikelen uit onze webwinkel te kunnen zenden, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je gegevens worden totaal niet verstrekt aan derden. Conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je inzagerecht in jouw gegevens en kan je ze gratis opvragen, laten wijzigen of volledig laten verwijderen door een e-mail te zenden naar onze ledenadministratie: admin@fel.esperanto.be. Mochten er geschillen ontstaan, dan hebt u het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Ik heb de bovenstaade tekst gelezen, begrepen en ik keur hem goed.


Klik nu op „in orde” om uw brief te verzenden of op „annuleren” om opnieuw te beginnen.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 17-08-2021