Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Vlaamse Esperantobond v.z.w.

De Vlaamse Esperantobond is statutair een vereniging zonder winstoogmerken (v.z.w.) die tot doel heeft de taal Esperanto en zijn ideeëngoed onder een ruim publiek te verspreiden. Daartoe organiseert de bond allerlei activiteiten op plaatselijk, regionaal (nationaal) of zelfs internationaal vlak. Deze activiteiten lopen van aard sterk uiteen: cursussen, clubvergaderingen waarin de leden zich in taalvaardigheid oefenen (conversatie-rondes), of waar eigen leden of gastsprekers, vaak ook buitenlandse, lezingen geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar er worden ook internationale samenkomsten georganiseerd waarbij de Vlaamse Esperantobond optreedt als gastheer voor buitenlanders die Vlaanderen toeristisch of om andere redenen komen ontdekken. De bond is ook in de andere richting actief en helpt zijn leden of derden contacten te leggen in het buitenland, verzorgt gezamenlijke deelname aan congressen, e.d.m.
De bond beschikt ook over een centraal secretariaat waar de ledenadministratie en tal van andere diensten gehuisvest zijn.
De belangrijkste diensten die de Vlaamse Esperantobond verzorgt, zijn:

 • Bibliotheek
 • Boekhandel
 • Informatie
 • Corresponderen
 • Lidmaatschappen
 • Adresadministratie
 • Tijdschrift
 • Uitgeverij/Drukkerij
 • Vertegenwoordigen van buitenlandse of internationale Esperanto-verenigingen
 • Contacten verzorgen (onderhouden of natrekken) ten behoeve van al dan niet erkende Culturele Verenigingen met buitenlandse verenigingen die een gelijkaardige werking of doel(groep) hebben. Bijvoorbeeld: Fietsersbond (via BEMI), Comité Jean-Pain (recyclage), ...
 • Gericht op het onderwijs: het helpen uitbouwen van onderwijsprojecten rond: Europese integratie, minderheidstalen, taaldemocratie, ...

Wettelijke vermeldingen:

 • Vlaamse Esperantobond v.z.w.
 • Zetel: Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen.
 • Ondernemingsnummer: 419 028 122
 • Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
 • E-mail: fel@fel.esperanto.be
 • Webstek: www.esperanto.be/fel

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 02-11-2020