Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Onze uitgeverij en drukkerij

Voor de talrijke eigen uitgaven beschikt de Vlaamse Esperantobond v.z.w. over een eigen drukkerij die in beperkte mate ook ter beschikking staat van andere verenigingen vooral binnen de Esperantobeweging zelf. Zo drukt de Vlaamse Esperantobond bijvoorbeeld de nationale tijdschriften van de Nederlandse Esperantovereniging.

Toch is de belangrijkste activiteit in de drukkerij het produceren van de eigen uitgaven Horizon-taal en MONATO en een aantal informatiebrochures en boeken (romans, poëzie, novellen, leerboeken en essaybundels). De Bond geeft ook een literaire reeks uit, Stafeto genaamd.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020