Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Contactadressen

Wie informatie zoekt over het Esperanto, over clubactiviteiten, cursussen, enz. kan natuurlijk altijd contact opnemen met de Vlaamse Esperantobond. Maar de Bond heeft ook een net van personen die lokaal kunnen worden gecontacteerd. Zij kunnen je voorthelpen met informatie over de plaatselijke activiteiten, maar ook helpen om gericht informatie te zoeken. In die zin zijn zij trouwens het Vlaamse deel van een net dat zich wereldwijd uitstrekt. Dat net kan men vinden in het Jarlibro (het Jaarboek) dat elk jaar door de Esperantowereldbond in Rotterdam wordt uitgegeven.

Contactadressen in Vlaanderen

ANTWERPEN La Verda Stelo, p/a Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, tel.: 03 234 34 00. e-mail esperanto-antwerpen@esperanto.be
BRUGGE Paco kaj justeco Heidi Goes, Assebroeklaan 3, 8310 St.-Kruis-Brugge, tel.: 050 67 51 78. e-mail heidi.goes@gmail.com
BRUSSEL H. Falck, Eikenlaan 7, 1640 St.-Genesius-Rode, tel. 02 358 42 14. e-mail hélène.falk@skynet.be
GENT La Progreso Katja Lödör, Peter Benoitlaan 117, 9050 Gentbrugge, tel.: 09 230 16 77. Zie ook: e-mail gent@esperanto.be
KALMTHOUT La Erikejo Mireille Smet-Storms, tel.: 03 666 83 19. e-mail via: mireillestorms@hotmail.com
KORTRIJK La Konkordo P. Glorieux, Werkenstraat 56, 8610 Werken, tel.: 051 62 39 28. e-mail esperantokortrijk@hotmail.com - Jean-Pierre Allewaert, Tarwelaan 10, 8500 Kortrijk,tel.: 056 20 07 96.
LEUVEN Esperanto 3000 Roger Goris, Rue Ménadastraat 44, 1320 Hamme-Mille, tel.: 010 86 01 12. e-mail rogergoris@unitedtelecom.be
LIMBURG H. Schutters, Panhovenstraat 10, 3930 Peer, tel.: 011 63 55 92. e-mail henri.schutters@skynet.be
LONDERZEEL Frederik Van den Brande, Hof ter Winkelen, Holle Eikstraat 25, 1840 Londerzeel. Tel.: 052 30 01 66, fax: 052 30 53 65. e-mail comite.jean.pain@skynet.be
OOSTENDE/ROESELARE/TIELT La Konko Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, 8400 Oostende, tel.: 0486 36 23 65 (gsm).
TIENEN La Hirundo B. Boon, Merelhof 8, 3300 Tienen, tel.: 016 81 52 46. e-mail post@lahirundo.be
TURNHOUT Maria Dom. e-mail de.groot-dom@telenet.be

Contactadressen in Nederland

ALKMAAR Bert Klijn, Klipper 119, 1721 GW Broek op Langedijk, tel. 0226-314183 e-mail esperanto.alkmaar@gmail.com
ALMELO G.C.A.M. Dercks, Molenstraat 20, 7607 AL Almelo. Tel. 0546 819403. e-mail gcamdercks@home.nl
APELDOORN Mevr. A. Schouten, Dintel 20, 733 MC Apeldoorn. Tel. 055 5332923.
BEVERWIJK Stelrondo R. Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, tel.: (0251) 23 10 79.
DEN HAAG Internationaal Esperanto-Instituut (IEI) Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, tel.: (070) 355 66 77.
DEN HELDER Esperanto-klubo Den Helder, Vinus Lathouwers, Kruiszwin 1205, NL-1780 LE Den Helder. e-mail lj.lathouwers@quicknet.nl
DEVENTER zie ALMELO.
EINDHOVEN R. Bossong, Floraplein 23, NL-5644 JS Eindhoven, tel.: (040) 211 41 62. e-mail ru.bossong@planet.nl
ENSCHEDE Corrie Kwantes, Marnixstraat 57, 2023 RB Haarlem Tel 023-5276561
GOUDA Alfonso Pijnacker Postbus 778 NL-2800 AT Gouda tel +31(0)651 376 257, e-mail a.pijnacker@xs4all.nl
GRONINGEN Esperantocentrum, T.W.S. Mansholtstraat 25, NL-9728 MC Groningen, tel.: (050) 527 45 72
HAARLEM-HEEMSTEDE Komprenado faras pacon C. Duivenvoorden-Kors, Kamerlingh Onnesstraat 40, NL-2014 EM Haarlem, tel.: (023) 524 57 13.
HEEMSKERK Joke Hoobroeckx, Marquettelaan 33 NL-1964 JR Heemskerk, tel.: +31(0)251 232 155 e-mail bbxd@freeler.nl
HELMOND Toine Gremmen, Nassaustraat 3, 5707 HL Helmond, tel.: (0492) 54 44 72. e-mail info@twangremmen.nl
LEIDSCHENDAM-VOORBURG M.H. Erasmus-van Zadelhoff, Laan van Oostenburg 40, NL-2271 AP Voorburg, tel.: (070) 38635 29. e-mail marjet.erasmus@zonnet.nl
MIDDELBURG zie ZEELAND
NIJMEGEN Klubo "Zamenhof", Jan Bemelmans, Turkooisstraat 43 NL-+65 WD Nijmegen tel +31(0)243 882 926
OOST-VELUWE Anneke Schouten-Buys, Dintel 20 NL-7333 MC Apeldoorn e-mail sampan@tiscali.nl
ROTTERDAM Merkurio P. Schuil, Park Vossendijk 331, 3192 XG Hoogvliet, tel.: (010) 416 14 49.
UTRECHT Ed Borsboom, Noordweg 34 NL-3704 GN Zeist. e-mail ed.borsboom@versatel.nl (010) 416 14 49.
VOORBURG zie Esperantogroep LEIDSCHENDAM-VOORBURG
WIJLRE Esperantogrupo Marnolando, Tienbundersweg 38, NL-6321 CR Wijlre, tel.: (043) 450 12 48.
ZAANDAM Esperantocentrum PB 433, NL-1500 EK Zaandam, tel.: (075) 616 69 31.

ZEELAND Zelanda Esperanto-grupo S.P. Smits, Deken Tomaslaan 32, NL-4453 AL 's-Heerenhoek, tel.: +31(0)113 351 456 e-mail spsmits@hotmail.com
ZEEUWS-VLAANDEREN Det Koning, van Speykstraat 19, NL-4535 BN Terneuzen, tel.: 0115 694 670 e-mail det@digitalplaygrounds.com

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020