Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Vrijwilligers gezocht!

Door ontslagen en pensioneringen is het personeelsbestand van de Vlaamse Esperantobond sterk gekrompen. Veel taken zullen dus moeten overgenomen worden door vrijwilligers. Een overzicht wordt hierna gegeven. Zit er iets tussen dat u interesseert? Contacteer dan Nicky Janssen, nicky24(ĉe)telenet.be.

Kan gedaan worden buiten Antwerpen

Administratief

 • Formaliteiten vervullen in verband met taks voor vzw's, loonfiches, giften, jaarrekenigen, belastingaangiften…
 • Facturatie voor de Monato-perantoj (januari).

Ledenwerving

 • FLEJA (jongerenwerking) terug opstarten.
 • Wekelijks edukado.net en lernu.net bekijken en de Belgische nieuwelingen contacteren.

Informatica

 • Website Esperanto.be bijhouden en controleren op verouderde informatie en niet-werkende links.

Uitgeverij

 • Medewerkers zoeken voor de Monato-stand op het UK, uitzoeken welke medewerkers op het congres zullen aanwezig zijn en nieuwe auteurs werven.
 • De stand voor het UK en het ILEI-congres in orde brengen.
 • Annonces maken voor onze uitgaven en ze laten verschijnen in onze eigen en andere tijdschriften.
 • Nieuwe perantoj zoeken en contact met de bestaande onderhouden.
 • Nieuwe FEL-boeken voorstellen op congressen.
 • Controle tijdschriften na de Lay-out (taalcorrectie's en typfouten zijn er dan al uit): kijken of alles wat er in moet staan er in staat en omgekeerd, voor het naar de drukker gaat.

Communicatie

 • Dringend heropstarten van de gazetara servo. Het wereldcongres begint over enkele maanden en er is bijna niets in de pers verschenen. Nieuwe lijst maken van alle journalisten (informatie te vinden op internet, te groeperen in adressenbestand).
 • Nieuwtjes doorsturen naar de lijsten (membroj, kluboj…)

Diversen

Moet in het centrum gedaan worden

Administratief

 • Opvolgen van de verzekeringen, aangeven van schadegevallen.
 • Herinneringsbrieven schrijven aan de leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben.
 • Rappels voor monato abonnees
 • Maken en uitprinten van de kostokalkuloj tussen FEL en de groepen.
 • Werkbladen

Ledenwerving

 • Het bestaande info-materiaal bekijken en misschien nog op de valreep (voor de drukker met pensioen gaat) iets nieuws laten drukken.
 • Sleuteltje sturen naar mensen die een piepklein oefeningetje doen ('EMC').

Informatica

 • Computers en printers in orde houden.
 • Informaticaproblemen oplossen.
 • Het adressenbestand beheren: query's, etiketten (bvb lijsten maken voor de clubs van de leden die nog niet betaald hebben).

Uitgeverij

 • Uitzoeken wat de goedkoopste drukker is voor de verschillende tijdschriften. (nu door Ivo gedaan, hij zou zijn kennis kunnen overdragen)
 • Lay-out instructies geven. (nu door Ivo gedaan, hij zou zijn kennis kunnen overdragen)
 • Snijden, nieten verzamelen en plooien van: Monato, Fenikso, Horizontaal, IPR, Esperanto Vegetarano, La Jaro. MSN (één maal per jaar) en zakkalender. En kleine drukwerken (folders …) en boeken.

Boekendienst

 • Prijzen en aanvullen van boeken, CD's, enz.
 • Verzenden boeken/tijdschriften
 • Nazendingen tijdschriften
 • Boekenkaften inscannen voor de webwinkel.

Communicatie

Onderhoud

 • Het huis in orde houden, allerlei kleine klussen en herstellingen uitvoeren.
 • Stofzuigen beneden (maandelijks).
 • Ruiten lappen LVS en boekendienst.
 • Tuin onderhouden (takken en bladeren in groene bak).
 • Dinsdags huisvuil en groene bak en papier buiten zetten ‘s avonds.
 • Nazien sanitair van WC’ s en keuken, één maal per maand ontstopper gieten in mannentoilet.
 • Plat(te) dak(en) aan LVS opruimen ( zand en stenen en water).
 • Schouw laten kuisen en gasconvectors kuisen, éénmaal per jaar.

Diversen

 • Alles wat al weg kan uit het huis weggooien, verkopen, weggeven.
 • Overbodige zaken afvoeren naar het containerpark.
 • Klasseerwerk.
 • Om de twee maanden Fenikso naar Putte brengen.
 • Posttarieven en -systemen leren en boeken verzenden.
 • Codeslot aanpassen.
 • Thermostaat op zomer zetten vanaf mei-juni (handleiding C.V. ligt op stoel in verwarmingskelder, en achter thermostaat middenkelder).
 • Doorgeven meterstanden via web-side van water, gas en elektriciteit (middenkelder en drukkerij)
 • Materialen aankopen bij Brico Quellinstrtaat(met bricokaart die automatisch een factuur geeft).

Opgenomen taken

 • Nicky: Takenlijst beheren
 • Bart: Programmeren in Perl.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 29-01-2021