Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Horizon-taal: steekkaart

Horizon-taal - Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de Vlaamse Esperantobond v.z.w. (Eerste jaargang: 1970)

Redactie en administratie: Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, tel.: 03 234 34 00, infobladzijden: http://www.esperanto.be/fel/nl.
Abonnementen: Gewoon abonnement: EUR 25,00.
Rekening: KBC IBAN BE31 4025 5105 3155 met BIC-code KREDBEBB t.n.v. Vlaamse Esperantobond v.z.w., Antwerpen.

Redactie: Piet Glorieux
Tekstrevisie: Kris Panis
Medewerkers: Marc Cuffez, Ivo Durwael, Katja Lôdör, Paul Peeraerts, Roland Rotsaert, André Ruysschaert, Piet Glorieux, Mireille Storms, Ivo Vercammen, Heidi Goes, André Staes, Yves Nevelsteen e.a.
E-mail: horizon-taal@esperanto.be
Verantwoordelijke uitgever: Piet Glorieux, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen.
Een recent nummer vind je hier.

Horizon-taal verschijnt de eerste van elke oneven maand.
Bijvoegsels bij Horizon-taal worden slechts toegestaan als ze keurig gedrukt zijn en in onberispelijk Nederlands of Esperanto zijn opgesteld. De kosten veroorzaakt door het bijvoegen van het drukwerk worden gefactureerd.
Teksten voor publicatie moeten op de redactie toekomen uiterlijk op de 1ste van de even maand. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten, advertenties of bijvoegsels te weigeren of grammaticaal/stilistisch aan te passen. In geval van discussie beslist het Bestuur van de Vlaamse Esperantobond.
Overname van artikels is vrij, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een presentexemplaar aan de redactie wordt gezonden.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020