Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Steun aan de Esperantobeweging: legaten

We denken er misschien liever niet aan, maar toch komt er een dag dat we er niet meer zullen zijn. Misschien hebt u altijd al sympathie voor Esperanto gehad, maar is het er nooit van gekomen om iets concreets te ondernemen.

Tijdens de zomer van 2004 heeft de Vlaamse Esperantobond een nieuw woordenboek Esperanto-Nederlands-Esperanto uitgegeven. Dit is op de eerste plaats het resultaat van het vele werk van een ploeg vrijwilligers, maar de uitgave zelf zou nooit mogelijk geweest zijn zonder de aanzienlijke som die een sympathisant enkele jaren geleden met dit doel aan de vereniging heeft nagelaten.

U kunt de Vlaamse Esperantobond v.z.w. opnemen in uw testament. Dit is al bij al een eenvoudige daad van solidariteit, waarbij u steun op lange termijn geeft. Belangrijk is echter dat u in uw testament de juiste naam van de vereniging vermeldt, dus Vlaamse Esperantobond v.z.w., en het nummer waaronder in het Belgisch Staatsblad de stichting van de vereniging is aangekondigd. Dit nummer is 103/79.

Om zeker te zijn dat alles correct gebeurt, raadpleegt u best uw notaris. Ook op www.notaris.be is informatie over testamenten te vinden, o.a. met info over de testament-brochure.

Bedankt voor alles! Voor meer info kan u terecht bij testament@fel.esperanto.be

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 29-11-2020