Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Even voorstellen... de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Het doel van de Vlaamse Esperantobond is informatie te verschaffen over de internationale taal Esperanto, cursussen te organiseren en te helpen bij alle toepassingen van deze taal voor het Vlaamse publiek.

Esperanto is een plantaal. Daarom kan ze vlugger worden aangeleerd dan een etnische taal. Omdat het geen taal is van een natie of een volk, is het leren en gebruiken van Esperanto een bewuste daad van toenadering zoeken tot anderstaligen. De contacten via het Esperanto brengen mensen dan ook vlugger tot betere en diepere communicatie. Een ander voordeel van het Esperanto is zijn propedeutische waarde. Verschillende wetenschappelijke experimenten hebben bewezen dat het aanleren van Esperanto als eerste vreemde taal het aanleren van andere vreemde talen versnelt.

Om haar doel te bereiken beschikt de Vlaamse Esperantobond over twee pijlers: het Esperantocentrum en plaatselijke groepen. Het Esperantocentrum in Antwerpen heeft een vast personeelslid en een wisselende reeks vrijwilligers. Het centrum is er uiteraard voor elke vorm van informatie aan het publiek. Er is o.a. een opzoekingsbibliotheek over taalproblemen, die vooral nuttig blijkt voor studenten, die aan een thesis in dit verband werken.

Op het centrum wordt het tijdschrift Horizon-taal, een blad in het Nederlands over taalproblemen en over de mogelijkheden van het Esperanto, helemaal uitgewerkt, zowel redactie, zetwerk, montage, illustratie, afwerking en verzending. Hetzelfde geldt voor het maandblad Monato, een nieuwsmagazine in het Esperanto. Het bijzondere van dit tijdschrift is dat de auteurs hoofdzakelijk mensen zijn, die schrijven over problemen in hun eigen omgeving. Dit is net het tegengestelde van onze gewone nieuwsmedia, die het nieuws uit de wereld rapporteren, gezien door onze bril.

In Antwerpen worden bovendien jaarlijks een 5 tot 10 eigen uitgaven de wereld ingezonden. Het gaat om informatiebrochures en documenten, maar ook om leerboeken en boeken van alle mogelijke genres: poëzie, romans, novellen, toneel, essays, wetenschappelijk werk, enz. Sinds zijn oprichting in 1978 heeft de VEB al een honderdtal boeken uitgegeven. Deze uitgaven vinden - evenals het blad Monato - hun weg naar het buitenland. De Vlaamse Esperantobond is internationaal erkend als een van de meest dynamische verenigingen. Zo speelt ze de rol van een cultureel ambassadeur voor Vlaanderen (zij het niet officieel).

De tweede pijler is het werk van de vrijwilligers in 14 lokale afdelingen Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kalmthout, Kortrijk, Leuven, Londerzeel, Oostende, Peer, Tienen en Turnhout. Die zorgen voor informatie op plaatselijk vlak, voor het inrichten van een 25-tal cursussen, voor lezingen, voor het begeleiden van mensen, die Esperanto willen gebruiken, en voor het opvangen van buitenlandse gasten.

Beide takken stellen zich ten dienste van andere verenigingen of individuen, die informatie verlangen, informatievoordrachten of cursussen willen inrichten. De dienst bestaat niet alleen in het ter beschikking stellen van personen, die informatie verstrekken of les geven, maar ook in het opstellen van artikels, het bezorgen van infofolders, affiches of tentoonstellingsmateriaal.

Meer inlichtingen over de mogelijkheden van de Vlaamse Esperantobond kan u verkrijgen op de zetel, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen- tel. (03) 234 34 00 of via dit formulier.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020